Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Componenta

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
9.4.
2021

Componenta Oyj Pörssitiedote 9.4.2020 klo 12.10

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2021 Vantaalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Tiedotteet
1.4.
2021

Componenta Oyj, pörssitiedote, 1.4.2021 klo 10.10

Componenta Oyj:n 12.3.2021 klo 8.00 julkaistussa yhtiökokouskutsussa yhtiökokouksen ajankohdan viikonpäivä oli virheellinen. Oikea viikonpäivä on perjantai.

Virheellinen lause: Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.4.2021 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 1, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.

Tiedotteet
31.3.
2021

Componenta Oyj, Pörssitiedote 31.3.2021 klo 11.50

Componentan hallitus on 25.2.2021 tehnyt päätöksen saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja yhteismäärältään noin 5,9 miljoonaan euron saneerausohjelman mukaisten velkojen suorituksesta. Tähän määrään on sisältynyt sellaisia ehdollisia ja enimmäismääräisiä takausvastuita, joiden lopullinen määrä ei ole ollut selvillä, ja joiden takaisinmaksusta Yhtiön on tullut sopia erikseen kyseisten velkojien kanssa.

Yhtiöjulkaisu
12.3.
2021
Tiedotteet
12.3.
2021

Componenta Oyj, pörssitiedote, 12.3.2021 klo 8.00

Componenta Oyj:n tilintarkastaja on tänään antanut alla olevan tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

"Tilintarkastuskertomus

Componenta Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto 

Tiedotteet
12.3.
2021

Componenta Oyj, pörssitiedote, 12.3.2021 klo 8.00

Componenta on julkaissut vuoden 2020 vuosikatsauksen suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.componenta.com. Vuosikatsaus sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Tiedotteet
12.3.
2021

Componenta Oyj, pörssitiedote, 12.3.2021 klo 08.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.4.2021 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 1, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, vaan osallistuminen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen tapahtuu tässä kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon. 

inderesTV
26.2.
2021

Seuraa yhtiön tilinpäätöstiedotustilaisuutta livenä inderesTV:stä!

Tiedotteet
28.1.
2021

Componenta Oyj, Pörssitiedote 28.1.2021 klo 12:10

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 9.4.2021 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen kokoonpano

Tiedotteet
18.12.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2020 klo 21.30
Componenta Oyj ("Componenta" tai "Yhtiö") on tänään 18.12.2020 aiemmin tiedotetun mukaisena yhdistämispäivänä toteuttanut osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Näiden toimenpiteiden jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 9 492 444 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä on tänään 18.12.2020 merkitty kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa maanantaina 21.12.2020 uudella ISIN-koodilla FI4000476783.

Componenta

Componenta

Componenta on suomalainen teknologiayhtiö, jonka vahvuutena ovat joustavat valettujen ja koneistettujen komponenttien toimitukset. Asiakkaamme ovat tyypillisesti kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajia. Componentan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (CTH1V).