Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Arvo Sijoitusosuuskunta

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
22.6.
2022

Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoituskohde Leden Groupin näkymät ovat kirkkaat, mutta pääomamarkkinan liikkeet ovat vaikuttaneet myös Arvon finanssisijoituksiin. Analyytikko Aapeli Pursimo kommentoi.

Analyysi
22.6.
2022

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 336 euroa/osuus (aik. 1 266 euroa/osuus).

Analyytikon kommentti
22.6.
2022

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 336 euroa/osuus (aik. 1 266 euroa/osuus).

inderesTV
9.12.
2021

Arvolla on takana vaiherikas vuosi. Operatiivisesti kaikki on edennyt mallikkaasti. FIVAn Privanet Securitiesille määrittämän liiketoimintakiellon myötä yhtiön osakkeiden kaupankäynti on kuitenkin mutkistunut. Toimitusjohtaja Jari Pirinen kommentoi Arvon kuulumisia analyytikko Aapeli Pursimon haastattelussa.

inderesTV
8.12.
2021

Arvo on toisella vuosipuoliskolla tehnyt muutamia uusia sijoituksia sekä irtaantunut sen valtakunnallisesta sijoituksesta RealMachinerysta. Kesäkuussa suljetun Privanetin kauppapaikan myötä osuudella ei ole tällä hetkellä markkinahintaa, joten emme täten pysty ottamaan kantaa markkinahinnan ja käyvän arvon erotukseen. Analyytikko Aapeli Pursimo kommentoi.

Analyysi
8.12.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta. Käyvän arvon määrityksemme ei sisällä likviditeettipreemiota sekä sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavaa sijoitusyhtiöalennusta, mitkä suosittelemme sijoittajia huomioimaan myös Arvon tapauksessa.

Analyytikon kommentti
8.12.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta.

inderesTV
3.6.
2021

Arvon sijoituskohteet kehittyivät viime vuosina valtaosin hyvin, ja näkemyksemme osuuskunnan käyvästä arvosta on noussut. Analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Arvoa voi seurata inderes.fi:ssä: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/arvo-sijoitusosuuskunta

Uusin yhtiöraportti: https://www.inderes.fi/fi/kaypa-arvo-kehittynyt-suotuisasti

-Videon aiheet-
00:00 Aloitus

Analyysi
3.6.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvolle tämän markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 248 euroa/osuus (aik. 1 211 euroa/osuus). Tämä on selvästi yli viimeaikaisen osuuden markkinahinnan, joka on vaihdellut Privanetissä 700-760 euron välillä. Nousuvaraa arvioitaessa suosittelemme sijoittajien ottamaan huomioon Arvon osuuden ohuen likviditeetin ja sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavan sijoitusyhtiöalennuksen.

Analyytikon kommentti
3.6.
2021

Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvolle tämän markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 248 euroa/osuus (aik. 1 211 euroa/osuus).

Arvo Sijoitusosuuskunta

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas