Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Componenta

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
8.4.
2022

Componenta Oyj Pörssitiedote 8.4.2022 klo 10.45

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.4.2022 Vantaalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Tiedotteet
16.3.
2022

Componenta Oyj, pörssitiedote, 16.3.2022 klo 14.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.4.2022 klo 9.00 Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 2, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, vaan osallistuminen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttäminen tapahtuu tässä kutsussa esitetyllä tavalla ennakkoon. 

Tiedotteet
16.3.
2022

Componenta Oyj, pörssitiedote, 16.3.2022 klo 14.00

Componenta Oyj on julkaissut vuoden 2021 vuosikatsauksen suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.componenta.com. Vuosikatsaus sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.−31.12.2021.

Tiedotteet
25.1.
2022

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 25.1.2022 klo 13.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 8.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Tiedotteet
3.1.
2022

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 3.1.2022 klo 13.30

Componenta Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen johtohenkilöiden liiketoimista Componentan osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sivuranta, Sami
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Componenta Oyj
LEI: 5493000SDCOXVGZDWK18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 5493000SDCOXVGZDWK18_20211230130416_28
____________________________________________

Tiedotteet
3.1.
2022

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 3.1.2022 klo 13.30

Componenta Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen johtohenkilöiden liiketoimista Componentan osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mäkinen, Pasi
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Componenta Oyj
LEI: 5493000SDCOXVGZDWK18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 5493000SDCOXVGZDWK18_20211230130416_29
____________________________________________

Tiedotteet
3.1.
2022

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 3.1.2022 klo 13.30

Componenta Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen johtohenkilöiden liiketoimista Componentan osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Karppinen, Marko
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Componenta Oyj
LEI: 5493000SDCOXVGZDWK18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 5493000SDCOXVGZDWK18_20211230130416_30
____________________________________________

Tiedotteet
10.12.
2021

Componenta Oyj, Pörssitiedote 10.12.2021 klo 15.00
 

Componenta Oyj:n hallitus on 10.12.2021 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Componenta-konsernin sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 palkkioiden maksamista varten. Järjestelmän sitouttamisjakso päättyi marraskuussa 2021. 

Componenta