Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Sijoituspalveluyhtiöiden alkuvuosi sujui kokonaisuutena jopa yllättävän hyvin, kun huomioidaan erittäin vaikea markkinatilanne. Olemme tässä kirjoituksessa tarkastelleet sijoituspalveluyhtiöiden kehitystä koko alkuvuoden osalta, sillä useat seuraamistamme yhtiöistä raportoivat vain puolivuosittain. Tuloksen osalta olemme käyttäneet oikaistua liikevoittoa, joka antaa parhaan vertailtavuuden yhtiöiden välillä.

Alkuvuoden markkinatilanne on ollut sijoituspalvelusektorilla vaikea. Pääomamarkkinat ovat olleet laskussa kautta linjan ja sekä korko- että osakemarkkinat ovat laskeneet voimakkaasti. Heikon pääomamarkkinan myötä myös sijoittajien sentimentti on heikentynyt selvästi, mikä on heijastunut sijoittajien laskeneena aktiviteettina.

Pinnan alla sijoitusmarkkinoilla alkuvuoden kehitys on kuitenkin ollut kaksijakoista. Samalla kun perinteisessä varainhoidossa (korko/osake) tilanne on ollut hyvin vaikea ja palkkiotuotot ovat ropisseet alas, on vaihtoehtoinen varainhoito vetänyt toistaiseksi erittäin hyvin. Vaihtoehtoiset tuotteet keräsivät alkuvuonna edelleen hyvin nettomerkintöjä ja tuotteet generoivat edelleen huomattavia tuottopalkkioita. Vaihtoehtoisten tuotteiden lisäksi korkokate oli toinen sektorin valopilkuista, kun kohoava korkotaso alkoi katsauskauden loppua kohden heijastua positiivisesti pankkien korkokatteisiin.

Vaikka markkinatilanne onkin ollut hyvin hankala, suoriutuivat seuraamamme yhtiöt alkuvuodesta yllättävänkin hyvin. Seuraamistamme 11 yhtiöstä kuudella tulos kasvoi katsauskaudella ja vastaavasti laski viidellä. Tuloksen kasvun taustalla keskeiset nimittävät tekijät olivat vaihtoehtoiset sijoitustuotteet sekä tuottosidonnaiset palkkiot, ja eQ:n, Titaniumin, UB:n, EAB:n ja CapManin tulosparannukset selittyvätkin yksinomaan näillä. OmaSp:llä tuloskasvua selittää puolestaan korkokatteen vahva kehitys. Tuloksen laskujen taustalla syyt vaihtelevat enemmän yhtiökohtaisesti, mutta keskeiset yhteiset tekijät ovat perinteisen varainhoidon asiakasvarojen lasku, heikentynyt sentimentti sekä laskeneet sijoitustuotot.

Näkymät heijastelevat vaikeaa markkinatilannetta

Yhtiökohtaiset kommentit Q2-raporttien yhteydessä olivat edelleen varovaisen positiivisia, etenkin niillä yhtiöillä, joiden painopiste on vaihtoehtoisessa varainhoidossa. Lisäksi pankit olivat luonnollisesti varovaisen positiivisia vahvan korkokatenäkymän johdosta.

Markkinan kehitys on jatkunut H2:n alussa vaikeana pääomamarkkinoilla. Heinäkuun elpymisrallin jälkeen korot ovat lähteneet jälleen kovaan nousuun, ja tämä on painanut omaisuusluokat laajasti takaisin laskuun. Sijoittajasentimentti on jälleen myös painunut hyvin heikoksi. Perinteisen varainhoidon sekä erilaisen transaktioliiketoiminnan osalta markkinatilanne tulee säilymään haastavana läpi H2:sen, ellei markkinassa tapahdu käännettä parempaan.

Mikäli markkinatilanne jatkuu heikkona ja korot noususuunnassa läpi vuoden jälkipuoliskon, tulee tämä asteittain vaikuttamaan negatiivisesti myös vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Sijoittajien on tärkeä huomioida, että osa vaihtoehtoisten sijoitusten listattua paremmasta kehityksestä johtuu puhtaasti siitä, että näitä omaisuuseriä ei arvoteta jatkuvasti markkinalla (ns. mark-to-market). Yleensä listaamattomissa omaisuuserissä pääomamarkkinoiden vaikutukset näkyvät muutamien kvartaalien viiveillä. Huomautamme, että listaamattomissa omaisuuserissä on suuria eroja ja esimerkiksi listaamattoman yrityksen valuaatio on huomattavasti herkempi pääomamarkkinan muutoksille kuin vakaa infrastruktuurikohde. Pitkässä juoksussa on kuitenkin selvää, ettei listaamaton markkina voi loputtomasti erkaantua listatusta markkinasta, sillä alla olevan omaisuuserän arvon ajurit ovat lopulta samat riippumatta siitä, onko omaisuuserä listattu vai listaamaton.

Pankkien osalta korkokatteet tulevat jatkamaan positiivista kehitystä H2:lla, kun korot nousevat tällä hetkellä nopeasti. Heikentyvä talousympäristö kasvattaa kuitenkin epävarmuutta korkotason nousun kestävyyttä kohtaan ja pitkittyessään happaneva talouskehitys tulee heijastumaan negatiivisesti lainanottohalukkuuteen sekä luottotappioihin.

Teimme ennusteisiimme pääosin vain pieniä muutoksia H1/Q2-tulosten perusteella. Vaikea markkinatilanne tulee heittämään kapuloita tuloskasvun rattaisiin myös H2:n aikana, ja mikäli markkinatilanne heikkenee entisestään, tulee tuloskasvu muodostumaan vaikeaksi yhä useammalle yhtiölle. Kuitenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin keskittyvillä yhtiöillä on mielestämme kohtuullisen hyvät edellytykset jatkaa tuloskasvuaan myös H2:lla.

2023 osalta ennusteemme lähtevät skenaariosta, jossa markkinatilanne ei enää heikkene nykyisestä, mutta emme myöskään odota merkittävää elpymistä. Tämänkaltainen neutraali ympäristö mahdollistaa tuloskasvun käytännössä kaikille seuraamillemme yhtiöille. Huomautamme kuitenkin, että koko varainhoitosektorin tasolla ensi vuoden tuloskasvu on riippuvainen yleisestä markkina- ja talouskehityksestä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

eQ on vuonna 1998 perustettu suomalainen varainhoitoon ja investointipankkitoimintaan keskittyvä konserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, kiinteistö- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, sijoitusvakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.