Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

03.05.2022 - 16:45

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
29.6.
2022

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 29.6.2022 klo 15.30

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense PN Oy on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien Valkeuden sähköaseman johtojärjestelyitä sekä ukkosjohdinvaihtoa Pirttikoski-Kokkosniva johdolla.

Enersensen voittama urakka sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntiin. Rakentamistyöt alkavat vuodenvaihteessa 2023 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2023 syksyllä.

Tiedotteet
28.6.
2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 28.6.2022 klo 9.00

Enersense International Oyj tiedotti 20.6.2022 Enersensen hallituksen päättäneen 2,2 miljoonan euron suunnatusta osakeannista Osuuskunta KPY:lle.

Yhteensä 297 297 uutta Enersensen osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 28.6.2022. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Enersensen osakkeiden kokonaismäärä on 16 293 357 osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 29.6.2022 alkaen.

Tiedotteet
23.6.
2022

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 23.6.2022 klo 13.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n International Operations -liiketoimintaan kuuluva virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut Enefit Connectin kanssa jatkosopimuksen koskien Viron suurimman verkko-operaattorin Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa.

Kaksivuotiseen sopimukseen kuuluu sähkönjakeluverkkojen ylläpitoa ja vianetsintää Saaremaan ja Hiiumaan alueella, työt alkavat heinäkuussa 2022. Sopimuksen arvo on noin 6,4 miljoonaa euroa.

Tiedotteet
22.6.
2022

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 22.6.2022 klo 10.15

Merituulivoimaan erikoistunut Enersense Offshore Oy on solminut sopimuksen merituulivoimapalveluita myyvän ja vuokraavan norjalaisen Drammen Yardin kanssa neljän kaapelikarusellin valmistuksesta Norjaan.

Tiedotteet
20.6.
2022

Enersense International Oyj 
Pörssitiedote 20.6.2022 klo 13.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj on saanut päätökseen neuvottelut toimintansa rahoituksesta. Yhtiön uusi aiempaa laajempi ja kustannuksiltaan edullisempi rahoituskokonaisuus koostuu pankkitakauslimiiteistä, rahoituslimiitistä, laskurahoituslimiitistä sekä jo nostetuista senior-lainoista. Rahoitusta käytetään toiminnan kehittämiseen sekä käyttöpääoman hallintaan.

Tiedotteet
20.6.
2022

Enersense International Oyj 
Sisäpiiritieto 20.6.2022 klo 12.00 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄ HUOMAUTUS". 

Tiedotteet
17.6.
2022

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote, 17.6.2022 klo 15.35

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense PN Oy on voittanut Elenian kilpailutuksessa uuden sähkönsiirtoyhteyden rakentamisen urakan. Enersensen voittama 110kV:n voimajohdon rakentamisurakka sijoittuu Pohjanmaalla Alajärven ja Perhon alueelle. 

Tiedotteet
17.6.
2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 17.6.2022 klo 13.20

Enersense International Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta. Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n konserniin kuuluvan Nidoco Ab:n osakeomistus Enersense International Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut 25,01 prosenttiin 16.6.2022. Ilmoituksen mukaan tällä yhtiöllä on yhteensä 4 000 000 Enersense International Oyj:n osaketta, mikä vastaa 25,01 prosenttia kaikista Enersense International Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Tiedotteet
17.5.
2022

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 17.5.2022 klo 10.15

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva tytäryhtiö Enersense PN Oy on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisen uuden sähkönsiirtoyhteyden, Aurora Linen, Pyhänselkä-Herva osuutta koskevan urakan. Urakkasopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Tiedotteet
13.5.
2022

Enersense International Oyj   
Lehdistötiedote 13.5.2022 klo 9.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n tytäryhtiö, maatuulivoiman hankekehittäjä Megatuuli Oy ja ranskalainen vihreän energian yhtiö Valorem ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää tuulivoimahankkeita Suomeen 1 500 MW:n verran vuoteen 2025 mennessä.

Enersense

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas