Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Fondia

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
8.12.
2019

Arvioimme Fondian pahimpien sisäisten riitojen ja haasteiden olevan nyt takanapäin ja tuloksen kääntyvän nousu-uralle ensi vuodesta alkaen. Ennustamamme tuloskasvu ja osinkotuotto tarjoavat näkemyksemme mukaan kohtuullisen houkuttelevan tuotto-odotuksen sijoittajille lähivuosina.

Inderes analyysi
30.8.
2019

Fondian H1-raportti oli pääosin odotustemme mukainen, mutta yhtiön heikko tuottavuus oli pettymys ja olemme pääosin tämän takia laskeneet kuluvan vuoden ja lähivuosien ennusteitamme. Fondian ennustamaamme tuloskäänteeseen liittyy mielestämme epävarmuutta, minkä lisäksi yhtiön riskiprofiilia nostavat viime aikojen johtajavaihdokset sekä yhtiötä vastaan nostetut kanteet. Emme ole valmiita hyväksymään osakkeelle merkittävästi nykyistä korkeampia arvostuskertoimia ennen kuin näkyvyys lyhyen aikavälin kehitykseen on parantunut. 

Inderes analyysi
28.5.
2019

Arvioimme Fondian kasvuvauhdin hidastuneen alkuvuonna ja olemme tämän myötä laskeneet ennusteitamme. Yhtiön lyhyen tähtäimen tuloskehitykseen liittyvä epävarmuus on mielestämme kasvanut ja osakkeen hyväksyttävä arvostustaso on siten laskenut. Näkemyksemme mukaan Fondian pidemmän aikavälin kasvunäkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät ja odotamme heikon kannattavuuden jäävän väliaikaiseksi.

Inderes analyysi
15.2.
2019

Fondian eilinen H2-raportti oli meille pettymys ja olemme laskeneet ennusteitamme sen myötä alaspäin. Odotamme heikon kannattavuuden jäävän yhtiölle väliaikaiseksi ja mielestämme korkeat arvostuskertoimet ovat edelleen Fondialle perusteltuja huomioiden toimialan defensiivisyys, yhtiön kilpailuedut ja mielestämme erinomaiset pitkän aikavälin kasvunäkymät. Huomautamme kuitenkin, että osakkeessa voi olla selvää laskuvaraa, mikäli heikko H2-kannattavuus ei jää väliaikaiseksi ja ongelmat pitkittyvät.

Inderes analyysi
13.2.
2019

Viimeaikaiset johtajavaihdokset ovat mielestämme hieman kasvattaneet yhtiöön liittyvää epävarmuutta ja olemme hieman laskeneet ennusteitamme varovaisemmiksi. Ennustamme yhtiön pystyvän jatkamaan kilpailuetujensa avulla vahvaa kannattavaa kasvua lähivuodet. Tämä on kuitenkin näkemyksemme mukaan jo hinnoiteltu yhtiön osakekurssiin ja nykyinen arvostustaso ei jätä tilaa pettymyksille. Merkittävästi korkeammat arvostuskertoimet vaatisivat paremman näkyvyyden yhtiön tilanteesta ja kasvunäkymistä.

Inderes analyysi
3.9.
2018

Fondian viime torstaina julkaisema H1-raportti oli selvästi odotuksiamme parempi ja olemme H1-raportin jälkeen aikaisempaa luottavaisempia yhtiön tuloskasvuennusteitamme kohtaan. Osakkeen arvostuskertoimet ovat jo korkeahkoja, mutta tämä on mielestämme perusteltua huomioiden lähivuosien ennustamamme korkea tuloskasvu ja yhtiön matala riskiprofiili.

Inderes analyysi
5.6.
2018

Ennustamme Fondian jatkavan kilpailuetujensa avulla vahvaa kannattavaa kasvua lähivuodet ja suhtaudumme yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin myönteisesti. Pidämme osakkeen arvostustasoa kohtuullisena huomioiden ennustamamme lähivuosien voimakas noin 17 %:n vuotuinen tuloskasvu, kasvava osinko ja matala kokonaisriskiprofiili.

Inderes analyysi
16.2.
2018

Fondian eilinen H2-raportti oli odotustemme mukaisesti hyvä ja odotamme yhtiön jatkavan voimakasta kannattavaa kasvuaan myös vuonna 2018. Osakkeen arvostustaso on kuitenkin mielestämme noussut jo korkeahkoksi ja haluamme yhtiöltä näyttöjä ennusteitamme korkeammasta tuloskasvusta ennen kuin olemme valmiita hyväksymään osakkeelle nykyistä korkeampia arvostuskertoimia.

Inderes analyysi
23.1.
2018

Näkemyksemme mukaan Fondian yritysosto vakiinnuttaa yhtiön aseman Ruotsissa ja mahdollistaa myös joitain synergiaetuja. Mielestämme yrityskauppa on myös omistaja-arvoa kasvattava johtuen kauppahinnan selvästi Fondian osaketta alhaisemmasta arvostustasosta. Fondian osakkeen arvostuskertoimet ovat suhteellisesti ja abosoluuttisesti korkeita, mutta mielestämme perusteltuja huomioiden yhtiön ennustamamme voimakas tuloskasvu, korkea jatkuvan liikevaihdon osuus, vahva kassavirta ja defensiivisyys.

Inderes analyysi
20.8.
2017

Fondian viime perjantaina julkaisema H1-raportti oli mielestämme erittäin hyvä ja merkittävästi odotuksiamme parempi. Yhtiö on nyt todistanut yltävänsä tavoittelemiinsa kasvu- ja kannattavuustasoihin ja olemme nostaneet yhtiön lähivuosien ennusteitamme n. 20 %:lla H1-raportin myötä. Näkemyksemme mukaan Fondia yltää vahvan kannattavan kasvun turvin lähivuosina yli 20 %:n tuloskasvuun (H1’17 tuloskasvu 23 %) ja näemme nykyisissä arvostuskertoimissa edelleen nousuvaraa.

Fondia

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas