Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
7.4.
2021

Investors House Oyj                                                                          

Lehdistötiedote 7.4.2021 klo 8:30

Investors House: Asumisen keinulauta kääntyi vuokra-asumisesta omistukseen

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi maaliskuussa yhteensä 351 asuntoa, mikä on prosentin verran enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 348 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-3/2021 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1059 asuntoa on kolme prosenttia edellisvuoden 1031 asunnon tasoa korkeampi.

Tiedotteet
1.4.
2021

INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 1.4.2021 KLO 15.00

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tiedotteet
29.3.
2021

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 29.3.2021 klo 16.50

INVESTORS HOUSEN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI ON JULKAISTU

Investors House Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu tämän tiedotteen liitteinä. Ne ovat saatavilla myös yhtiön kotisivulla www.investorshouse.fi.

Tiedotteet
29.3.
2021

Investors House Oyj

Pörssitiedote 29.3.2021 klo 16.45

INVESTORS HOUSE TÄSMENTÄÄ TILINPÄÄTÖSTIEDOTETTA 2020

Yhtiö täydentää 8.3.2021 annetun tilinpäätöstiedotteen tietoja siten, että 12.3.2021 tiedotettu Ikaalisten kiinteistökauppaa koskeva tappio kirjataan IFRS-säännösten olosuhdemuutosta koskevan säännöksen mukaan arvonmuutoksena tilikaudelle 2020. Vaikutus tilikauden 2020 tulokseen on -432t t€.  Arvonmuutoksella ei ole vaikutusta operatiiviseen tulokseen (Epra). Tiedotteen liitteenä on erittely muutoksista ja muuttuneet Q4 ja koko vuoden 2020 luvut.

29.3.2021

Inderes Q&A
25.3.
2021

Näettekö, että korkotasojen nousulla olisi merkittäviä vaikutteita erilaisten kiinteistörahastojen toimintaan ja tuottavuuteen? Esimerkkeinä voisi käyttää eQ:n ja Titaniumin kiinteistörahastoja, jotka hyödyntävät sijoituksissaan velkarahaa.

Inderes analyysi
25.3.
2021

Juhola-kaupalla on ollut positiivinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja näemme kaupan tarjoavan IH:lle selkeitä synergioita. Olemme tarkistaneet näkemystämme IH:n käyvästä arvosta ylöspäin ja näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen hyvänä.

Analyytikon kommentti
25.3.
2021

Tarkistamme Investors Housen tavoitehinnan 6,5 euroon (aik. 6,3e) ja toistamme lisää-suosituksemme. Juhola-kaupalla on ollut positiivinen vaikutus lähivuosien ennusteisiimme ja näemme kaupan tarjoavan IH:lle selkeitä synergioita.

Analyytikon kommentti
23.3.
2021

Investors House (IH) tiedotti tiistaina, että yhtiön hallitus esittää 26.4. kokoontuvalle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkona 0,27 euroa vuoden 2020 tuloksesta.

Tiedotteet
23.3.
2021

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 23.3.2021 klo 8.30

INVESTORS HOUSE: HALLITUKSEN OSINKOESITYS 0,27 €/OSAKE – KUUDES PERÄKKÄINEN KASVAVAN OSINGON TILIKAUSI

Investors Housen hallitus on päättänyt esittää 26.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle maksettavaksi osinkona 0,27 €/osake vuoden 2020 tuloksen perusteella.

Investors House

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.