Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Wulff-Yhtiöt

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
3.5.
2021

PÖRSSITIEDOTE 3.5.2021 KLO 16.00
Wulff-Yhtiöt Oyj, Sisäpiiritieto, 3.5.2021 klo 16.00.

Wulff päivittää liikevaihtoa, liiketulosta ja vertailukelpoista liiketulosta koskevat arviot 3.5.2021 toteutetun ja tiedotetun yrityskaupan ansiosta. Yhtiö arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa noin 90 miljoonaan euroon (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021.

Tiedotteet
3.5.
2021

PÖRSSITIEDOTE 3.5.2021 KLO 16.00

Wulff-Yhtiöt Oyj, Sisäpiiritieto, 3.5.2021 klo 16.00.

Työympäristön tuotteiden ja -palveluiden ammattilainen Wulff-Yhtiöt Oyj on 3.5.2021 allekirjoittanut sopimuksen, jolla Wulff ostaa alan toisen kärkitoimijan Staples Finland Oy:n ja sen Suomen emoyhtiön EMO Finland Oy:n (jäljempänä Staples). Molemmat yhtiöt ovat juuriltaan kotimaisia suomalaisen työelämän asiantuntijoita. Kaupan seurauksena Wulffista tulee selvä markkinajohtaja Suomessa. Kaupan täytäntöönpano tapahtui 3.5.2021.

Tiedotteet
26.4.
2021

OSAVUOSIKATSAUS  26.4.2021 klo 10.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi
 

Liikevaihto kasvoi 4 % ja liikevoitto tuplaantui

Tiedotteet
12.4.
2021

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 12.4.2021 KLO 16.30

Wulff-Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 9.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ari Pikkaraiselta, jonka mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus alitti 10 % rajan 9.4.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Wulff-Yhtiöt Oyj:n saaman tiedon mukaan Ari Pikkaraisen osakeomistus laski 680 695 osakkeeseen, mikä vastaa 9,85 % Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 907 628.

 

Tiedotteet
8.4.
2021

PÖRSSITIEDOTE  8.4.2021 KLO 15.00
 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 päätti osingonjaosta yhteensä 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2020. Osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja maksupäivä 21.4.2021. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Tiedotteet
8.4.
2021

PÖRSSITIEDOTE  8.4.2021 KLO 15.00
  

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaiselta yhtiökokoukselta 8.4.2021 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus on päättänyt omien osakkeiden hankinnan jatkamisesta. Tällä hetkellä yhtiön hallussa on 137 260 omaa osaketta ja omia osakkeita voidaan hankkia lisää enintään 300 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta jatkuu aikaisintaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen julkaisupäivän 26.4.2021 jälkeen.

Tiedotteet
10.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE  10.3.2021 klo 14.00
 

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 8. huhtikuuta 2021 kello 12.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo.

Tiedotteet
10.3.
2021

PÖRSSITIEDOTE  10.3.2021 klo 14.00
Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Ne ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla PDF-muotoisina konsernin internet-sivuilla www.wulff.fi.

Tiedotteet
22.2.
2021

MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA.   22.2.2021 klo 11.00

 

Samalla kun hallitus päätti tänään luoda toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, hallitus päätti antaa toimitusjohtaja Pienimäelle palkkiona vuodelta 2020 7 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden luovuttaminen perustuu yhtiökokouksen 23.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 137 260 omaa osaketta.

Espoossa 22.2.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Tiedotteet
22.2.
2021

MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT   22.2.2021 KLO 11.00
 

Hallitus päätti luoda toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Ohjelma luodaan yhtiökokouksen 23.4.2020 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista.

Wulff-Yhtiöt

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas