Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Gofore

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

25.11.2021 - 17:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
15.10.
2021

Q3-liikevaihto kasvoi vahvasti ja ylitti ennusteemme, kun taas kannattavuus jäi ennusteistamme. Isossa kuvassa kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio syövät kannattavuuspotentiaalia. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen jatkavan edelleen sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestely-markkinassa voi olla haastavaa.

Inderes analyysi
16.8.
2021

Kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio nostavat epävarmuutta. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen edelleen jatkavan sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestelymarkkinassa voi olla haastavaa. Tuotto/riski-suhde puoltaa näin edelleen varovaisuutta.

Inderes analyysi
20.4.
2021

Liikevaihto ja tulos jäivät ennusteistamme Q1:llä suuren hankkeen sopimuskauden vaihtumisen ajamana. Suurta dramatiikka tuloksessa ei ollut, vaikka laskimme hienoisesti ennusteita vuosille 2021-22. Odotamme Goforen jatkavan edelleen sektoria vahvempaa ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Arvostustaso on kuitenkin venynyt jo hyvin kireäksi ja hinnoittelee hyvin voimakasta tuloskasvua tuleville vuosille. Tuotto/riski-suhde puoltaa voittojen kotiuttamista tai siirtämistä vahvan sektorin muihin houkutteleviin kohteisiin. 

Inderes analyysi
8.3.
2021

Goforen Q4-tulos oli linjassa odotuksiin ja tammikuun luvut odotuksia paremmat. Kokonaisuudessa viime vuosi oli todella vahvaa suorittamista koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Gofore painoi kaasua orgaanisesti rekrytoimalla ja jatkoi systemaattisesti yritysostostrategian toteuttamista. Odotamme yhtiön jatkavan IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kasvua lähivuosina ja kannattavuuden olevan selkeästi sektorin kärkitasoa. Osakkeen tuotto-odotus puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta.

Inderes analyysi
4.3.
2021

Gofore julkistaa perjantaina tilinpäätöksensä, jonka keskiössä ovat kannattavuus ja näkymät. Vuoden 2021 kasvua vetää yritysostot. Lisäsimme ennusteisiin Goforen helmikuussa kertoman CCEA-yritysoston, joka täydentää neuvonantopalvelujen osaamista ja vie yhtiötä arvoketjussa korkeammalle tasolle. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on jälleen muuttunut houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
15.1.
2021

Gofore järjesti eilen pääomamarkkinapäivän ja syvensi ajatuksiaan joulukuussa päivitetystä strategiasta ja liiketoiminnoista. Pääomamarkkinapäivä lisäsi ymmärrystä ja luottamusta yhtiöön ja sen toteuttamaan strategiaan. Gofore on sektorin kirkkainta kärkeä ja odotamme yhtiön jatkavan hyvällä tuloskasvu-uralla tulevina vuosina. Arvostustaso on kuitenkin venynyt jo yli hyväksymiemme tasojen ja hinnoittelee hyvin voimakasta tuloskasvua tuleville vuosille. Riski/tuotto-suhde puoltaa voittojen kotiuttamista tai siirtämistä vahvan sektorin muihin houkutteleviin kohteisiin.

Inderes analyysi
23.12.
2020

Gofore tarkensi viime viikolla strategiaansa ja kertoi uusista kunnianhimoisista, mutta realistisista taloudellisista tavoitteista. Gofore on sektorin kirkkainta kärkeä usealla mittarilla mitattuna ja odotamme tehokkaan suorittamisen jatkuvan lähivuosina. Nyt arvostus hinnoittelee kuitenkin jo hyvin voimakasta tuloskasvua tuleville vuosille ja näkemyksemme mukaan tuotto/riski-suhde puoltaa tällä hetkellä katsomoon siirtymistä.

Inderes analyysi
23.11.
2020

Gofore nosti odotetusti liikevaihto-ohjeistustaan, mikä lisäsi luottamusta vahvan suorittamisen jatkumiseen koronasta huolimatta. Korona pitää edelleen yleistä riskitasoa koholla, mutta IT-palvelusektori ja Gofore vaikuttavat navigoivan hyvin sen läpi ja koronan yli katsottuna kysyntänäkymä on vain vahvistunut. Arvioimme Goforen jatkavan sektoria vahvempaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina. Näin hyväksymme yhtiölle edelleen sektoria korkeamman arvostuksen ja pidämme nykyistä arvostusta (2021e EV/EBIT 13x) edelleen maltillisena.

Inderes analyysi
14.10.
2020

Goforen syyskuun liikevaihto ylitti selvästi ennusteemme, kun taas Q3:n kannattavuus jäi hieman odotuksista. Korona pitää edelleen yleistä riskitasoa koholla, mutta IT-palvelusektori ja Gofore vaikuttavat navigoivan hyvin sen läpi ja koronan yli katsottuna kysyntänäkymä on vain vahvistunut. Arvioimme Goforen jatkavan sektoria vahvempaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina. Näin hyväksymme yhtiölle sektoria korkeamman arvostuksen ja pidämme nykyistä arvostusta (2021e EV/EBIT 12x) edelleen maltillisena.

Inderes analyysi
4.9.
2020

Gofore on rakentanut menestyvän IT-konsulttiliiketoiminnan, joka rakentuu teknologian aiheuttaman asiakasyritysten kiihtyvän toimintaympäristön muutoksen ympärille. Yhtiön näytöt sen kyvystä kasvaa, uudistua jatkuvasti markkinan mukana sekä ylläpitää vahvaa kannattavuutta ovat olleet vakuuttavia läpi historian. Arvioimme Goforen jatkavan uudistumistaan sekä sektoria vahvempaa kannattavaa kasvua tulevina vuosina, vaikka koronapandemia hidastaa arviolta kasvuvauhtia.

Gofore

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas