Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Enersense
1885 sijoittajaa seuraa tätä yhtiötä
OSTO 3.76 ALIN 3.70 VAIHTO (KPL) 24 842
MYYNTI 3.82 YLIN 4.00 VAIHTO (VAL) 0,095 Milj. EUR

Haluaisitko nähdä Inderesin yhtiölle antamat suositukset ja tavoitehinnat?

Onko sinulla jo Inderes -tili? Kirjaudu sisään tästä.

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski
+358 40 821 5982

Tulevat tapahtumat

28
Elo
Osavuosikatsaukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tyyppi: company_report
3.7.
2020

Enersense tiedotti eilen merkittävistä järjestelyistä, kun yhtiö suunnittelee järjestävänsä suunnatun osakeannin ja ostaa selvästi itseään suuremman Empowerin koko osakekannan. Näkemyksemme mukaan transaktion mukana tulevat vastuut ovat maltilliset suhteessa ostettavan liiketoiminnan kokoluokkaan, mikä mahdollistaa järjestelyiden arvonluonnin.

Tyyppi: company_report
16.6.
2020

Näkemyksemme mukaan tulosvaroitus osoittaa, että edellisvuosien kannattavuushaasteiden juurisyitä on saatu korjattua ja kannattavuuskäänne etenee oikeansuuntaisilla urilla. Ennusteidemme asettama rima lähivuosille ei ole erityisen korkealla suhteessa historiassa saavutettuun kannattavuustasoon, mutta ennusteillamme osakkeen arvostus on silti matala. Osakkeen arvostuskertoimissa onkin mielestämme selvää nousuvaraa nykytasolta.

Tyyppi: company_report
16.3.
2020

Enersensen eilen julkaisema H2-tulos jäi selvästi odotuksistamme liikevaihdon vahvasta kasvusta huolimatta. Yhtiön ohjeistus vastasi odotuksiamme ja odotamme yhtiön kannattavuuden paranevan vuonna 2020. Kannattavuusparannus tulee kuitenkin aiempia arvioitamme loivemmalla kulmakertoimella ja sen toteutumiseen liittyy riskejä toimintaympäristön ollessa hyvin epävarma.

Tyyppi: company_report
23.12.
2019

Enersense tiedotti perjantaina tehneensä useita uusia sopimuksia, joiden ansiosta näkyvyys ensi vuoden liikevaihdon kehityksen osalta parani selvästi. Arviomme mukaan säästötoimien ja uusien sopimusten myötä yhtiöllä on selvästi aiempaa vahvemmat edellytykset yltää tuloskäänteeseen ja kohtuulliseen kannattavuuteen vuonna 2020. Nousseisiin ennusteisiimme suhteutettuna osakkeen arvostus on maltillinen ja näemme siinä nousuvaraa keskimääräistä korkeampi riskiprofiili huomioiden. 

Tyyppi: company_report
14.11.
2019

Enersensen pitkittyneet kannattavuushaasteet ovat romahduttaneet yhtiön arvon hyvin matalaksi ja tällä hetkellä yhtiötä hinnoitellaan kriisiyhtiönä. Näkemyksemme mukaan yhtiön liiketoimintamallilla kannattavuusongelmat on korjattavissa, vaikka näkyvyys tuloskäänteeseen on edelleen poikkeuksellisen heikko. Osakkeen arvostus ei mielestämme anna painoarvoa mahdolliselle käänteelle ja siten osakkeen riski/tuotto-suhde on kääntynyt varovaisen houkuttelevaksi. Korkean riskiprofiilin vuoksi osakkeen omistaminen vaatii sijoittajalta edelleen erittäin korkeaa riskinkantokykyä.

Tyyppi: company_report
2.9.
2019

Enersense julkaisi perjantaina H1-raporttinsa, joka jäi odotuksistamme kautta linjan. Laskimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteitamme ja odotamme vuoden 2019 jäävän tappiolle. Heikon tulostason takia osake ei saa tukea tulospohjaisista arvostuskertoimista, mutta yhä kohtuullisena pysyneen taseaseman vuoksi yhtiön riskiprofiili on säilynyt siedettävällä tasolla ja siten osakkeen laskuvaraa rajaa mielestämme matala liikevaihtopohjainen arvostus.

Tyyppi: company_report
18.7.
2019

Odotamme Enersenseltä kannattavuuskäännettä vuonna 2019 Ranskan suurprojektin ylösajon myötä. Arviomme mukaan käänne painottuu loppuvuoteen ylösajon osuttua H1:lle. Odottamaamme tuloskäänteeseen suhteutettuna lyhyen tähtäimen arvostus on tulospohjaisesti korkea, mutta painuu maltilliseksi ensi vuoteen katsottaessa. Tuloskäänteeseen liittyvän korkean epävarmuuden vuoksi emme kuitenkaan ole valmis nojaamaan vuoden 2020 arvostuskertoimiin tässä vaiheessa.

Tyyppi: company_report
5.6.
2019

Arviomme mukaan yhtiön lyhyen tähtäimen tuloskehitys jää vielä vaatimattomaksi ja sijoittajien luottamuksen palauttaminen ja katseen siirtäminen pidemmän tähtäimen potentiaaliin vaatii kovia näyttöjä numeroiden valossa. Arviomme mukaan näemme vasta loppuvuonna kansainvälisten projektien ylösajon ensimmäisiä tuloksia ja siten lyhyellä tähtäimellä osakkeelle on vaikea löytää positiivisia ajureita.

Tyyppi: company_report
18.3.
2019

Enersense julkaisi perjantaina H2-tuloksensa, joka jäi heikkoa tulosta indikoineista ennakkotiedoista selvästi. Laskimme raportin jälkeen lyhyen tähtäimen ennusteitamme, mihin suhteutettuna arvostus on korkea. Yhtiöllä on potentiaalia huomattavasti lähivuosien odotuksiamme korkeammalle, mutta korkean epävarmuuden takia emme venytä ennusteita toistaiseksi.

Tyyppi: company_report
1.2.
2019

Enersense antoi eilen tulosvaroituksen, jonka mukaan vuoden 2018 liikevaihto jää edellisvuoden tasolle ja tulos on käyttökatetasolla tappiollinen. H2’18:lla ilmenneet haasteet tulivat meille yllätyksenä eikä meillä ole näkyvyyttä negatiivisen kierteen päättymiseen. Toistuvat sopimushaasteet nostava myös yhtiön riskiprofiilia merkittävästi, minkä takia mielestämme sijoittajien kannattaa seurata yhtiön kehitystä sivusta.

Enersense

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas

Enersense

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. www.enersense.fi/sijoittajat