Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Endomines

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
30.6.
2022

Endomines AB (publ), Stock Exchange Release 30 June 2022 at 18:30 CET

As communicated by Endomines AB (publ) ("Endomines" or the "Company") on 25 May 2022, Endomines has issued a convertible loan to LDA Capital Limited ("LDA") in a total amount of EUR 600,000. LDA has notified Endomines that LDA wishes to convert the part of this loan, total EUR 100,000, into new shares in Endomines.

Tiedotteet
30.6.
2022

Endomines AB (publ), pörssitiedote 30.6.2022 kello 18.30 CET

Kuten Endomines AB (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") ilmoitti 25.5.2022, Endomines on laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan LDA Capital Limitedille ("LDA") yhteensä 600 000 euron arvosta. LDA on nyt ilmoittanut Endominesille, että LDA haluaa muuttaa osan tästä lainasta, 100 000 euroa, uusiksi Endominesin osakkeiksi.

Tiedotteet
22.6.
2022

Endomines AB (publ), Stock Exchange Release, 22 June 2022 at 18:00 CET

Endomines AB's subsidiary Endomines Finland Plc ("Endomines Finland") has entered into a financing package with a group of Finnish investors including a new loan for an aggregated amount of EUR 3,3-3,6 million. Additionally Endomines has preliminary agreed to convert for a new loan the interest of 2021 organised funding as well as EUR 1,6 million bridge loan and other interest and financing payments. The total amount to be converted for a new loan is up to EUR 3,8 million.

Tiedotteet
22.6.
2022

Endomines AB (publ), pörssitiedote, 22.6.2022 kello 18:00 CET

Endomines AB:n tytäryhtiö Endomines Finland Oyj ("Endomines Finland") on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa rahoitusjärjestelystä sisältäen yhteensä 3,3-3,6 miljoonan euron uuden lainarahoituksen. Lisäksi Endomines on alustavasti sopinut 2021 järjestettyjen lainojen 2022 maksettavaksi erääntyvien korkojen sekä 1,6 miljoonan euron siltalainan sekä muiden korkojen ja rahoituskulujen korkojen konvertoinnista uudeksi lainaksi. Uudeksi lainaksi konvertoitava määrä on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa korkeimmillaan.

Tiedotteet
15.6.
2022

Endomines AB (publ), Stock Exchange Release 15 June 2022 at 18:30 CET

As communicated by Endomines AB (publ) ("Endomines" or the "Company") on 25 May 2022, Endomines has issued a convertible loan to LDA Capital Limited ("LDA") in a total amount of EUR 600,000. LDA has notified Endomines that LDA wishes to convert the part of this loan, total EUR 100,000, into new shares in Endomines.

Tiedotteet
15.6.
2022

Endomines AB (publ), pörssitiedote 15.6.2022 kello 18.30 CET

Kuten Endomines AB (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") ilmoitti 25.5.2022, Endomines on laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan LDA Capital Limitedille ("LDA") yhteensä 600 000 euron arvosta. LDA on nyt ilmoittanut Endominesille, että LDA haluaa muuttaa osan tästä lainasta, 100 000 euroa, uusiksi Endominesin osakkeiksi.

Tiedotteet
31.5.
2022

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 31.5.2022 kello 13:00 CEST

Endomines tiedottaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojensa edistymisestä.

Pampalo Suomi

Tiedotteet
31.5.
2022

Endomines AB, stock exchange release 31 May 2022 at 13:00 CEST

Endomines is pleased to provide an operational update at its Finnish and US operations.

Pampalo Finland

Tiedotteet
25.5.
2022

Endomines AB (publ), Stock Exchange Release 25 May 2022 at 18:00 CEST

The Board of Directors of Endomines AB (publ) ("Endomines" or the "Company") has, based on the authorisation granted by the Annual General Meeting on 10 June 2021, resolved on a directed issue of convertibles with a total nominal amount of EUR 600,000 (corresponding to SEK 6,288,720[1]) to LDA Capital Limited ("LDA") (the "Directed Issue"), providing total issue proceeds of EUR 600,000.

Tiedotteet
25.5.
2022

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 25.5.2022 kello 18:00 CEST

Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt LDA Capital Limitedille ("LDA") suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta ("Suunnattu anti"), jonka nimellisarvo on 600 000 euroa (vastaten 6 288 720 kruunua[1]), ja jonka kokonaistuotto on 600 000 euroa.

Endomines

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas