Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Finanssisektorilla vuoden jälkipuolisko on sujunut erittäin hyvin. Oikeastaan kaikki keskeiset mittarit ovat kehittyneet sektorin kannalta oikeaan suuntaan ja sektorin ensimmäisen ja toisen vuosipuoliskon erot ovat kuin yöllä ja päivällä. Myös lähtökohdat ensi vuoteen ovat erittäin hyvät ja markkinatilanteen säilyessä suotuisana tulee sektori lyömään ensi vuonna pöytään historiansa parhaat tulokset.

Pääomamarkkinoiden veto on vuoden jälkipuoliskolla ollut hurjaa. Löysä rahapolitiikka, massiivinen elvytys ja reaalitalouden odotuksia parempi kehitys ovat ruokkineet riskinottohalukkuutta markkinoilla. Kun tähän yhdistetään matalan korkotason luoma massiivinen paine etsiä korvaavia tuotonlähteitä, ovat rahavirrat pysyneet vuolaina kohti tuottoa tarjoavia omaisuusluokkia. Koronapaniikin jälkeen tämä tarkoitti ennen kaikkea vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, mutta riskinälän kasvaessa enenevissä määrin myös osakkeita. Pääomamarkkinan vahvan vedon myötä myös tuottosidonnaiset palkkiot ovat jälleen alkaneet hiljalleen rullata ja lisäksi transaktiomarkkinan aktiviteetti on niin ikään piristynyt merkittävästi koronakuopasta.

Oikeastaan ainoa negatiivinen muuttuja ovat pankkien luottotappiovaraukset. Koronan toinen aalto on kääntänyt jälleen reaalitalouden indikaattorit alaspäin ja pidämmekin mahdollisena, että pankit tulevat Q4:llä kirjaamaan lisää varauksia koronakriisiin liittyen. Tämänkin vaikutus jää kuitenkin arviomme mukaan lieväksi, sillä pankit varautuivat koronan ensimmäiseen aaltoon merkittävillä luottotappiovarauksilla, joita ainakin nykytiedon valossa voidaan pitää ylimitoitettuna (reaalitalous mennyt paremmin mitä keväällä kuviteltiin).

Seuraamamme finanssisektorin yhtiöt raportoivat Q3:lla läpi linjan erittäin hyvistä tuloksista ja Q4:llä moni yhtiö tulee tekemään historiansa parhaan tuloksen. Esimakua tästä saatiin jo EAB:n sunnuntaisen positiivisen tulosvaroituksen muodossa ja emme yllättyisi, jos sektorilta vielä muutama muu yhtiö tarkentaisi ohjeistustaan (esimerkiksi UB ja Evli). Sijoittajien on kuitenkin syytä huomioida, että nämä mahdolliset ohjeistuksen nostot ovat jo ennusteissamme pitkälti sisällä.

Sijoittajien kannalta huomattavasti Q4-tuloksia mielenkiintoisempia ovat lähtökohdat ensi vuoteen. Erittäin vahvan H2’20:n jälkeen valtaosa seuraamistamme yhtiöistä lähtee ensi vuoteen erittäin hyvistä asemista. Käytännössä kaikkien hallinnoitavat varallisuudet tulevat olemaan historian korkeimmalla tasolla, samoin kuin jatkuviin palkkioihin pohjautuvat tulovirrat. Koronan myötä yhtiöt ovat myös tehostaneet entisestään kulurakenteitaan, mikä vahvistaa sektorin jo ennestään voimakasta tulosvipua. Odotamme kaikilta seuraamiltamme yhtiöiltä selkeää tulosparannusta ensi vuonna. Ainoa poikkeus on UB, jonka 2020 tulos nousee poikkeuksellisen vahvaksi ison kertatuoton ansiosta. Mediaani tuloskasvuennusteemme ensi vuodelle on 30 %, heijastellen sektorin vahvoja tuloskasvufundamentteja.

Tuloskasvua myös tarvitaan, sillä vahvan elpymisen ja alkuvuoden heikon tuloskehityksen seurauksena sektorin mediaaniarvostustaso on kohonnut noin P/E 17x tasolle, joka on mielestämme varsin korkea. Kovan tuloskasvun myötä sektorin ensi vuoden mediaani P/E laskee varsin edulliselle 12x tasolle. Kun tähän yhdistetään sektorin vuolas noin 5 %:n osinkotuottotaso, tarjoaa sektori mielestämme edelleen hyvän tuotto-odotuksen. Sijoittajien on kuitenkin syytä muistaa, että sektorin tulosparannus on vahvasti linkissä yleiseen markkinatilanteeseen ja ilman markkinan tarjoamaa myötätuulta on sektorin laaja-alainen tuloskasvu hankalaa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna NASDAQ Helsingissä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääoma­rahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitus­vakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö­kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.