Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietoevry

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Yhtiön vuosikertomukset

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
Tietoevrys analytiker Joni Grönqvist
10.5.
2022

Tietoevrys organiska omsättningstillväxt på 5% bådar gott för framtiden. Den justerade lönsamheten var något sämre än förväntningarna, men orsaken låg främst i engångskostnader som uppstått i anknytning till Ukraina. Bolagets nya strategi med självständiga affärsverksamhetsområden verkar ha positiva effekter. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar Tietoevrys kvartalsrapport för januari-mars 2022.

inderesTV
6.4.
2022

Tietoevry är en stor IT-generalist med ett brett tjänsteutbud och betydande marknadsandelar. Direktavkastningen är hög, men bolagets organiska tillväxt är långsam. Samtidigt är efterfrågan på bolagets tjänster både kontinuerlig och ofrånkomlig. I denna video sammanfattar analytiker Joni Grönqvist verksamhet, värdering, drivkrafter och risker. Han ger även tummen upp för bolagets nya strategi.

Videoinnehåll:

inderesTV
14.3.
2022

Inderes analytiker Joni Grönqvist en inblick i den finländska marknadens särdrag, där konsolidering och skenande lönekostnader är ständigt återkommande teman. Även bolagens senaste kvartalsrapporter och sektorns allmänna värderingsnivå kommenteras.

inderesTV
26.11.
2018

Live webcast on November 29 at 13.00 EET

We are delighted to invite you to watch Tieto's Capital Market Day. Our programme will start at 13 EET and last until around 18 EET.

Tietoevry

Svenska translation unavailable for Tietoevry.

Earned badges

Inderes portfolio