Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Partnera

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
10.9.
2021

  
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
10.9.2021 klo 14.50  
  

Partnera-konserniin kuuluvan Foamit Groupin norjalaisen Glasopor AS:n hankintaa koskeva yritysosto on toteutunut

  
Liiketoimintakonserni Partnera Oyj tiedotti 31.8.2021, että siihen kuuluva Foamit Group ostaa 100 % norjalaisesta vaahtolasinvalmistusyhtiöstä Glasopor AS:sta.  Yritysosto on Foamit Groupin kasvustrategian mukainen, ja se vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä vaahtolasinvalmistajana ja yhtenä alan suurimmista toimijoista maailmanlaajuisesti.

Tiedotteet
31.8.
2021

 
Partnera Oyj
Sisäpiiritieto
31.8.2021 klo 10.00
 
Partnera-konserniin kuuluva lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö Foamit Group ostaa norjalaisen Glasopor AS:n
   
Liiketoimintakonserni Partnera Oyj:hin ("Partnera") kuuluva Foamit Group Oy on tänään 31.8.2021 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa 100 % norjalaisesta vaahtolasinvalmistusyhtiöstä Glasopor AS:sta ("Glasopor"). Myyjänä toimii Sirkel Materialgjenvinning AS ("Sirkel").

Tiedotteet
25.8.
2021

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
25.8.2021 klo 10.50 (EEST)
 
PARTNERA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2021 (TILINTARKASTAMATON):
PARTNERA KASVAA SUUNNITELLUSTI - KPA UNICONIN YRITYSKAUPPA KASVATTI LIIKEVAIHTOA
KIRJANPIDON LAADINTAPERIAATTEEN MUUTOS 1.1.2021 ALKAEN
Yhtiö on päättänyt muuttaa arvopaperikaupan esittämistapaa siten, että arvopaperikaupasta saadut voitot tai tappiot esitetään rahoituskuluissa rahoitustuottoina ja -kuluina. Aiemmin arvopaperikaupan myyntituotot on esitetty yhtiön liikevaihtona ja hankintamenot materiaali- ja palveluostoina.

Tiedotteet
18.5.
2021

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
18.5.2021 klo 14:45

 
Partneran KPA Uniconin hankintaa koskeva yrityskauppa on toteutunut
 

Liiketoimintakonserni Partnera Oyj tiedotti 28.4.2021 ostavansa enemmistön Pohjoismaiden johtavasta puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajasta, suomalaisesta KPA Unicon Group Oy:stä ("KPA Unicon"). Yrityskauppa tukee Partneran strategian mukaista tavoitetta omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialalla.

Tiedotteet
28.4.
2021

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
28.4.2021 klo 14.10

Tiedotteet
28.4.
2021

 
Partnera Oyj
Sisäpiiritieto
28.4.2021 klo 14.00
 
 
 
Partnera laajentaa liiketoimintakonserniaan hankkimalla puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n

Tiedotteet
21.4.
2021

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
21.4.2021 klo 12.00

  

Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Tiedotteet
19.3.
2021

   
Partnera Oyj
Yhtiötiedote 
19.3.2021 klo 8.30
 

Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Tiedotteet
19.3.
2021

 
Partnera Oyj
Yhtiötiedote
19.3.2021 klo 8.15

 

Partnera