Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nurminen Logistics

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
5.8.
2022

Nurminen Logisticsin H1 sujui odotuksia vahvemmin ja etenkin kasvuluvut ylittivät odotuksemme geopoliittisista haasteista huolimatta.

Analyysi
19.4.
2022

Näkemyksemme Nurminen Logisticsin Rahtijunaliiketoiminnan lyhyen aikavälin toimintaympäristön kokonaiskuvasta on muuttunut aikaisempaa pessimistisemmäksi Venäjän transitoliikenteeseen kohdistuvasta asiakaskäyttäytymisen muutoksesta johtuen.

Analyysi
4.3.
2022

Nurminen Logisticsin eilen julkaisema H2-raportti ylitti odotuksemme etenkin vahvojen kasvulukujen myötä. Yhtiö ei antanut raportin yhteydessä ohjeistusta kuluvalle vuodelle, mikä oli hyvin odotettua nykyinen geopoliittinen tilanne huomioiden.

Analyysi
19.11.
2021

Viimeisen vuoden aikana tapahtunut voimakas kasvu, kannattavuuskäänne sekä vahvistunut taloudellinen tilanne ovat laskeneet Nurminen Logisticsin riskiprofiilia selvästi.

Analyysi
8.8.
2021

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka ylitti odotuksemme hehtaarilla. Yhtiön tuloskäänne on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin, kun palveluiden kysyntä on ollut erinomaisella tasolla ja samalla kustannusrakenteen saneeraus on onnistunut erittäin hyvin. Onnistuneiden ja tuloskäänteen kannalta kriittisten liiketoiminnan tervehdyttämistoimenpiteiden lisäksi myös markkina on vahvistanut käännettä hintojen kohotessa huomattavasti. Olimme arvioineet tuloskäänteen räikeästi alakanttiin, minkä seurauksena olemme nostaneet ennusteitamme huomattavasti.

Analyysi
3.8.
2021

Nurminen Logistics julkistaa H1-tuloksensa perjantaina klo 09.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kasvaneen selvästi vertailukaudesta. Odotamme yhtiön myös toistavan liikevaihdon kasvua ja selvää liiketuloksen paranemista indikoivan ohjeistuksensa. Olemme nostaneet ennusteitamme sekä kuluvan että lähivuosien osalta, minkä lisäksi huomioimme kasvaneen osakemäärän. 

Analyysi
8.3.
2021

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-tuloksensa, joka oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Yhtiö järjesteli vuoden vaihteessa olennaisessa roolissa viime vuosien tuloshaasteiden taustalla olleen Vuosaaren terminaalin omistusta ja yhtiö myös onnistui laskemaan kustannustasoaan olennaisesti vuonna 2020. Nämä tekijät yhdessä hyvän kasvunäkymän omaavan Kiinan junayhteyden kanssa laskevat osakkeen riskiprofiilia. Osakkeenomistajan näkökulmasta tilanne on kuitenkin edelleen haastava, sillä vähemmistöt syövät edelleen valtaosan yhtiön tuloksesta. 

Analyysi
10.8.
2020

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H1-luvut, jotka olivat hieman odotuksiamme paremmat. Näkemyksemme mukaan yhtiön keihäänkärkituotteella on yhä kasvupotentiaalia, mikä yhdessä kustannustason laskun kanssa tukee operatiivista tuloskäännettä. Operatiivinen tuloskehitys on palapelin olennaisimpia osia, mutta yksinään tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan tulosta tai taseasemaa kestävälle pohjalle. Arviomme mukaan viime vuosien tappioiden juurisyiden ratkominen sekä taseaseman vahvistaminen ovatkin yhä edessäpäin.

Analyysi
8.3.
2020

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H2-luvut, jotka jäivät hieman odotuksistamme. Yhtiön taseasema on erittäin heikko ja arviomme mukaan yhtiön likviditeettitilanne voisi riskien realisoituessa koitua akuutiksi haasteeksi. Arviomme mukaan Nurminen joutuu vahvistamaan tasettaan oman pääoman ehtoisella rahoituksella, mihin osallistuminen ei näyttäydy riski/tuotto-suhteen valossa houkuttelevalta.

Analyysi
12.8.
2019

Nurminen Logistics julkisti perjantaina H1-tuloksensa, joka jäi selvästi odotuksistamme ja oli absoluuttisesti heikko. Yhtiön markkinanäkymät ovat heikentyneet kansainvälisen kaupan hidastumisen myötä ja odotamme tuloskehityksen pysyvän heikolla tasolla lähitulevaisuudessa. Ajureita tappioiden katkaisemiselle on vaikea löytää ja yhtiön riskiprofiili on kohollaan myös taseaseman haurauden vuoksi.

Nurminen Logistics

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas