Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyytikon kommentti
8.4.
2021

Endomines julkisti eilen yhtiön mineraalivarantoarviot vuoden 2020 lopun tilanteen mukaisesti sekä yhtiön Suomen että USA:n projekteille. Pampalon kaivos Suomessa on ollut ylläpitotilassa vuodesta 2018 alkaen.

Tiedotteet
7.4.
2021

Endomines AB, pörssitiedote 7.4 2021 klo. 12:15 CEST

Endomines julkistaa vuoden 2021 malmivara- ja mineraalivarantoarviot Pampalon kultakaivokselle sekä varannot muille Karjalan kultalinjan kohteille, 31.12.2020 tilanteen mukaisesti, ja kulta- sekä hopeavarantoarviot kultaprojekteille Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa.

Malmivarat ja mineraaliavarannot Pampalon kaivoksella ja mineraalivarannot Karjalan kultalinjalla Suomessa

Tiedotteet
7.4.
2021

Endomines AB, stock exchange release 7 April 2021 at 12:15 CEST

Endomines is pleased to announce 2021 gold reserve and resource estimates for the Pampalo mine and for resources along the Karelian Gold Line in Finland, as of 31 December 2020, as well as gold and silver resource estimates for its gold projects in Idaho and Montana, USA.

Gold reserves and resources at the Pampalo mine and resources along the Karelian Gold Line in Finland

Analyytikon kommentti
26.3.
2021

Endomines antoi torstaina tilannepäivityksen Pampalon tuotannon aloitusvalmistelujen edistymisestä. Kaivosalueen valmistelu tuotantoon aloitettiin helmikuussa, jolloin rikastamon myllyä sekä murskainta testattiin.

Tiedotteet
25.3.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 25.03.2021 klo 08:30 CET

Pampalon kaivoksen tuotannon uudelleen aloittamisen ensimmäiset vaiheet ovat edenneet hyvin. Kaivosalueen valmistelu tuotantoon aloitettiin helmikuussa, jolloin rikastamon myllyä sekä murskainta testattiin. Tuotantoon tarvittavat kaivos- ja rikastuslaitteet, joilla on pitkät toimitusajat tullaan tilaamaan jo tämän vuoden huhtikuussa. Rikastushiekka-altaan kapasiteettia lisätään, ja suunnittelutyö sekä sopimusasiakirjojen valmistelu aloitetaan myös huhtikuussa.

Tiedotteet
25.3.
2021

 Endomines AB, pressmeddelande 25.03.2021 kl. 08:30 CET

Första stegen inför återstarten av gruvproduktionen vid Pampalo gruvan har förlöpt bra. Förberedande arbeten vid gruvområdet påbörjades i februari och krossen och kvarnanläggningen vid anrikningsverket har redan testats. För produktionen nödvändiga maskindelar som har en lång leveranstid har identifierats och kommer att beställas redan under april månad. Kapaciteten vid sandmagasinet kommer att utökas och planeringsarbetet samt upprättande av kontraktsdokument påbörjas även under april månad.

Tiedotteet
15.3.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 15.03.2021 klo 14:00 CET

Endominesin nimitysvaliokunta edustaa yhtiön suurimpia omistajia, ja sen tehtävänä on valmistella sekä esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista. Nimitysvaliokunnassa on kolme jäsentä, joista kaksi edustaa yhtiön suurimpia omistajia, ja yksi on yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Seuraavat henkilöt on valittu nimitysvaliokuntaan vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Tiedotteet
15.3.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 15 March 2021 at 14:00 CET

Endomines' Nomination Committee represents the Company's largest shareholders and is tasked with preparing and presenting proposals to the Annual General Meeting on the composition of the Board of Directors and Board and Auditor remuneration. The Nomination Committee consists of three members, of which two represent the major shareholders and one is the Chairman of the Board.

Tiedotteet
9.3.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 9 March 2021, at 13:00 CET

Tiedotteet
9.3.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 9.3.2021, klo 13:00 CET

Endomines

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).