Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Anora

Analyytikko

Yhtiön julkaisut

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
16.9.
2021

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja, Anora

inderesTV
15.9.
2021

Keskiviikon teemana toimivat Kuluttajat ja Kauppa.

Tiedotteet
13.9.
2021

Anora Group Oyj   Pörssitiedote 13.9.2021 klo 10.45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group Oyj on 10.9.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Lazard Asset Management LLC:ltä. Ilmoituksen mukaan Lazardin omistus Anora Group Oyj:ssä on 1.9.2021 laskenut alle 5 prosentin Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n välisen sulautumisen seurauksena.

Lazard Asset Management LLC:n kokonaisosuus Anora Group Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj   Pörssitiedote   3.9.2021 klo 17.20

Anora siirtää Q3 2021 raportin julkaisuajankohtaa ja ilmoittaa vuoden 2022 taloudellisen kalenterin

Anora siirtää Q3 2021 taloudellisen raportin julkaisuajankohtaa. Uusi julkaisuajankohta on torstaina 25. marraskuuta 2021. Aiempi julkaisupäivä oli 3. marraskuuta 2021.

Anora julkaisee vuoden 2022 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

10.3.2022: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj   Pörssitiedote   3.9.2021 klo 17.15

Anora Group Oyj: Henkilöstön edustus Anoran hallituksessa ja hallituksen järjestäytymiskokous

Anora noudattaa henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevia sääntöjä. Kuten 10.5.2021 tiedotettiin on Anoran henkilöstöllä oikeus valita kaksi henkilöstön edustajaa Anoran hallitukseen ja ensimmäinen henkilöstön edustaja on valittu. Anoran henkilöstö on valinnut Arne Larsenin hallituksen jäseneksi.

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj        Johtohenkilöiden liiketoimet      3.9.2021 klo 14.30

 

Anora Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Toth Sigmund
Asema: Talousjohtaja
(X) Oikeushenkilö
Liikkeeseenlaskija: Anora Group Plc
LEI: 52990007AXNSS4PNX352

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 52990007AXNSS4PNX352_20210903125754_8
____________________________________________

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj        Johtohenkilöiden liiketoimet      3.9.2021 klo 14.30

 

Anora Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hoff SA
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Flønes Ingeborg
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Anora Group Plc
LEI: 52990007AXNSS4PNX352

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj        Johtohenkilöiden liiketoimet      3.9.2021 klo 14.30

 

Anora Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Johansen Michael Holm
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Anora Group Plc
LEI: 52990007AXNSS4PNX352

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 52990007AXNSS4PNX352_20210903125706_10
____________________________________________

Tiedotteet
3.9.
2021

Anora Group Oyj        Johtohenkilöiden liiketoimet      3.9.2021 klo 14.30

 

Anora Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Canica AS
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Nils Selte
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Anora Group Plc
LEI: 52990007AXNSS4PNX352

Tiedotteet
2.9.
2021

Anora Group Oyj   Pörssitiedote 2.9.2021 klo 14.45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group on 2.9.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Stein Erik Hagenin määräysvaltayhtiö Canica AS on vastaanottanut sulautumisvastikkeena Anora Groupin osakkeita 15 137 926 kappaletta. Sulautumisvastikkeen vastaanottamisen jälkeen Hagenin välillinen omistusosuus Anora Groupin osakkeista ja äänistä on 1.9.2021 ylittänyt 20 prosenttia.

Anora