Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Wärtsilä

Analyst

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Read more

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Isa  Hudd och Erkki Vesola
11.8.
2022

Hur mår verkstadssektorn och vilka faktorer bör man som investerare ha koll på just nu? Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bl.a. vilka bolag som gynnas av en stärkt dollar, hur den stundande energikrisen påverkar, samt hur komponentsbristen och leveranskedjeproblematiken inverkar på bolagens operativa verksamhet rent konkret. Han ger även bolagsspecifika kommentarer på Ponsses, Kones, Wärtsiläs och Cargotecs Q2’22 kvartalsrapporter.

inderesTV
3.5.
2022

Wärtsiläs siffror för Q1 låg i linje med våra egna och konsensus förväntningar. Orderingången uppvisade en tillväxt på 11% , där Marin Power överraskade positivt, medan Energy presenterade något svagare siffror än väntat. Även omsättningstillväxten på koncernnivå ökade, på det stora hela, i enlighet med estimaten, trots en utmanande marknadsmiljö. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolagets kvartalsrapport samt utsikter framgent.

Läs mer om Wärtsilä här: https://www.inderes.se/companies/Wartsila

inderesTV
21.3.
2022

I vår videoserie om listade bolag på Helsingforsbörsen har turen nu kommit till en gammal goding, nämligen Wärtsilä. Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bolaget ur investeringssynvinkel och ger oss en inblick i varför Wärtsilä är aktuellt just nu. Vi talar även värdering och rekommendation. Även om man initialt förknippar bolaget med motorer för sjöfart och kraftverk, är Wärtsilä i dag mycket mera än verkstad. Bolaget går i bräschen för den gröna vågen och har otaliga hållbarhetslösningar för koldioxidutsläppsminskning i sin tjänstepalett.

Wärtsilä

Svenska translation unavailable for Wärtsilä.