Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Sotkamo Silver

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
23.4.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 23.4.2021, kello 08:45.

Hopeakaivoksella on tuotettu 3 miljoonaa unssia hopeaa sen jälkeen, kun tuotanto aloitettiin vuonna 2019.

Hopean tuotanto oli 1,00 miljoonaa unssia vuonna 2019 ja 1,58 miljoonaa unssia vuonna 2020. Hopean tuotanto oli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 344 000 unssia ja 3 miljoonan unssin virstanpylväs saavutettiin huhtikuun puolivälissä.

Tiedotteet
6.4.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 6.4.2021, kello 16:30.

Korjaus viittaa lehdistötiedotteeseen nimeltä "Kutsu Sotkamo Silver AB: n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen 27. huhtikuuta 2021", joka julkaistiin 26. maaliskuuta 2021 klo 08:45. Lehdistötiedotteessa ilmoitettiin virheellisesti varsinaiseksi yhtiökokoukseksi osallistumisen täsmäytyspäiväksi keskiviikko 21. huhtikuuta 2021. Osallistumisen täsmäytyspäivä on maanantai 19. huhtikuuta 2021, ja viimeistään 21. huhtikuuta 2021 tehdyt rekisteröinnit otetaan huomioon osakasluettelon valmistelussa.

Tukholma, 6. huhtikuuta 2021

Tiedotteet
31.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 31.3.2021, kello 11:45.

Sotkamo Silver AB:n vuosikertomus vuodelta 2020 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla:

https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/talousraportit/vuosikertomukset

Tukholma, 31. maaliskuuta 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Tiedotteet
26.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 26.3.2021, kello 08:45.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Sotkamo Silver AB: ssä (publ) 27. huhtikuuta 2021

Analyytikon kommentti
23.3.
2021

Sotkamo Silver tiedotti, että konserni on neuvotellut uudet ehdot 13,2 MEUR:n joukkovelkakirjalainaan. Joukkovelkakirjalainan muutoksen kirjallinen menettely on joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti saatettu päätökseen tänään.

Tiedotteet
23.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 22.3.2021, kello 23:20.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tiedotteet
22.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 22.3.2021, kello 17:50.

Sotkamo Silver suunnittelee varsinaisen yhtiökokouksen 2. huhtikuuta 2020 myöntämän valtuutuksen perusteella suunnattua enintään 6 000 000 osakkeen osakeantia. Suunnatun osakeannin merkintä on suunniteltu toteutettavan kello 9:00 CET 23. maaliskuuta 2021 mennessä. Osakkeiden merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen rajoitetulle määrälle ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa merkitä osakkeita.

Tiedotteet
22.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 22.3.2021, kello 15:00.

Sotkamo Silver AB:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy on neuvotellut uudet ehdot EUR 13,200,000 joukkovelkakirjalainaan (Senior Secured Fixed Rate Notes 2018 ISIN:FI4000315379). Joukkovelkakirjalainan muutoksen kirjallinen menettely on joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti saatettu päätökseen tänään.

Tiedotteet
17.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 17.3.2021, kello 13:30.

Sotkamo Silver AB muuttaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (Q1/2021) julkistamisajaksi torstain 29.4.2021. Yhtiö on ilmoittanut aiemmin, että neljännesvuosikatsaus julkistetaan 22.4.2021.

Tiedotteet
15.3.
2021

Pörssitiedote: Tukholmassa 15.3.2021, kello 09.00.
  
Sotkamo Silver AB:n (julk.) hallitus on päättänyt lykätä varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 27. huhtikuuta 2021. Erillinen kutsu lähetetään tavalliseen tapaan.
  
Tukholma, 15. maaliskuuta 2021
Sotkamo Silver AB
Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö
Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 15. maaliskuuta 2021 klo 09.00 Ruotsin aikaa.

Sotkamo Silver

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia mineraaliesiintymiin, jotka sisältävät jalo- ja perusmetalleja, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.