Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wulff-Yhtiöt

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
22.2.
2021

MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA.   22.2.2021 klo 11.00

 

Samalla kun hallitus päätti tänään luoda toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, hallitus päätti antaa toimitusjohtaja Pienimäelle palkkiona vuodelta 2020 7 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden luovuttaminen perustuu yhtiökokouksen 23.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 137 260 omaa osaketta.

Espoossa 22.2.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Tiedotteet
22.2.
2021

MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT   22.2.2021 KLO 11.00
 

Hallitus päätti luoda toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Ohjelma luodaan yhtiökokouksen 23.4.2020 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista.

Tiedotteet
22.2.
2021

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2021 klo 10.00

 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. -31.12.2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi (http://www.wulffyhtiot.fi).

 

Myyntiyhtiöltä erinomainen tulos ja ehdotus kasvavasta osingosta

Tiedotteet
28.12.
2020

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT  28.12.2020 KLO 18.30
Wulff-Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 28.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ari Pikkaraiselta, jonka mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus alitti 15 % rajan 28.12.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Wulff-Yhtiöt Oyj:n saaman tiedon mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus laski 1 035 651 osakkeeseen, mikä vastaa 14,99 % Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 907 628.

Tiedotteet
11.12.
2020

PÖRSSITIEDOTE 11.12.2020 KLO 14.00

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2021:

Tilinpäätöstiedote 2020                               ma 22.2.2021
Vuosikertomus                                           ke 10.3.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021      ma 26.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021       ma 26.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021        ma 25.10.2021

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.4.2021. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta vuonna 2021.

Tiedotteet
11.12.
2020

PÖRSSITIEDOTE 11.12.2020 klo 8.00

Wulff-Yhtiöt Oyj, Sisäpiiritieto, 11.12.2020 klo 8.00.

Wulff tarkentaa arviotaan vuoden 2020 liiketuloksesta. Yhtiö kertoi 21.9.2020 pörssitiedotteessa arvioivansa 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2019. Vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa. Nyt yhtiö päivittää ennustettaan ja arvioi vertailukelpoisen 2020 liikevoiton kasvavan merkittävästi vuodesta 2019.

Tiedotteet
2.11.
2020

PÖRSSITIEDOTE  2.11.2020 KLO 9.00
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2020 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,11 euroa osakkeelta tilikaudelta 2019. Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 30.10.2020 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella jakaa osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on tiistai 3.11.2020 ja maksupäivä keskiviikko 11.11.2020. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.11.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Tiedotteet
26.10.
2020

OSAVUOSIKATSAUS  26.10.2020 klo 9.00

 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla

www.wulff.fi.  
 

Muutoskykyä, aktiivista myyntiä ja kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa

Tiedotteet
5.10.
2020

MEDIATIEDOTE 5.10.2020 KLO 11.30

 

Kaivataanko sinunkin yrityksessäsi messuja? Niitä mahtavia henkilökohtaisia kontakteja, ympäristönä innostava tapahtuma, joka on houkuttanut paikalle tuotteistasi ja palveluistasi kiinnostuneet. Koronaviruskevät perui messut, tapahtumat ja myyntimatkat maailmalle. Etätyö, Teams-tapaamiset, webinaarit ja verkkolivet syrjäyttivät yhteisen läsnäolon. Koronavirussyksy on näyttänyt ihmisille ja yrityksille, että verkko fyysisen läsnäolon sijaistajana ei sellaisenaan riitä. Haluamme enemmän. 

Tiedotteet
21.9.
2020

PÖRSSITIEDOTE  21.9.2020 klo 18.00

Wulff-Yhtiöt Oyj, Sisäpiiritieto, 21.9.2020 klo 18.00.

Wulff tarkentaa arviotaan vuoden 2020 liiketuloksesta. Yhtiö kertoi 21.7.2020 pörssitiedotteessa arvioivansa 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019. Vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa. Nyt yhtiö päivittää ennustettaan ja arvioi vertailukelpoisen 2020 liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2019.

Wulff-Yhtiöt

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Wulff-Yhtiöt

Parempi maailma - työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan - sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi. (https://www.wulff.fi/)