Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Partnera

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
25.5.
2022

Partnera antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen, jonka myötä yhtiö laski kuluvan vuoden tulosohjeistustaan. Muutoksen taustalla on heikentynyt markkinatilanne, joka on vaikuttanut yhtiön operatiivisiin tytäryhtiöihin negatiivisesti.

Analyytikon kommentti
25.5.
2022

Partnera antoi eilen negatiivisen tulosvaroituksen, jonka myötä yhtiö laski kuluvan vuoden tulosohjeistustaan.

Tiedotteet
24.5.
2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
24.5.2022 klo 17.30

 
 

Tulosvaroitus: Partnera Oyj alentaa tulosohjeistustaan ja arvioi operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi
 

Partnera Oyj arvioi edelleen, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna, mutta operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi.

Tiedotteet
21.4.
2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
21.4.2022 klo 12.30
Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiöjulkaisu
24.3.
2022
Tiedotteet
18.3.
2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
18.3.2022 klo 8.15

   

Tiedotteet
18.3.
2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
18.3.2022 klo 8.00

  

Partnera Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu

Partnera Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla pdf-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.partnera.fi.

Lisätietoja

Tiedotteet
17.3.
2022

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
17.3.2022 klo 15.00

Partnera Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta
Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisessä kannustinjärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Analyysi
16.2.
2022

Partnera julkaisi eilen kaksijakoisen H2-raportin, jonka valopilkkuna oli operatiivisten tytäryhtiöiden kannattavuudet varsin hankalassa toimintaympäristössä.

Analyytikon kommentti
16.2.
2022

Partnera julkaisi eilen kaksijakoisen H2-raportin, jonka valopilkkuna oli operatiivisten tytäryhtiöiden kannattavuudet varsin hankalassa toimintaympäristössä.

Partnera

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas