Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nurminen Logistics

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
8.8.
2021

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka ylitti odotuksemme hehtaarilla. Yhtiön tuloskäänne on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin, kun palveluiden kysyntä on ollut erinomaisella tasolla ja samalla kustannusrakenteen saneeraus on onnistunut erittäin hyvin. Onnistuneiden ja tuloskäänteen kannalta kriittisten liiketoiminnan tervehdyttämistoimenpiteiden lisäksi myös markkina on vahvistanut käännettä hintojen kohotessa huomattavasti. Olimme arvioineet tuloskäänteen räikeästi alakanttiin, minkä seurauksena olemme nostaneet ennusteitamme huomattavasti.

Inderes analyysi
3.8.
2021

Nurminen Logistics julkistaa H1-tuloksensa perjantaina klo 09.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kasvaneen selvästi vertailukaudesta. Odotamme yhtiön myös toistavan liikevaihdon kasvua ja selvää liiketuloksen paranemista indikoivan ohjeistuksensa. Olemme nostaneet ennusteitamme sekä kuluvan että lähivuosien osalta, minkä lisäksi huomioimme kasvaneen osakemäärän. 

Inderes analyysi
8.3.
2021

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Yhtiö järjesteli vuoden vaihteessa olennaisessa roolissa viime vuosien tuloshaasteiden taustalla olleen Vuosaaren terminaalin omistusta ja yhtiö myös onnistui laskemaan kustannustasoaan olennaisesti vuonna 2020. Nämä tekijät yhdessä hyvän kasvunäkymän omaavan Kiinan junayhteyden kanssa laskevat osakkeen riskiprofiilia. Osakkeenomistajan näkökulmasta tilanne on kuitenkin edelleen haastava, sillä vähemmistöt syövät edelleen valtaosan yhtiön tuloksesta. 

Inderes analyysi
10.8.
2020

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H1-luvut, jotka olivat hieman odotuksiamme paremmat. Näkemyksemme mukaan yhtiön keihäänkärkituotteella on yhä kasvupotentiaalia, mikä yhdessä kustannustason laskun kanssa tukee operatiivista tuloskäännettä. Operatiivinen tuloskehitys on palapelin olennaisimpia osia, mutta yksinään tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan tulosta tai taseasemaa kestävälle pohjalle. Arviomme mukaan viime vuosien tappioiden juurisyiden ratkominen sekä taseaseman vahvistaminen ovatkin yhä edessäpäin.

Inderes analyysi
8.3.
2020

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-luvut, jotka jäivät hieman odotuksistamme. Yhtiön taseasema on erittäin heikko ja arviomme mukaan yhtiön likviditeettitilanne voisi riskien realisoituessa koitua akuutiksi haasteeksi. Arviomme mukaan Nurminen joutuu vahvistamaan tasettaan oman pääoman ehtoisella rahoituksella, mihin osallistuminen ei näyttäydy riski/tuotto-suhteen valossa houkuttelevalta.

Inderes analyysi
12.8.
2019

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H1-tuloksensa, joka jäi selvästi odotuksistamme ja oli absoluuttisesti heikko. Yhtiön markkinanäkymät ovat heikentyneet kansainvälisen kaupan hidastumisen myötä ja odotamme tuloskehityksen pysyvän heikolla tasolla lähitulevaisuudessa. Ajureita tappioiden katkaisemiselle on vaikea löytää ja yhtiön riskiprofiili on kohollaan myös taseaseman haurauden vuoksi.

Inderes analyysi
7.8.
2019

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics julkaisee H1’19-raporttinsa perjantaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen vertailukaudesta, mikä painaa myös operatiivisen tuloksen alle vertailukauden. Raportissa huomiomme kohdistuu etenkin yhtiön kulurakenteen kehitykseen, johdon kommentteihin markkinatilanteesta sekä Kiinan Silkkitie-hankkeen ylösajon etenemisestä. Sisällytimme ennusteisiimme raportoitua tulosta H1:llä painavan terminaaliomistuksien järjestelystä aiheutuvan kertaerän ja laskimme samalla ennusteitamme markkinaympäristön kehitystä heijastellen.

Inderes analyysi
11.3.
2019

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka jäi operatiivisen tuloksen osalta odotuksistamme. Markkinanäkymät ovat heikentyneet kansainvälisen kaupan hidastumisen myötä eikä yhtiön kulusäästötoimenpiteet arviomme mukaan riitä nostamaan tulosta positiiviseksi.

Inderes analyysi
19.12.
2018

Logistiikka-alan yhtiö Nurminen laski eilen kuluvan vuoden oikaistun liikevoiton ohjeistustaan. Yhtiön tulos jää kuluvana vuonna edellisen vuoden tasosta operatiivisten haasteiden vuoksi. Laskimme tulosvaroituksen jälkeen kuluvan vuoden ja myös ensi vuoden ennusteita selvästi, mikä heijastelee tulosvaroituksen takana olleita operatiivisia haasteita ja lähivuosien heikentynyttä markkinanäkymää.

Inderes analyysi
9.8.
2018

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics julkaisi H1-raporttinsa eilen. Yhtiön liikevaihdon kasvu ylitti odotuksemme selvästi, mutta kannattavuus jäi odotuksistamme. Yhtiö toisti odotetusti ohjeistuksensa ja odottaa vuoden jälkipuoliskon olevan selvästi alkuvuotta vahvempi. Tarkistimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme hieman ylöspäin, mutta lähivuosien ennusteemme laskivat.

Nurminen Logistics

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas