Scanfil
Tavoitehinta
3.80 EUR
Osakekurssi
EUR
Suositus
Lisää

Sijoitusnäkemys

Edullisella volyymipohjaisella arvostustuksella toteutettu Partnertech-yrityskauppa mahdollistaa merkittävän tuloskasvun, kunhan Scanfil saavuttaa synergiaetuja ja pystyy tehostamaan Partnertechiä
Globaalin investointihyödykesektorin vaisu tilanne pitää näkymät sumeina
Vahvat tuloskasvunäkymät huomioiden absoluuttinen arvostus on houkutteleva ja myös suhteellinen preemio voisi olla korkeampi yhtiön asemoituminen huomioiden

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Antti Viljakainen
+358 44 591 2216

Laaja raportti

Avainluvut

EV/EBIT

EBIT

P/E

Osinko-%

Yhtiön avainluvut

Avaintapahtumat

Tyyppi: company_report
4.10.
2016

Nostamme Scanfilin tavoitehintamme 4,00 euroon (aik. 3,80 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Mielestämme Scanfil on houkuttelevasti hinnoiteltu, kun yhtiö pääsee keräämään PartnerTech-yrityskaupan hedelmiä ensi vuodesta alkaen.

Tyyppi: company_report
18.5.
2015

Aloitamme sopimusvalmistaja Scanfilin seurannan tavoitehinnalla 2,80 euroa ja lisää-suosituksella. Sopimusvalmistuksen toimialadynamiikka ja arvoketjuasema on haastava, mutta Scanfil on historiallisesti osoittanut pystyvänsä hyödyntämään vahvuuksiaan ja operoimaan kannattavasti lähes markkinoista riippumatta. Yhtiöllä on mielestämme myös hyvä kasvualusta markkinoiden ja vahvojen avainasiakkaidensa mukana. Scanfilin tase on selvästi ylikapitalisoitunut, joten yhtiöllä on lähivuosina varaa kasvun kiihdyttämiseen yritysostoin tai osinkovirran kasvattamiseen.

Scanfil

ISIN: 
FI4000029905
Scanfil lyhyesti

Scanfil on tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Yhtiö tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa kuudella tehtaalla Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa ja henkilöstöä yhteensä noin 1800 työntekijää. Nykyinen Scanfil on perustettu vuoden 2012 alussa, kun Sievi Capital jakautui sijoitustoimintaa harjoittavaksi Sievi Capital Oyj:ksi ja sopimusvalmistusta harjoittavaksi Scanfil Oyj:ksi. Scanfilin sijoittajasivut