Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
3.5.
2022

Wärtsiläs siffror för Q1 låg i linje med våra egna och konsensus förväntningar. Orderingången uppvisade en tillväxt på 11% , där Marin Power överraskade positivt, medan Energy presenterade något svagare siffror än väntat. Även omsättningstillväxten på koncernnivå ökade, på det stora hela, i enlighet med estimaten, trots en utmanande marknadsmiljö. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolagets kvartalsrapport samt utsikter framgent.

Läs mer om Wärtsilä här: https://www.inderes.se/companies/Wartsila

inderesTV
21.3.
2022

I vår videoserie om listade bolag på Helsingforsbörsen har turen nu kommit till en gammal goding, nämligen Wärtsilä. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolaget ur investeringssynvinkel och ger oss en inblick i varför Wärtsilä är aktuellt just nu. Vi talar även värdering och rekommendation. Även om man initialt förknippar bolaget med motorer för sjöfart och kraftverk, är Wärtsilä i dag mycket mera än verkstad. Bolaget går i bräschen för den gröna vågen och har otaliga hållbarhetslösningar för koldioxidutsläppsminskning i sin tjänstepalett.

Wärtsilä

Svenska translation unavailable for Wärtsilä.