Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Arvo Sijoitusosuuskunta

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

03.06.2021 - 16:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
3.6.
2021

Arvon sijoituskohteet kehittyivät viime vuosina valtaosin hyvin, ja näkemyksemme osuuskunnan käyvästä arvosta on noussut. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Arvoa voi seurata inderes.fi:ssä: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/arvo-sijoitusosuuskunta

Uusin yhtiöraportti: https://www.inderes.fi/fi/kaypa-arvo-kehittynyt-suotuisasti

-Videon aiheet-
00:00 Aloitus

Inderes analyysi
3.6.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvolle tämän markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 248 euroa/osuus (aik. 1 211 euroa/osuus). Tämä on selvästi yli viimeaikaisen osuuden markkinahinnan, joka on vaihdellut Privanetissä 700-760 euron välillä. Nousuvaraa arvioitaessa suosittelemme sijoittajien ottamaan huomioon Arvon osuuden ohuen likviditeetin ja sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavan sijoitusyhtiöalennuksen.

Analyytikon kommentti
3.6.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvolle tämän markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 248 euroa/osuus (aik. 1 211 euroa/osuus).

inderesTV
22.12.
2020

Aloitimme Privanetiin listatun Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Normaalista poiketen emme kuitenkaan anna tavoitehintaa tai suositusta. Arvo on sijoitusyhtiö pohjanmaalaisella twistillä. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Laaja raportti löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/monipuolinen-sijoitussalkku-hallitulla-riskita...

00:00 Alku
01:15 Mitä Arvo tekee?
02:30 Yhtiön strategia, mitä odottaa tuotoilta?

Inderes analyysi
22.12.
2020

Aloitamme Privanetissä kaupan käynnissä olevan Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa, mutta emme kommentoi uutisvirtaa raporttien välissä. Emme anna Arvolle tavoitehintaa tai suositusta, mutta kommentoimme näkemystämme Arvon markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Arviomme mukaan Arvon hyvin hajautetun sijoitussalkun osien summa -menetelmällä määrittämämme käypä arvo on selvästi osuuden hintaa korkeampi.

Analyytikon kommentti
22.12.
2020

Aloitamme Privanetissä kaupankäynnin kohteena olevan Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa, mutta emme kommentoi uutisvirtaa raporttien välissä.

Arvo Sijoitusosuuskunta

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas