Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

03.05.2022 - 16:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
1.5.
2022

Enersense julkisti perjantaina Q1-tuloksensa. Keskeiset operatiiviset tulosrivit jäivät odotuksistamme ja tulosta tuki myös Q1:llä edellisen neljänneksen tapaan negatiivisen liikearvon tuloutus.

Analyysi
1.3.
2022

Enersensen eilen julkaisema Q4:n operatiivinen tulos vastasi ennustettamme, mutta selvästi odotuksiamme suurempi osa tuli kertaluonteisesta arvonkorotuksesta.

Analyysi
23.12.
2021

Enersense päivitti eilen kuluvan vuoden ohjeistustaan, joten esiin nostamme epävarmuus ohjeistukseen yltämisestä poistui. Olemme nostaneet vuoden 2021 ennusteitamme ohjeistuksen päivityksen seurauksena. Ohjeistuksen päivityksen taustalla on tiettyihin omaisuuseriin tehdyt arvonkorotukset ja näin ollen operatiivisen tuloksen osalta ennusteemme ovat säilyneet ennallaan. 

Analyysi
21.12.
2021

Osakkeen arvostus on kuluvan vuoden ennusteilla melko neutraali ja painuu ensi vuoteen katsottaessa maltilliseksi. Kuluvan vuoden tulostasoon liittyvä epävarmuus pitää meidät kuitenkin toistaiseksi varovaisella kannalla.

Analyysi
3.11.
2021

Enersensen eilen julkaisemat Q3-luvut jäivät tulosrivien osalta selvästi odotuksistamme. Yhtiö toisti ohjeistuksensa, minkä saavuttaminen asettaa vaatimustason viimeiselle neljännekselle arviomme mukaan melko korkealle. Olemmekin laskeneet ennusteemme käyttökatetasolla ohjeistuksen alapuolelle, minkä lisäksi myös lähivuosien tulosennusteemme laskivat.

Analyysi
23.9.
2021

Reilu vuosi sitten toteutetun yritysoston ansiosta Enersensen liiketoiminnan painopiste on muuttunut selvästi. Lisäksi yhtiö on toteuttanut kannattavuuskäänteen sekä vahvistanut rahoitusasemaansa merkittävästi, mitkä ovat laskeneet yhtiön riskiprofiilia. Kannattavuuskäänteen, saavutettujen kustannussäästöjen sekä markkinoiden kohtuullisen lähivuosien kasvunäkymän ansiosta yhtiöllä on mielestämme tuloskasvun avaimet kädessään. Tähän peilattuna osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan kokonaisuutena suhteellisen maltillinen ja siten pidämme riski/tuotto-suhdetta varsin hyvänä.

Analyysi
15.8.
2021

Enersensen perjantaina julkaisema Q2-raportti vastasi hyvin odotuksiamme sekä lukujen että ohjeistuksen toiston osalta. Odotuksiemme mukainen kannattavuus vahvisti luottamusta kestävään kannattavuuskäänteeseen ja mielestämme arvostuksessa voidaan siirtää katse jo ensi vuoteen. Ensi vuoden arvostuskertoimet ovat näkemyksemme mukaan matalat, mikä yhdessä laskeneen riskiprofiilin kanssa muodostaa houkuttelevan riski/tuotto-suhteen. 

Analyysi
17.5.
2021

Enersense tiedotti toukokuun alussa siirtyvänsä IFRS-raportointiin. Tämän taustalla on yhtiön käynnissä oleva hanke siirtyä pörssin päälistalle. Olemme päivittäneet ennusteemme ja huomioimme kirjanpitostandardin muutoksen nyt ennusteissamme. Tulosennusteemme muuttuivat merkittävästi, mutta tämä selittyy pääosin kirjanpidollisilla tekijöillä. 

Analyysi
5.5.
2021

Enersensen eilen julkaisemat Q1-luvut olivat selvästi huomattavaa kausiluonteisuutta alkuvuodelta odottaneita ennusteitamme paremmat. Ohjeistuksensa yhtiö piti odotetusti ennallaan, mutta positiivista oli, että tilauskanta oli edelleen jatkanut kasvua alkuvuoden aikana. 

Analyysi
16.3.
2021

Enersense tiedotti eilen suunnatusta osakeannista, jolla kerättiin 15 MEUR:n bruttovarat. Anti vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, antaa paremmat asetelmat käynnissä oleviin velkarahoitusneuvotteluihin ja näkemyksemme mukaan laskee yhtiön riskitasoa. Annista aiheutuneen omistuksen liudentumisen vastapainona on myös yhtiön vahvistuneet edellytykset toteuttaa strategian mukaisia yritysjärjestelyjä.

Enersense

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas