Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Gofore

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
16.8.
2022

Liikevaihdon vahva kasvu oli jo tiedossa Q2:lta ja kannattavuus parani sekä ylitti ennusteet. Tekeminen oli jälleen sektorin kärkeä usealla rintamalla, minkä mahdollisti markkinatilanteeseen nähden hyvin matala osaajien vaihtuvuus sekä hinnankorotukset. Odotamme tuloskasvun jatkuvan hyvänä orgaanisen kasvun vetämänä lähivuosina, mutta  kannattavuus on jo sektorin kärkeä, missä ei ole nähdäksemme enää juurikaan skaalautumisvaraa.

Analyysi
21.4.
2022

Q1-tulos oli linjassa odotuksiin. Kuluvan vuoden kannalta positiivista olivat vahvana jatkuneet rekrytoinnit ja paraneva henkilöstön vaihtuvuus, jotka tukevat liikevaihtoa ja kannattavuutta. Odotamme tuloskasvun jatkuvan vahvana yritysostojen tukemana, mutta erityisesti rekrytointien mahdollistaman vahvan orgaanisen kasvun vetämänä. Osakkeen tuotto-odotus puoltaa edelleen positiivista näkemystä.

Analyysi
25.3.
2022

Goforen näytöt sen kyvystä kasvaa julkisella sektorilla, uudistua jatkuvasti markkinan mukana sekä ylläpitää vahvaa kannattavuutta ovat olleet vakuuttavia läpi historian pienistä vastatuulista huolimatta. Nyt yhtiö hakee kasvua myös Saksasta ja yksityiseltä sektorilta. Arvioimme Goforen jatkavan sektoria vahvempaa ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina, vaikka kuuma osaajamarkkina kehitystä rajoittaakin. 

Analyysi
1.3.
2022

Q4-tulos oli todella vahva ja ylitti ennusteemme. Koko vuotta 2021 voidaan pitää operatiivisesti todella onnistuneena kasvun ja kannattavuuden osalta, kun huomioidaan osaajamarkkinan vastatuulet. Odotamme tuloskasvun jatkuvan vahvana yritysostojen tukemana, mutta erityisesti rekrytointien mahdollistaman vahvan orgaanisen kasvun vetämänä. Osakkeen arvostusero on kaventunut viime kuukausina nousseiden ennusteiden myötä, mutta ei vielä riitä positiiviseen näkemykseen osakkeesta (2022e EV/EBIT 18x).

Analyysi
23.2.
2022

Gofore julkistaa tilinpäätöksensä ensi maanantaina noin kello 9. Tuttuun tapaan vahva liikevaihdon kasvu on jo tiedossa ja odotamme kannattavuuden nousseen. Lisäsimme Devecto-yritysoston ennusteisiimme ja odotamme selvää tuloskasvua myös vuonna 2022. Osakkeen arvostusero on kaventunut kurssilaskun ja nousseiden ennusteiden myötä, mutta ei vielä riitä positiiviseen näkemykseen osakkeesta (2022e EV/EBIT 18x). 

Analyysi
15.10.
2021

Q3-liikevaihto kasvoi vahvasti ja ylitti ennusteemme, kun taas kannattavuus jäi ennusteistamme. Isossa kuvassa kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio syövät kannattavuuspotentiaalia. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen jatkavan edelleen sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestely-markkinassa voi olla haastavaa.

Analyysi
16.8.
2021

Kysyntänäkymät ovat edelleen suotuisat, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja palkkainflaatio nostavat epävarmuutta. Odotamme kasvun hidastuvan loppuvuonna, mutta Goforen edelleen jatkavan sektoria ripeämpää ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Näkemyksemme mukaan kurssiin on jo hinnoiteltu voimakkaampi tuloskasvu ja uusia onnistuneita yritysjärjestelyitä, mikä kovasti kilpaillussa yritysjärjestelymarkkinassa voi olla haastavaa. Tuotto/riski-suhde puoltaa näin edelleen varovaisuutta.

Analyysi
20.4.
2021

Liikevaihto ja tulos jäivät ennusteistamme Q1:llä suuren hankkeen sopimuskauden vaihtumisen ajamana. Suurta dramatiikka tuloksessa ei ollut, vaikka laskimme hienoisesti ennusteita vuosille 2021-22. Odotamme Goforen jatkavan edelleen sektoria vahvempaa ja kannattavampaa kasvua tulevina vuosina. Arvostustaso on kuitenkin venynyt jo hyvin kireäksi ja hinnoittelee hyvin voimakasta tuloskasvua tuleville vuosille. Tuotto/riski-suhde puoltaa voittojen kotiuttamista tai siirtämistä vahvan sektorin muihin houkutteleviin kohteisiin. 

Analyysi
8.3.
2021

Goforen Q4-tulos oli linjassa odotuksiin ja tammikuun luvut odotuksia paremmat. Kokonaisuudessa viime vuosi oli todella vahvaa suorittamista koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Gofore painoi kaasua orgaanisesti rekrytoimalla ja jatkoi systemaattisesti yritysostostrategian toteuttamista. Odotamme yhtiön jatkavan IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kasvua lähivuosina ja kannattavuuden olevan selkeästi sektorin kärkitasoa. Osakkeen tuotto-odotus puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta.

Analyysi
4.3.
2021

Gofore julkistaa perjantaina tilinpäätöksensä, jonka keskiössä ovat kannattavuus ja näkymät. Vuoden 2021 kasvua vetää yritysostot. Lisäsimme ennusteisiin Goforen helmikuussa kertoman CCEA-yritysoston, joka täydentää neuvonantopalvelujen osaamista ja vie yhtiötä arvoketjussa korkeammalle tasolle. Nousseilla ennusteillamme osakkeen arvostuskuva on jälleen muuttunut houkuttelevaksi.

Gofore

ipo