Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Terveystalo

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
30.4.
2023

Terveystalon Q1-kehitys ylitti selvästi odotuksemme ja keskeiset suoritusparametrit kehittyivät odotuksiamme nopeammin oikeaan suuntaan. Viime syksyn pettymyksiin ei olla jääty sutimaan, vaan yhtiö etenee jälleen vakaasti ja luotettavasti kohti tavoitteitaan ja tähän läpinäkyvyyttä antoivat myös uudet segmentit. Yhtiö antoi myös ensi kertaa ohjeistuksen, jonka arvioimme Q1:llä nähdyn kehityksen perusteella hyvin realistiseksi saavuttaa. 

Analyysi
12.2.
2023

Terveystalon tulos jatkoi laskussa Q4:llä, mutta tulospudotus oli odotuksiamme loivempi. Vastaanottojen tarjontaa oli vihdoin saatu kunnolla kasvatettua ja korkeaan kysyntään kyettiin siten vastaamaan aiempaa paremmin. Myös 50 MEUR:n tehostamisohjelma vaikuttaa käynnistyneen hyvin ja luottamuksemme sen onnistumiseen vahvistui. Nostimme ennusteitamme. 

Analyysi
5.1.
2023

Yhtiön markkina-asema ja brändi ovat vahvat Suomen yksityisessä terveydenhuollossa ja liiketoimintamallille ominaiset verkostovaikutukset luovat syvän vallihaudan suhteessa uusiin tulokkaisiin. Toimintaympäristössä tapahtuneet äkilliset muutokset romahduttivat yhtiön kannattavuuden syksyllä, minkä seurauksena osake on sukeltanut. Yhtiön käynnistämät korjaavat toimenpiteet ovat kuitenkin arviomme mukaan oikeita. Pidemmän ajan tuloskasvunäkymä säilyy siten hyvänä ja tähän peilatessa arvostus on houkutteleva, vaikkakin aiemmin vakaan suorittajan riskiprofiili on myös noussut.

Analyysi
28.10.
2022

Q3-raportti tarjosi tervetullutta lisävaloa tulostason romahdukseen johtaneisiin tekijöihin sekä toimenpiteisiin tuloskunnon tervehdyttämiseksi. Pidämme edelleen 50 MEUR:n tehostamisohjelman toteutumista realistisena ja 2024 ennusteemme ovat pitkälti ennallaan. Vuoden 2023 ennusteemme kuitenkin laskivat, sillä ohjelma vaikuttaa etenevän aiempia oletuksiamme hitaammin. Kannattavan kasvun ja vakaan suorittajan sijoitustarina on nopeasti muuttunut käänneyhtiön sijoitustarinaksi, millä on ollut selvästi laskeva vaikutus ennusteisiimme ja hyväksymiimme arvostuskertoimiin.

Analyysi
17.10.
2022

Terveystalo kertoi ennakkotiedot Q3:n luvuista ja niiden perusteella myynti sekä kannattavuus jäivät kauaksi odotuksistamme. Tulospudotus on ollut nopea koronatestien hiivuttua ja muiden palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa nyt yhtä tehokkaasti kuin ennen pandemiaa. Ennusteemme laskivat selvästi ja kannattavan kasvun ja vakaan suorittajan sijoitustarina sai ainakin hetkellisesti isoja säröjä. Osake on mielestämme silti pidemmän ajan potentiaaliinsa nähden edullinen. 

Analyysi
19.7.
2022

Q2:n myynti ylitti, mutta kannattavuus alitti selvästi odotuksemme. Palveluiden kysyntä oli vahvaa, mutta samalla ammattilaiset olivat työllistettyjä etenkin työterveyden sopimuksissa, eikä yksityisasiakkaiden kysyntään kyetty täysimääräisesti vastaamaan, mikä heikensi myyntimixiä. Rekrymarkkinalla onnistuttiin tulevaa kasvua ajatellen hyvin, mutta myös palkkainflaatiota on selvästi havaittavissa. Laskimme 2022 tulosennustettamme selvästi, mutta pidemmällä aikavälillä uskomme yhtiön kykyyn vyöryttää kohonneet kustannukset asiakkaille.

Analyysi
13.7.
2022

Yhtiön koronatestimäärät ovat laskeneet selvästi vertailukaudesta etenkin toukokuun puolivälistä lähtien. Pudotus on ollut odotuksiamme nopeampaa ja olemme siksi laskeneet etenkin Terveystalon Q2-ennusteitamme. Aiemmin olimme ennustaneet testimäärien hiipuvan vasta vuoden jälkipuoliskolla. Näemme osakkeen silti edelleen tarjoavan houkuttelevan tuotto-odotuksen, sillä yhtiötä hinnoitellaan perusteetta selvästi alle omien historiallisten tasojen, kun samalla huomioidaan Ruotsin laajentumisen ja digi-investointien sisällään pitämä kasvupotentiaali.

Analyysi
28.4.
2022

Terveystalon Q1:n myynti ylitti, mutta kannattavuus alitti hieman odotuksemme kasvupanostuksista sekä myyntimixin heilahduksesta johtuen. Laskimmekin lievästi tulosennusteitamme, mutta isossa kuvassa yhtiö etenee vakuuttavasti. Yhtiötä hinnoitellaan perusteetta alle omien historiallisten tasojen, kun samalla huomioidaan Ruotsin laajentumisen ja digi-investointien sisällään pitämä kasvupotentiaali. Aiemmin perään kuuluttamamme preemio suhteessa verrokkeihin on kuitenkin palautunut ja suhteellisesti tarkasteltuna osake ei näytä enää yhtä aliarvostetulta kuin aiemmin.

Analyysi
11.2.
2022

Terveystalon Q4:n myynti ylitti odotuksemme ja tulos kehittyi odotustemme mukaisesti. Teimme lieviä nostoja ennusteisiimme ja isossa kuvassa yhtiö etenee edelleen vakuuttavasti eri rintamilla. Yhtiön viimeisen kuuden kvartaalin ennätyksellinen tuloskehitys on edelleen osin hautautuneena laskeneiden arvostuskertoimien alle ja yhtiötä hinnoitellaan mielestämme perusteetta alle omien historiallisten tasojen. 

Analyysi
28.1.
2022

Nostimme hieman Terveystalon Q4:n ennusteitamme hyvin kehittyneen luottokorttidatan sekä kvartaalin loppua kohti selvästi nousseen koronatestausaktiviteetin myötä. Ennakoimme jo viisi kvartaalia kestäneen vahvan tulosparannusputken saavan myös Q4:llä jatkoa. Tähän mennessä hyvä tuloskehitys on hautautunut laskeneiden arvostuskertoimien alle ja yhtiötä hinnoitellaan mielestämme perusteetta selvästi alle omien historiallisten tasojen ja myös alle kv-verrokkien.

Terveystalo

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas