Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Basware

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
15.9.
2021

Martti Nurminen, talousjohtaja, Basware

Analyytikon kommentti
15.9.
2021

Basware kertoi yhtiön kuulumisista tiistaina ennen Q3-raporttia edeltävää hiljaista jaksoa. Yhtiö näkee asiakaskunnassaan edelleen epävarman toimintaympäristön aiheuttamaa päätöksenteon hitautta, mikä heijastuu yhtiön myyntiin lyhyellä tähtäimellä.

inderesTV
14.9.
2021

Pörssisijoittajan viikko tarjoaa läpileikkauksen Helsingin pörssin eri toimialoihin. Tiistaina teemana toimivat Teknologia ja Media.

Tiedotteet
1.9.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 1.9.2021 klo 10:00

Basware Oyj:n nimitystoimikuntaan on 16.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimetty seuraavat jäsenet:
  • Brian Nelson, Long Path Partners LP
  • Hjalmar Ek, Lannebo Fonder AB
  • Ilkka Sihvo
  • Michael Ingelög, Basware Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Tiedotteet
24.8.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 24.8.2021 klo 9.00

Alwin Schauer on nimitetty Baswaren myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Schauer raportoi Baswaren toimitusjohtaja Klaus Andersenille. Klaus Andersen toimii väliaikaisena myyntijohtajana, kunnes Schauer aloittaa tehtävässään 1.9.2021.

Tiedotteet
20.7.
2021

Basware Oyj, pörssitiedote, 20.7.2021 klo 15:30

Basware Oyj on vastaanottanut 20.7.2021 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Arrowgrass Capital Partners LLP:n hallinnoimien osakkeiden osuus Basware Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.7.2021 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus.

Basware Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 14 463 936.

Analyytikon kommentti
16.7.
2021

Nostamme Baswaren tavoitehinnan 41,0 euroon (aik. 40,0 euroa) ja käännymme vähennä-suositukseen (aik. lisää). Baswaren Q2 oli odotuksien mukainen ja yhtiön kannattavuus jatkoi vahvistuvalla trendillä.

Inderes analyysi
15.7.
2021

Baswaren Q2 oli odotuksien mukainen ja yhtiön kannattavuus jatkoi vahvistuvalla trendillä. Yhtiön pitkän aikavälin tarina on mielestämme edelleen houkutteleva, sillä siinä yhdistyy suuren kasvupotentiaalin markkina, vahvat kilpailuedut sekä ennustettava ja skaalautuva liiketoimintamalli. Basware on nähdäksemme tehnyt määrätietoisesti oikeita asioita kasvunsa vahvistamiseksi, mutta niistä pinnan alta näkyviin tulleet merkit vaativat tuekseen vielä lisää näyttöjä. Tätä odotellessa arvostuskuva (2021e EV/Liikevaihto 4,0x) puoltaa vielä pientä varovaisuutta.

inderesTV
15.7.
2021

Baswaren Q2 sujui pitkälti odotusten mukaisesti. Elpymisen merkit näkyivät kaikilla yhtiön markkinoilla ja kumppanistrategian eteneminen näkyi merkittävästi Q2:n aikana. Baswaren CFO Martti Nurminen kommentoi analyytikko Antti Luiron haastattelussa.

inderesTV
15.7.
2021

Seuraa yhtiön osavuosikatsausta inderesTV:stä! 

Basware

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas