Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Investors House

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
11.12.
2020

Olli K. ja Matias keskustelevat rakentamisen suhdanteesta ja pureutuvat rakennus- ja kiinteistömarkkinan tunnelmiin. Podin lopussa käydään läpi Helsingin pörssissä olevien sektorin yhtiöiden kuulumiset.

inderesTV
9.12.
2020

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen tulee jälleen Pulkkisen vieraaksi Inderes ROASTiin. Livelähetys 9.12. noin kello 10.15. Keräämme jälleen yleisökysymyksiä: mitä pahempia, sen parempi!

Tiedotteet
7.12.
2020

Investors House Oyj

Pörssitiedote 7.12.2020 klo 9.00

INVESTORS HOUSE ON IRTAUTUNUT OVAROSTA - OMISTUSOSUUS LASKENUT 0,3 PROSENTTIIN

Investors House Oyj on jakanut 4.12.2020 yhteensä 742.929 kpl Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osaketta ylimääräisenä varojenjakona. Varojenjaon jälkeen Investors House omistaa 25.481 kpl Ovaron osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Omistukseen jääneet osakkeet vastaavat määrää, joka jäi yli kun osakkeita jaettiin 4.12.2020 siten, että kahdeksalla Investors Housen osakkeella sai yhden Ovaro-osakkeen.

inderesTV
1.12.
2020

Investors Housen ja Ovaron yhteinen taival on ohi. Mikä merkitys Ovarosta irtautumisella on IH:lle? Entä Ovarolle? Analyytikko Matias Arola kommentoi.

-Videon aiheet-
00:00 Intro
00:20 Mikä merkitys Ovarosta irtautumisella on IH:lle?
01:30 Kuinka onnistuneesti ulospääsy toteutettiin?
03:19 Mikä merkitys omistajavaihdoksella on Ovarolle?
 

Tiedotteet
1.12.
2020


Investors House Oyj                

Lehdistötiedote 1.12.2020 klo 13:00

INVESTORS HOUSEN RAHASTO TOTEUTTI HOTELLIKIINTEISTÖN KAUPAN KOTKASSA

Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima erikoissijoitusrahasto on tänään toteuttanut aiemmin tiedotetun kaupan koskien K Oy Kyminlinnantie 18:n koko osakekantaa. Kiinteistöyhtiö omistaa hotellikiinteistön Kotkassa.

Kohteen kauppahinta oli hieman alle miljoona euroa.  Kauppahinta on neutraali suhteessa taseen käypään arvoon.

Inderes analyysi
1.12.
2020

Ovaro-irtaantuminen laskee osaltaan IH:n riskitasoa ja irtaantumisen myötä IH:n sijoittajatarinassa fokus siirtyy uuden strategiakauden tarjoamiin omistaja-arvonluontimahdollisuuksiin. Näkemyksemme mukaan osien summan luoma nousuvara ja lähivuosille ennustamamme 5 %:n kasvava osinkotuotto tarjoavatkin sijoittajalle nykyisellä kurssitasolla hyvän tuotto/riski-suhteen.

Analyytikon kommentti
1.12.
2020

Investors House (IH) tiedotti tänään, että sen hallitus on päättänyt ylimääräiseltä yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen perusteella 740 tuhannen Ovaro-osakkeen jakamisesta.

Analyytikon kommentti
1.12.
2020

Nostamme Investors Housen tavoitehinnan 6,3 euroon (aik. 6,0€) ja toistamme lisää-suosituksemme. Ovaro-irtaantuminen laskee osaltaan IH:n riskitasoa ja irtaantumisen myötä IH:n sijoittajatarinassa fokus siirtyy uuden strategiakauden tarjoamiin omistaja-arvonluontimahdollisuuksiin.

Tiedotteet
1.12.
2020


Investors House Oyj                                                                          

Lehdistötiedote 1.12.2020 klo 8:30

INVESTORS HOUSE: VUOKRAUSMÄÄRISSÄ PIENTÄ KASVUA

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi marraskuussa yhteensä 340 asuntoa, mikä on noin prosentin enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 338 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-11/2020 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 4195 asuntoa on hieman edellisvuoden 4178 asunnon tasoa korkeampi.

Tiedotteet
1.12.
2020

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 1.12.2020 klo 8.10

INVESTORS HOUSE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Investors House Oyj on vastaanottanut 1.12.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Core Capital Oy:n osuus Investors House Oyj:n osakkeista ja äänistä on 1.12.2020 ylittänyt kymmenen (10) prosenttia. Ilmoituksen perusteena on osakkeiden hankinta.

Investors House

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.