Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

18
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
20.1.
2021

Odotamme Endominesin saavan käynnissä olevan 281 MSEK:n osakeantinsa läpi, mikä antaa yhtiölle arviomme mukaan kohtuullisesti aikaa kapitalisoida konkreettisesti kultamarkkinan hyvää tilannetta kaivoskehitystä kiihdyttämällä. Endominesin osakekurssi on nyt painunut selvästi alle osien summa -mallimme ja siten tuotto-odotus alkaa olla varovaisen houkutteleva jopa korkeina pysyviin riskeihin nähden.  

Inderes analyysi
5.1.
2021

Endominesin ylimääräinen yhtiökokous siunasi eilen hallituksen joulukuussa julkaisemat osakeantisuunnitelmat, joten yhtiö saanee vahvistettua kassaa liiketoiminnan kehittämisen mahdollistavalle tasolle tammikuussa.

Inderes analyysi
2.12.
2020

Yhtiön kaavailemat mittavat osakeannit huomioiva Endominesin osien summa -laskelmamme on kurssin alapuolella. Siten Endominesin lyhyen tähtäimen tuotto-odotus jää mielestämme pakkaselle eikä pidemmän aikavälin potentiaaliin voi kehitystyön vaatimien pitkien aikaviiveiden ja toistaiseksi ohuiden näyttöjen takia nojata.

Inderes analyysi
1.9.
2020

Endominesin H1-raportti oli pettymys, sillä tuotantotaso Fridayssä jäi alhaiseksi ja samalla yhtiö on ajautunut syvälle nurkkaan rahoituksensa kanssa. Osake on hinnoiteltu noin osien summansa tasolle, eikä arvostus siten houkuttele sietämään erittäin korkeita lyhyen ajan rahoitus- ja tuotantoriskejä. Heinäkuussa julkaistu laaja raportti Endominesista on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Inderes analyysi
29.6.
2020

Endomines on kasannut mielenkiintoisen projektisalkun USA:ssa ja kultamarkkinan näkymä on nyt suotuisa. Emme silti näe osakkeen tuotto/riski-profiilia tarpeeksi houkuttelevana ostoihin 12 kk:n tähtäimellä, sillä osakekurssi on noin osien summa -laskelmamme tasolla. Myös muut arvostusmittarit indikoivat osakkeen olevan riskeihin nähden järkevästi hinnoiteltu.

Inderes analyysi
15.5.
2020

Endominesin Q1-raportti ei mielestämme selkeyttänyt oleellisesti yhtiön tilannekuvaa, sillä koronapandemia luo varjoa Fridayn tuotannon nostovauhdin ylle ja myös yhtiön rahoitustilanne on yhä auki. Arvostus suhteessa osien summaan on kohollaan ja myös riskitaso rahoitukseen liittyen on kiusallisen korkea.

Inderes analyysi
17.3.
2020

Olemme nostaneet riskipreemioita Endominesin osien summa -mallissamme metalli- ja rahoitusmarkkinoiden turbulenssin takia, mutta muita muutoksia emme ole toistaiseksi malliimme tehneet. Mallin osakkeelle indikoima arvo on nyt osakekurssin tasolla. Endominesin lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustarpeisiin ja -ehtoihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta eikä tämä riski vielä houkuta.

Inderes analyysi
14.2.
2020

Endominesin Q4-raportti ei tarjonnut oleellisia yllätyksiä tai merkittävää uutta tietoa. Yhtiön rahoitustilanne tarvitsee jo nopeasti vahvistamista, jotta Endomines pystyy jatkamaan tuotannon ylösajoa Fridayssä sekä muutenkin erittäin kunnianhimoista kehitysohjelmaansa. Osake on hinnoiteltu yhä osien summa -mallimme yläpuolelle konsensuksen kullan hintaskenaariolla. 

Inderes analyysi
26.11.
2019

Olemme päivittäneet Endominesin osien summa -laskelmassamme yhtiön osakemäärän sen jälkeen, kun yhtiö tiedotti vaihtovelkakirjalainan ehtoihin kaavailluista muutoksista. Muutoksien takia Endominesin osakemäärä on kasvamassa huomattavasti aiempia odotuksiamme enemmän. 

Inderes analyysi
8.11.
2019

Endominesin Q3-numerot olivat odotuksiamme heikompia, mutta suurin pettymys raportissa oli edelleen tökkivä Fridayn rikastamon ylösajo. Osake on hinnoiteltu mallimme osien summan tasolle konsensuksen kullan hintaskenaariolla, joten tuotto/riski-profiili ei mielestämme kannusta riskinottoon osakkeen suhteen toistaiseksi. 

Endomines

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).