Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Vincit

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Tulevat tapahtumat

4
Hel
Tilinpäätöstiedotteet

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
30.10.
2020

Q3:n tuloskunto ylitti jälleen selvästi odotuksemme ja yhtiön näkymät ovat edelleen suotuisat. Vincit on saanut palveluliiketoiminnan jälleen hyvin kannattavaksi ja tuoteliiketoimintaa alkaa tulevina vuosina tukemaan tuloskasvua. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostus (2021e EV/EBITA: 8x) on edelleen hyvin houkutteleva. Lisäksi vahva tase ja kassa antavat turvaa epävarmuudessa ja liikkumavaraa yritysostoille.

Inderes analyysi
28.8.
2020

Tuloskunto Q2:lla ylitti selvästi odotuksemme ja näkyvyys yhtiön liiketoimintaan parani huomattavasti. Koronan isku Vincitin tulokseen näyttää jäävän maltilliseksi ja yhtiön strateginen pakka selkiytyy edelleen, kun keskeiset liiketoiminta-alueet kehittyvät hyvään suuntaan (Suomen palveluliiketoiminta, California ja tuoteliiketoiminnat). Nousseilla ennusteillamme osakkeen (EV/EBIT 2020e 9x) arvostus jälleen hyvin houkutteleva.

Inderes analyysi
28.5.
2020

Isossa kuvassa Q1:n jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia ja Q2:n näkymä on hyvä. Koronan luoma epävarmuus on kuitenkin edelleen olemassa loppuvuoteen katsottuna. Teimme pieniä tarkennuksia ennusteisiin ja odotamme liikevaihdon edelleen kasvavan heikosta vertailuvuodesta, mikä samalla ajaa kannattavuusparannusta. Q1-raportin jälkeinen kurssinousu (25 %) on purkanut aliarvostuksen (2020e EV/EBIT 12x) ja arvostus on nyt isossa kuvassa neutraali. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi paremman näkyvyyden H2:een ja ensi vuoteen.

Inderes analyysi
24.4.
2020

Vincitin Q1 oli vahva lähes kaikilla osa-alueilla ja kommentit näkymistä ennakoitua paremmat, minkä myötä nostimme ennusteita. Tarkastelimme Vincitin arvostusta absoluuttisesti ja suhteellisesti sekä osien summan kautta huomioidaksemme tuoteliiketoiminnat. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostus on riittävän houkutteleva puoltaakseen vahvempaa näkemystä koronariskeistä huolimatta.

Inderes analyysi
23.3.
2020

Vincit on viimeisen kahden vuoden aikana muokannut voimakkaasti toimintaansa rakentamalla perustan palveluliiketoiminnalle ja selkeyttämällä tuoteliiketoimintojen roolia. Lyhyellä aikavälillä koronaviruksen luoma epävarmuus varjostaa, mutta proaktiivisen koronareagoinnin ja vahvan taseen takia yhtiö on suhteellisesti terveessä asetelmassa. Yli koronan katsottuna yhtiön tuloskasvunäkymät ovat viime vuosia paremmat ja näkemyksemme mukaan Vincitin arvostus on useasta näkökulmasta katsoen houkutteleva.

Inderes analyysi
7.2.
2020

Vincitin ailahteleva vuosi 2019 päättyi heikkoon Q4-tulokseen, mutta yhtiö on luottavainen liiketoiminnan näkymistä. Ennustamme yhtiöltä maltillista kasvua lähivuosina ja paranevaa kannattavuutta palvelu- ja tuoteliiketoimintojen tukemana. Osakkeen arvostusta hämärtävät tuoteliiketoiminnan panostukset, joista oikaistuna arvostus (2020e P/E 10x) näyttää houkuttelevalta. Odotamme aliarvostuksen asteittain purkautuvan, kun tuoteliiketoimintojen arvonluontipotentiaali tulee esiin.

Inderes analyysi
21.10.
2019

Vincitin perjantaina julkaisema Q3-liiketoimintakatsaus oli käänne kannattavaan kasvuun heikon Q2:n jälkeen. Tuoteliiketoimintojen panostukset painavat edelleen liikevoittoa ja yhtiö eteni hieman tuoteliiketoiminnan järjestelyiden edistämisessä, mikä selkiytyessään purkaisi aliarvostusta. Nousseilla ennusteillamme Vincitin arvostus on edelleen maltillinen suhteessa yhtiön palveluliiketoiminnan tuloskuntoon.

Inderes analyysi
23.8.
2019

Vincitin H1-tulos jäi selvästi odotuksista ja yhtiön kannattavuus oli pudonnut rajusti Q2:n aikana organisaatiomuutosten palveluliiketoimintaan aiheuttamien oletettavasti tilapäisten vaikutusten takia. Haasteista huolimatta yhtiön ydinliiketoiminta on arviomme mukaan terveellä pohjalla, kasvaa ja tekee yhä sektoriin nähden hyvää kannattavuutta. Tuoteliiketoimintojen panostukset kuitenkin painavat edelleen liikevoittoa, mikä on tehnyt Vincitin kokonaisuuden tulkinnasta ja hinnoittelusta markkinoille vaikeaa.

Inderes analyysi
20.6.
2019

Yhtiöllä on edelleen kannattavuutta painavia sisäisiä haasteita johtuen organisaation uudistuksista sekä uuden strategian ja tuoteliiketoimintojen vaatimista panostuksista. Positiiviset kurssiajurit ovat lyhyellä aikavälillä vähissä, mutta nykyistä arvostuskuvaa tarkasteltaessa markkinat antavat arviomme mukaan negatiivisen arvon Vincitin investointivaiheessa oleville tuoteliiketoiminnoille, minkä valossa pidämme osaketta suhteellisen houkuttelevasti hinnoiteltuna.

Inderes analyysi
23.4.
2019

Liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja nettorekrytoinnit olivat hieman odotuksiamme paremmat Q1:lla. Vincit oli viime vuoden aikana selkeässä murrosvaiheessa, kun yhtiössä toteutettiin isoja rakennejärjestelyjä ja organisaatiota sekä johtoryhmää uudistettiin. Näkemyksemme mukaan uudelleenrakennustyö on pitkälti takana ja Q1-luvut osoittivat suunnan olevan takaisin parempaan. Osakkeen noussut arvostus ja laskenut epävarmuus kuittaavat toisensa ja kokonaisuudessaan arvostus on näkemyksemme mukaan edelleen maltillinen.

Vincit

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Vincit Group lyhyesti

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi