Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fiskars Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

02.05.2022 - 13:30

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
2.5.
2022

Fiskarsin Q1-raportti oli selvästi odotuksia vahvempi ja yhtiön sijoitustarina jatkoi uuden strategiakauden viitoittamaa tietä. Yhtiön kasvu ja kannattavuus kehittyivät todella hyvin, mutta kulutuksen siirtyminen enenevissä määrin tuotteista palveluihin ja korkea kustannusinflaatio arveluttavat meitä lyhyellä aikavälillä. 

Analyysi
6.2.
2022

Fiskarsin Q4-raportti oli vahva ja yhtiö tekee juuri nyt sitä, mitä CMD:llään lupasi. Pitkään kasvun kanssa tuskaillut Fiskars jatkoi vakuuttavaa kasvua jokaisessa segmentissä ja jokaisella markkina-alueella, vaikka vastassa olikin erittäin vahva vertailukausi. Bruttokate parani näyttävästi kohonneista logistiikka-, raaka-aine- ja energiakustannuksista huolimatta, mutta kasvupanostukset nakersivat tuloskehitystä alemmilla riveillä. Tarkistimme lähivuosien ennusteitamme hieman ylöspäin, mutta haluamme yhtiöltä lisää näyttöjä parantuneen tuloskunnon pysyvyydestä.

Analyysi
28.12.
2021

Fiskarsin sijoitustarina on edennyt kiinnostavaan taitekohtaan, kun uudella strategiakaudella painotetaan kasvua ja hyvälle tasolle nousseen operatiivisen kannattavuuden lisäksi pitkään tuloskuntoa nakertaneiden kertaluonteisten kulujen odotetaan päättyvän. Haluamme yhtiöltä lisää näyttöjä ennen kuin olemme vakuuttuneita uuden strategiakauden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, mutta kunnianhimoiset tavoitteet ja vahvat suoritukset uuden johdon alla antavat rohkaisevia signaaleja sijoittajille.

Analyysi
10.11.
2021

Fiskars järjesti tiistaina CMD:n, missä yhtiö kävi läpi uutta strategiaa ja taloudellisia tavoitteita. Uudet tavoitteet vuoteen 2025 ylettyvälle strategiajaksolle olivat odotuksiamme kovemmat. Fiskarsia on laitettu viime vuosina hyvään kuntoon ja yhtiö tekee tänä vuonna historiansa korkeimman liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen. Esitysten perusteella yhtiöltä löytyy vielä ennätystuloksenkin jälkeen uusi isompi vaihde, minkä takia nostimme ennusteitamme.

Analyysi
31.10.
2021

Fiskars jatkoi vahvaa suorittamistaan Q3:lla. Viime vuosien muutos- ja uudelleenjärjestelyohjelmat ovat nostaneet suorituskyvyn vahvalle tasolle ja luottamuksemme kannattavuuden kestävään tasokorjaukseen vahvistuu.

Analyysi
29.7.
2021

Fiskars jatkoi ennätysvahvaa suorittamista Q2:lla ja tulos ylitti odotuksemme selvästi. Vaikka koronapandemia on väliaikaisesti lisännyt yhtiön tuotteiden kysyntä, on viime vuosina tehdyt rakennemuutos- ja tehostamisohjelmat alkaneet näkyä kannattavuudessa positiivisesti ja luotamme yhä enemmän kannattavuuden kestävään tasokorjaukseen. Luottamusta herättäneen Q2-raportin johdosta nostimme lähivuosien tulosennusteitamme.

Analyysi
29.4.
2021

Fiskarsin Q1 oli vahva. Yhtiön tuloskunto on noussut erinomaiselle tasolle, sillä koronapandemia on lisännyt yhtiön tuotteiden kysyntää ja viime vuosina tehdyt rakennemuutos- ja tehostamisohjelmat alkavat näkyä kannattavuudessa. Luottamusta herättäneen raportin johdosta nostimme hieman lähivuosien ennusteitamme.

Analyysi
20.4.
2021

Fiskars antoi maanantaina pörssin sulkeuduttua ennakkotietoja vahvasti sujuneesta Q1:stä. Liikevaihto ja kannattavuus ylittivät selvästi meidän ennusteemme ja yhtiö nosti samalla 2021 tulosohjeistustaan. Tämä oli jo toinen ohjeistuksen nosto kuukauden sisään, mikä on hyvin poikkeuksellista. Nostimme selvästi vuoden 2021 ja lähivuosien ennusteitamme, minkä johdosta nostamme myös tavoitehintaamme. Osakkeen arvostus näyttää päivitetyillä ennusteillamme jo riittävän houkuttelevalta, joten nostamme suositustamme.

Analyysi
7.2.
2021

Fiskars teki kausiluonteisesti tärkeällä Q4:llä vahvan tuloksen, mikä ilmeni jo tammikuussa annetuista vuoden 2020 ennakkotiedoista. Vuosi 2020 oli Fiskarsille tuloksellisesti historiallisen hyvä, mutta se johtui osittain väliaikaisista kulusäästöistä ja kotoilutrendin tuomasta hyvästä kysynnästä. Viimeisen vuoden aikana voimakkaasti noussut osakekurssi, vuodelle 2021 annetut vaisut markkinanäkymät ja tulosheikennystä indikoiva 2021-ohjeistus puoltavat nyt kuitenkin varovaisuutta.

Analyysi
7.1.
2021

Fiskarsin arvostettu brändiportfolio, vakaa osinkotuotto, vahva tase ja potentiaali tulevien vuosien kannattavuusparannukselle tukevat positiivista näkemystämme. Yhtiöllä on kaksi suurta muutosohjelmaa käynnissä, joiden on tarkoitus valmistua 2021 loppuun mennessä. Näistä on jo nähty lupaavia tuloksia, mitkä luovat hyvät lähtökohdat kannattavuusparannukselle yli 10 vuotta kestäneen organisaation muutosprosessin jälkeen. Merkittävä pitkän aikavälin arvonluonti vaatisi kuitenkin vahvempaa liikevaihdon kasvua, joka on ollut viime vuosina iso haaste.

Fiskars Group

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas