Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

It-konsultbolagen i Finland

It-konsultsektorn har en stark drivkraft i den pågående globala digitaliseringsmegatrenden, som ytterligare påskyndats av pandemins framfart. I videon ger Inderes analytiker Joni Grönqvist en inblick i den finländska marknadens särdrag, där konsolidering och skenande lönekostnader är ständigt återkommande teman. Även bolagens senaste kvartalsrapporter och sektorns allmänna värderingsnivå kommenteras.

Läs sammanfattning om bolagens Q4'21 här (på engelska): 
https://www.inderes.se/reports/it-palvelusektorin-q4-yhteenveto-hyvia-suorituksia-vastatuulista-huolimatta

Videoinnehåll:
00:00 Presentation av ämnet och analytiker Joni Grönqvist
00:45 It-konsultsektorn i Finland: börslistade bolag och marknaden
02:17 Digitalisering som drivande megatrend, pandemin som accelerator
03:50 Geografiska verksamhetsområden och internationaliseringsgrad
05:10 Marknadens konsolidering
06:30 Brist på arbetskraft
07:00 Långsiktiga lösningar för personalbristen och lönekostnaderna
09:50 Löneinflationen i förhållande till kundpriserna
11:50 Sammanfattning av branschens Q4’21 och verksamhetsåret 2021
12:45 Personalomsättningsproblematiken avtog mot slutet av året, samtliga bolag uppvisar tillväxt
13:10 Tillväxt på hälsosam nivå, lönsamheten något pressad
13:30 Kommentarer kring utdelning
14:00 Personalen den största kostnaden, förvärv det som binder kapital
14:19 Starka balanser, goda kassaflöden + lönsamhet: många siktar på förvärv
14:40 Sektorns värderingsnivå: tillbakablick och nuläge
15:50 Hur skall man som privatplacerare förhålla sig till värderingsnivån?
16:20 Vilka bolag påverkas av Rysslands attack på Ukraina?
17:15 Möjligheter, men bolagsspecifika skillnader – läs på och fatta dina egna beslut
17:26 Avslutning