Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Terveystalo

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
12.8.
2021

Q2:n myynnin kehitys oli selvästi odotuksiamme vahvempaa, mutta samalla kannattavuus jäi hieman odotuksistamme. Kysyntänäkymät loppuvuodelle säilyivät kuitenkin odotuksiamme vahvempina ja kokonaisuutena nostimme ennusteitamme. Eilinen kurssireaktio (-6 %) ennätyskvartaaliin oli mielestämme ylilyönti ja laadukkaan yhtiön saa poimittua salkkuunsa nyt arvostuskertoimilla mitattuna selvästi alle kv-verrokkien sekä omien historiallisten tasojen

Inderes analyysi
30.4.
2021

Q1:n tulosparannus oli korkeita odotuksiammekin vahvempi ja olemme jälleen nostaneet ennusteitamme. Terveystalo on onnistunut kääntämään koronan tuomat haasteet voitokseen ja koronan päättyminen voi siten jopa hidastaa vahvaa tuloskehitystä väliaikaisesti. Mielestämme hyvällä pidemmän ajan tuloskasvunäkymällä varustetun osakkeen kyydissä kannattaa pysyä, vaikka arvostuskertoimien noususta emme odotakaan enää tukea osakekurssille.

Inderes analyysi
18.3.
2021

Olemme nostaneet ensimmäistä kvartaalia koskevia ennusteitamme, sillä kuluttajien luottokorttidata on terveyspalveluiden osalta tammi-helmikuussa kehittynyt odotuksiamme paremmin. Myös koronatestaustoiminta jatkanut korkealla tasolla ja myös siitä on odotettavissa edelleen selvää tukea myyntiin ja kannattavuuteen.

Inderes analyysi
12.2.
2021

Q4:llä aikaansaatu tulosparannus oli odotuksiamme vielä selvästi vahvempi. Terveystalo on onnistunut kääntämään koronan tuomat haasteet voitokseen ja yhtiö lähtee hyvistä asemista jatkamaan tuloskasvuaan myös eteenpäin mentäessä. Nostimme jälleen hieman ennusteitamme. Mielestämme kohtuullisilla arvostuskertoimilla ja hyvällä tuloskasvunäkymällä varustetun osakkeen tuotto/riski-suhde on edelleen houkutteleva.

Inderes analyysi
11.12.
2020

Pidämme yhtiön asemaa ja kilpailuetuja poikkeuksellisen vahvoina. Osake on tänä vuonna saanut painetta ensin koronakriisistä ja yksityisille toimijoille epäedullisesta sote-mallista. Nykyinen strategia vie yhtiötä oikeaan suuntaan ja pidemmän ajan tuloskasvunäkymä yksityisesti rahoitetulla markkinalla säilyy hyvänä ja siihen peilaten nykyinen arvostus on houkutteleva. 

Inderes analyysi
30.10.
2020

Q3 oli lopulta yhtiön historian paras kolmoskvartaali ylittäen odotuksemme selvästi, eikä kevään heikkoudesta nähty merkkejä. Tummat pilvet vaikuttavat väistyneen toistaiseksi, sillä etenkin koronatestien ja julkisen puolen jonojen kasvu ovat tukeneet Terveystalon yksityistä puolta. Näkymä on silti edelleen sumea, mikäli tautitilanne pahentuu, mutta mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde nousee etenkin pidemmällä perspektiivillä jo selvästi positiiviseksi.

Inderes analyysi
8.10.
2020

Olemme nostaneet ennusteitamme, sillä koronatestien määrä on elo-syyskuussa korvannut muiden palveluiden laskua aiempia ennusteitamme tehokkaammin. Lyhyen aikavälin sijoitus vaatii edelleen spekulointia tautitilanteen kehityksellä ja 12 kk tuotto-odotus linkittyy siihen vahvasti. Katsomme kriisin yli arvonmäärityksessä ja tuotto/riskisuhde on mielestämme edelleen lievästi positiivinen huolimatta kohonneesta osakekurssista.

 

Inderes analyysi
6.8.
2020

Yhtiön Q2-tulos oli koronan rajusti heikentämässä toimintaympäristössä selvä torjuntavoitto. Ennusteylitykset paransivat samalla osakkeen tuotto/riski-suhdetta, sillä toteutuessaan koronan toisen aallon negatiiviset vaikutukset liiketoiminnalle jäävät aiempia arvioitamme pienemmiksi. Lyhyen aikavälin sijoitus vaatii edelleen spekulointia tautitilanteen kehityksellä ja 12 kk tuotto-odotus linkittyy siihen vahvasti. Olemme kuitenkin valmiita jälleen pelaamaan yhtiön kanssa pitkää peliä, sillä uskomme sen tulevan ulos kriisistä vahvempana.

Inderes analyysi
17.6.
2020

Terveystalo kertoi keskiviikkona varautuvansa koronan aiheuttaman poikkeustilanteen mahdolliseen pitkittymiseen käynnistämällä koko yhtiötä koskevat uudet yt-neuvottelut. Näemme varautumisen järkevänä, mutta se on samalla epäsuora indikaatio siitä, että Terveystalon kysyntä ei ole vielä lähtenyt selvästi elpymään. Emme ole tehneet ennustemuutoksia, mutta epävarmuus on lievästi noussut H2:lle ennustamaamme elpymistä kohtaan, mikä ei puolla ostojen jatkamista enää nykyisellä hinnalla.

Inderes analyysi
10.6.
2020

Nordean jakamassa luottokorttidatassa näkyi vihdoin selvä käänne toukokuun viimeisellä viikolla ja terveyteen suuntautuva kulutus oli enää reilut 10 % vertailukauden alapuolella. Kehitys lisää luottamustamme Terveystalon käyttöasteiden elpymiseen, jolloin kannattavuudella on myös edellytykset toipua vuoden jälkipuoliskolla.

Terveystalo

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas