Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Endomines

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
23.2.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 23.2.2021 at 12:00 CET

Tiedotteet
23.2.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 23.2.2021 klo. 12:00 CET

Tiedotteet
18.2.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 18 February 2021 at 08:45 CET

Full year 2020 (vs. Full year 2019)

Tiedotteet
18.2.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 18.2.2021 klo 08:45 CET

Tilikausi 2020 (tilikausi 2019)

Tiedotteet
9.2.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 9.2.2021 klo 09:00 CET

Endomines tiedottaa aikaisemmin julkaisemattomia vuoden 2017 kairaustuloksia Pampalon maanalaisesta kairausohjelmasta Pampalon kultakaivoksesta Suomesta. Tuloksia ei ole julkaistu aikaisemmin, koska Pampalon kaivos on ollut ylläpitotilassa (care&maintenance) vuodesta 2018 lähtien.

Tiedotteet
9.2.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 9 February 2021 at 09:00 CET

Endomines is pleased to announce previously unreleased results from the 2017 underground drilling program at the Pampalo Gold Mine in Finland. The results have not been released earlier due the reason that Pampalo was put on care and maintenance in 2018.

Tiedotteet
29.1.
2021

Endomines AB, Stock Exchange Release 29 January 2021 at 08:30 CET

During January,2021, Endomines carried out a rights issue to enable the funding of the development of three of its key mines and mine development projects in the US and Finland. A portion of these funds will be allocated to the deepening of and re-starting gold production at the Pampalo mine in Ilomantsi, eastern Finland.

Tiedotteet
29.1.
2021

Endomines AB, Pörssitiedote 29.01.2021 klo 08:30 CET

Tammikuussa 2021 Endomines saattoi loppuun merkintäoikeusannin turvatakseen rahoituksen kolmen Suomessa ja USA:ssa sijaitsevan keskeisen kaivos- ja kehityskohteensa kehittämiseksi. Osa näistä varoista tullaan kohdentamaan Itä-Suomen Ilomantsissa sijaitsevan Pampalon kaivoksen syventämiseen ja kullantuotannon uudelleen aloittamiseen.

Tiedotteet
28.1.
2021

The information in this press release is not intended for distribution, publication or public release, directly or indirectly, in or into, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, the United States or any other jurisdiction where the publication or distribution of this press release may be unlawful. Please see the important notice at the end of this announcement.

Endomines AB, Stock Exchange Release 28.1.2021 at 12:30 CET

Tiedotteet
28.1.
2021

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa "Tärkeää tietoa".

Endomines AB, Pörssitiedote 28.1.2021 klo. 12:30 CET

Endomines

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).