Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Arvo Sijoitusosuuskunta

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
22.12.
2020

Aloitimme Privanetiin listatun Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Normaalista poiketen emme kuitenkaan anna tavoitehintaa tai suositusta. Arvo on sijoitusyhtiö pohjanmaalaisella twistillä. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Laaja raportti löytyy täältä https://www.inderes.fi/fi/monipuolinen-sijoitussalkku-hallitulla-riskita...

00:00 Alku
01:15 Mitä Arvo tekee?
02:30 Yhtiön strategia, mitä odottaa tuotoilta?

Inderes analyysi
22.12.
2020

Aloitamme Privanetissä kaupan käynnissä olevan Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa, mutta emme kommentoi uutisvirtaa raporttien välissä. Emme anna Arvolle tavoitehintaa tai suositusta, mutta kommentoimme näkemystämme Arvon markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Arviomme mukaan Arvon hyvin hajautetun sijoitussalkun osien summa -menetelmällä määrittämämme käypä arvo on selvästi osuuden hintaa korkeampi.

Analyytikon kommentti
22.12.
2020

Aloitamme Privanetissä kaupankäynnin kohteena olevan Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa, mutta emme kommentoi uutisvirtaa raporttien välissä.

Arvo Sijoitusosuuskunta

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Arvo Sijoitusosuuskunta

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 603 jäsentä, joilla on yhteensä 82 075 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.