Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sotkamo Silver

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.7.
2022

[image]

Pörssitiedote: Tukholmassa 29.7.2022, kello 08:45 CET.

Tiedotteet
29.7.
2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 29.07.2022, kello 08:45.

Sotkamo Silver AB päivittää vuoden 2022 hopean tuotantoarviotaan. Päivitetty ohjeistus perustuu toisen kvartaalin loppuun mennessä toteutuneeseen hopean tuotantoon, 617 koz, ja päivitettyyn toisen vuosipuoliskon tuotantosuunnitelmaan. Kullan, sinkin ja lyijyn tuotantomäärät ovat olleet samat tai korkeammat kuin samaan aikaan viime vuonna.

Uusi tuotanto-ohjeistus 2022:

Tiedotteet
20.7.
2022

Lehdistötiedote: Tukholmassa 20.7.2022, kello 07:30.
 

Sotkamo Silver AB:n toisen vuosineljänneksen 2022 tulos julkaistaan 29. heinäkuuta 2022, noin kello 8:45 Ruotsin aikaa. Tulosjulkistuksen tiedotustilaisuus järjestetään webcastina 29. heinäkuuta klo 10:00 Suomen aikaa alkavassa Teams-tapaamisessa.

Tapaamiseen ilmoittaudutaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

 www.silver.fi/fi/sijoittajat/ilmoittaudu

Tiedotteet
27.6.
2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 27.6.2022, kello 12:00

Sotkamo Silver AB raportoi Hopeakaivoksen päivitetyt mineraalivaranto- ja malmivara-arviot.

Tiedotteet
8.6.
2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 8.6.2022, kello 08:45

Sotkamo Silver Oy ja Veljekset Toivanen Oy ovat solmineet urakkasopimuksen koskien Hopeakaivoksen louhinta-, lastaus- ja kuljetusurakkaa sekä esimurskausta. Sopimus on kolmivuotinen ja siinä on lisäksi kaksi optiovuotta. Sopimuksen mukaiset työt alkavat vuoden 2023 alussa.

Tukholma, 8. kesäkuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Tiedotteet
27.4.
2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 27.4.2022, kello 16:15.

Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. huhtikuuta 2022. Käynnissä olevan koronapandemian vuoksi kokous pidettiin vain postitse äänestämällä väliaikaisten lakien mukaisesti.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2021 ei makseta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

Tiedotteet
26.4.
2022

[image]

Pörssitiedote: Tukholmassa 26.4.2022, kello 08:45 CET.
 

Tiedotteet
31.3.
2022

Pörssitiedote: Tukholmassa 31.3.2022, kello 20:45.
 

Sotkamo Silver AB:n vuosikertomus vuodelta 2021 on saatavilla pdf-muodossa ja European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa yhtiön internet-sivuilla:

https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/talousraportit/vuosikertomukset

https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/ESEF

Tukholma, 31. maaliskuuta 2022

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja

Tiedotteet
30.3.
2022

Lehdistötiedote: Tukholmassa 30.3.2022, kello 17:45.

Sotkamo Silver AB ilmoittaa, että Hopeakaivoksen pintakairauskampanjan analyysitulosten sekä mineraali- ja malmivarastoarvioiden päivityksen julkistamiset viivästyvät. Yhtiö ilmoitti aiemmin, että tulokset ja päivitetyt arviot julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämän odotetaan nyt tapahtuvan vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.

Tiedotteet
28.3.
2022

Pörssitiedot 28.3.2022
Tukholma kello 15:00

   
Pörssitiedote: Tukholma, 28.3.2022, kello 15:00 Ruotsin aikaa.

Sotkamo Silver AB:n täysin omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy ("Yhtiö") on tehnyt 14.600.000 euron seniorlainasopimuksen ("Uusi Seniorlaina") osana Yhtiön 11.1.2022 tiedottamaa rahoitusinstrumenttien uudelleenrahoitusta.

Sotkamo Silver

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas