Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Enersense

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
26.1.
2023

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 26.1.2022 klo 17.00

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 4.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Tiedotteet
24.1.
2023

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 24.1.2023 klo 12.00

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj ja ruotsalainen metallialan yritys Boliden ovat allekirjoittaneet sopimuksen Norjassa sijaitsevan Oddan tuotantolaitoksen laajassa kehittämisprojektissa.

Tiedotteet
23.1.
2023

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 23.01.2023 klo 14.00

Tilintarkastamattomien ennakkotietojen perusteella Enersense International Oyj:n vuoden 2022 oikaistu käyttökate on yli 12 miljoonaa euroa ennakoitua nopeammin edistyneiden tuulivoimaprojektien ja niiden tuloutusten johdosta.

Tilintarkastamattomien ennakkotietojen perusteella konsernin liikevaihto on aiemman ohjeistuksen vaihteluvälin ylälaidassa tai sen yli.

Tiedotteet
13.1.
2023

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 13.1.2023 klo 13.45

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään päättänyt siirtää Enersense International Oyj:n Voimatel Oy:tä koskevan yrityskaupan jatkokäsittelyyn, joka voi voi kestää enintään 69 työpäivää. Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia lausunto- ja selvityspyynnöin. KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. 

Tiedotteet
3.1.
2023

Enersense International Oyj
Lehdistötiedote 03.01.2023 klo 10.45

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut sopimuksen Viron sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävän AS Eleringin kanssa. Sopimus koskee Mustveen ja Paiden sähköasemien välisen 330 kV:n voimajohdon uudistamista sekä Mustveen ja Kantkylan sähköasemien välisen 110 kV voimajohdon rakentamista.

Tiedotteet
23.12.
2022

Enersense International Oyj
Pörssitiedote 23.12.2022 klo 11.00

Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.12.2022 klo 9.30 alkaen Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa osoitteessa Fredikanterassi 1B, 00520 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

Tiedotteet
23.12.
2022

Enersense International Oyj 
Lehdistötiedote 23.12.2022 klo 9.00 

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense on ottanut ensimmäisen merkittävän askeleen yhtiön merituulivoimastrategian toteuttamisessa. Tanskalainen Bladt Industries AS tilaa Enersenseltä rakennekomponentit kolmen merituulivoimalan muuntamoasemiin. Projekti käynnistetään työkuvasuunnittelulla joulukuussa 2022 ja komponentit toimitetaan Bladt Industriesille Tanskaan useassa erässä vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen välisenä aikana.  

Enersense

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas