Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Componenta

Analyytikko

Tulevat tapahtumat

6
Mar
Osavuosikatsaukset

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
15.10.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote 15.10.2020 klo 16.45

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu yhtiökokouksen päätöksellä valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi Componentan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Tiedotteet
9.10.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote 9.10.2020 klo 12.15

Componenta Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuoden 2021 aikana seuraavasti:
  • Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote, perjantaina 26.2.2021
  • Tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus, perjantaina 7.5.2021
  • Tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsaus, perjantaina 23.7.2021
  • Tammi-syyskuun 2021 liiketoimintakatsaus, perjantaina 5.11.2021 

Vuoden 2020 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viimeistään 12.3.2021.

Tiedotteet
6.10.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 6.10.2020 klo 10.10

Componenta Oyj on vastaanottanut 5.10.2020 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5.10.2020 ylittänyt 10 %.

Tiedotteet
6.10.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 6.10.2020 klo 10.10

Componenta Oyj on vastaanottanut 5.10.2020 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Capman Buyout VIII Fund A L.P.:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 5.10.2020 alittanut 5 %.

Tiedotteet
5.10.
2020

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 5.10.2020 klo 11.10

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.10.2020 klo 12.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto aloitetaan klo 11.30.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiö suosittelee osakkeenomistajille kokouksen seuraamista etäyhteydellä sekä äänestämistä ennakkoon tai keskitetyn valtakirjapalvelun edustajan valtuuttamista edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Tiedotteet
24.7.
2020

Componenta Oyj, pörssitiedote, 24.7.2020 klo 08.00

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi-kesäkuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019, ellei toisin mainita.

Tiedotteet
8.5.
2020

Componenta Oyj, pörssitiedote, 8.5.2020 klo 08.00

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi, mutta käyttökate heikkeni, rahavirta säilyi hyvällä tasolla

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi- maaliskuussa 2020 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimot Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sastamalassa.

Tiedotteet
16.4.
2020

Componenta Oyj Pörssitiedote 16.4.2020 klo 12.05

Componenta Oyj:n 16.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Tiedotteet
26.3.
2020

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.3.2020 klo 17.40

Componenta Oyj on julkaissut pörssitiedotteella 17.3.2020 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2020 klo 9.00.

Koronavirustilanteesta johtuen Componenta pyytää osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan välttämään osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä.

Componenta

Componenta

Componenta on suomalainen teknologiayhtiö, jonka vahvuutena ovat joustavat valettujen ja koneistettujen komponenttien toimitukset. Asiakkaamme ovat tyypillisesti kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajia. Componentan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (CTH1V).