Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sotkamo Silver

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
16.11.
2017

Sotkamo Silverin Q3-raportti ei tarjonnut yllätyksiä. Kassavirtamalliimme tekemiemme muutoksien jälkeen osakkeen tuotto/riski-kuva on mielestämme melko neutraali ja jatkamme siten tarkkailuasemissa Sotkamo Silverin suhteen.

Analyysi
24.8.
2017

Mielestämme Sotkamo Silverin tuottopotentiaali ei ole lyhyellä tähtäimellä riittävän hyvä rahoitus- ja markkinariskien vastineeksi. Siten jatkamme osakkeen suhteen tarkkailuasemissa toistaiseksi.

Analyysi
11.5.
2017

Sotkamo Silver julkaisi Q1-raporttinsa eilen. Yhtiön tappio oli hieman odotuksiamme pienempi, mutta kvartaalituloksella ei ole Sotkamo Silverille kuitenkaan käytännön merkitystä yhtiön kehitysvaihe huomioiden. Rahoituspaketin suhteen merkittävää uutta tietoa ei odotustemme mukaisesti saatu. Mielestämme Sotkamo Silverin tuottopotentiaali ei ole vuoden tähtäimellä riittävän hyvä rahoitus- ja markkinariskien vastineeksi.

Analyysi
3.4.
2017

Tarkastamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 5,00 Ruotsin kruunuun (aik. 5,20 kruunua) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää), sillä yhtiön ja Traxysin rahoitusneuvotteluiden mahdollinen viivästyminen nostaa osakkeen riskiprofiilia jossain määrin. Tämä ja osakkeen kurssinousu (lähes 50 % 6 kuukaudessa) puoltavat mielestämme varovaisempaa lyhyen tähtäimen näkemystä, vaikka pitkällä tähtäimellä osake ei mielestämme ole kallis Hopeakaivoksen potentiaaliin nähden.

Analyysi
16.2.
2017

Kaivosteollisuuden kehitysyhtiö Sotkamo Silver julkaisi yllätyksettömän Q4-raporttinsa eilen. Pidämme osakkeen tuotto/riski-suhdetta yhä houkuttelevana.

Analyysi
3.1.
2017

Nostamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 4,70 Ruotsin kruunuun (aik. 4,00 kruunua) ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta). Hopean hintakehitys on ollut viime aikoina vaisua, mutta yhtiö on edennyt rahoituspaketin viimeistelyssä hyvin, minkä myötä olemme pudottaneet arvonmäärityksessä käyttämäämme riskipreemiota.

Analyysi
17.11.
2016

Toistamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 4,00 kruunua ja osta-suosituksemme Q3-raportin jälkeen. Osakkeen tuotto/riski-suhde on mielestämme edelleen houkutteleva nykyisellä hopean hinnalla ja vallitsevilla valuuttakursseilla.

Analyysi
15.9.
2016

Olemme tänään ostaneet 24 000 Sotkamo Silverin osaketta mallisalkkuumme hintaan 0,321 euroa (noin 3,07 SEK). Oston jälkeen Sotkamo Silverin paino on salkussamme noin 5 %. Yhtiössä meitä houkuttelee osakkeen huomattava tuottopotentiaali, jonka arvioimme realisoituvan asteittain yhtiön Hopeakaivosprojektin edetessä.

Analyysi
12.9.
2016

Aloitamme Sotkamo Silverin seurannan 4,00 kruunun tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Arviomme mukaan Sotkamo Silver tarjoaa riskien vastineeksi korkeaa tuottopotentiaalia, sillä nykyisellä hopean hinnalla ja valuuttakursseilla Sotkamon Hopeakaivoksen kassavirtaprofiili on näkemyksemme mukaan houkutteleva. Uskomme tämän potentiaalin realisoituvan, kun yhtiö Hopeakaivos etenee tuotantovaiheeseen ja yhtiö pystyy osoittamaan kaivoksen suorituskyvyn.

  •  

Sotkamo Silver

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas