Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kemira

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisimmät videot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
27.10.
2020

Kemiran eilen julkaisemat Q3-luvut olivat aiemmin annettujen ennakkotietojen vuoksi yllätyksettömät. Kommentit näkymien osalta olivat linjassa odotuksiemme kanssa ja siten teimme raportin jälkeen vain pieniä ennustemuutoksia Q4:lle ja lähivuosille. Näkemyksemme mukaan matalien arvostuskertoimien nousuvarasta ja osinkotuotosta muodostuva tuotto-odotus nousee hyvälle tasolle ja Kemiran maltillisen riskiprofiilin vuoksi riski/tuotto-suhde on houkuttelevalla tasolla.

Analyysi
12.10.
2020

Kemiran perjantaina antama ohjeistuksen päivitys vahvisti näkemyksemme siitä, että huolet lyhyen tähtäimen marginaalipaineesta olivat ylimitoitettuja. Nostimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme linjaan ohjeistuksen kanssa, minkä lisäksi nostimme edelleen lievästi lähivuosien kannattavuusennusteitamme. Arvostuskertoimien nousuvarasta sekä osingosta muodostuva seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus nousee näkemyksemme mukaan yhä hyvälle tasolle ja Kemiran keskimääräistä maltillisemman riskiprofiilin myötä pidämme tuotto/riski-suhdetta hyvänä.

Analyysi
25.9.
2020

Näkemyksemme mukaan markkina hinnoittelee tällä hetkellä Kemiralle turhan pessimististä tulosnäkymää, minkä seurauksena osakkeen arvostuskertoimet ovat painuneet mataliksi suhteessa verrokkeihin ja historiallisiin arvostustasoihin. Arvostuskertoimien nousuvarasta sekä osingosta muodostuva seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus nousee näkemyksemme mukaan hyvälle tasolle ja Kemiran keskimääräistä maltillisemman riskiprofiilin myötä pidämme tuotto/riski-suhdetta hyvänä.

Analyysi
19.7.
2020

Kemiran perjantaina julkaisemat Q2-luvut olivat vahvat ja ylittivät selvästi odotukset. Tämä tuki kuluvan vuoden tulosennusteita, mutta lyhyen tähtäimen kokonaiskuva säilyi näkemyksemme mukaan pääosin ennallaan. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostuskertoimet ovat suhteellisen neutraalit ja siten tuotto-odotus nojaa pääosin hyvään osinkotuottoon.

Analyysi
25.6.
2020

Arviomme mukaan Kemiran toimintaympäristön lyhyen tähtäimen kehitys on ollut vallinneet olosuhteet huomioiden kohtuullista Q2:lla. Ensi vuoteen katsottaessa odotamme marginaalipaineen pitävän tuloskasvun tiukassa, mihin suhteutettuna arvostus on mielestämme neutraali. Siten seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus jää arviomme mukaan osingon varaan ja näin ollen turhan maltilliseksi korvaukseksi riskeihin peilattuna.

Analyysi
29.4.
2020

Kemiran eilen julkaisemat Q1-luvut olivat vahvat, mutta erinomaisen raportin kokonaiskuvaa himmensi ohjeistuksen peruminen. Odotuksiamme vahvempia Q1-lukuja heijastellen kuluvan vuoden ennusteemme nousivat, kun taas lyhyen tähtäimen ennusteisiimme emme tehneet olennaisia muutoksia. Osakkeen arvostuksessa on lievää nousuvaraa, mutta seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen kaksinumeroiseksi nostaa vuosien 2019-2020 osingot.

Analyysi
24.3.
2020

Arvioimme Kemiran suurimpien liiketoimintojen kysynnän olevan suhteellisen hyvin suojassa koronaviruksen vaikutuksilta, mutta arvioimme tuloksen olevan paineessa kustannusten nousun ja öljyn hinnan laskun seurauksena. Osakkeen arvostus on mielestämme suhteellisen neutraali, mikä ei korkea epävarmuus huomioiden houkuttele riskin kasvattamiseen.

Analyysi
12.2.
2020

Kemiran Q4-luvut olivat ennusteisiimme nähden pettymys, kun taas yhtiön ohjeistus ja osinko vastasivat odotuksiamme. Laskimme raportin jälkeen lähivuosien ennusteitamme hieman, mutta odotamme tuloksen pysyvän yhä nousukäyrällä vuonna 2020. Osakkeen arvostuskertoimissa ei näkemyksemme mukaan ole oleellista nousuvaraa ja siten tuotto-odotus nojaa pääosin 4 %:n osinkotuottoon.

Analyysi
11.12.
2019

Käsityksemme mukaan Kemiran näkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja kysyntänäkymät ovat ensi vuodelle kokonaisuutena vakaat. Odotamme investointien tuoman liikevaihdon kasvun pitävän tuloksen nousukäyrällä vuonna 2020, mihin suhteutettuna arvostuskertoimet ovat varovaisen houkuttelevat. 

Analyysi
25.10.
2019

Kemiran Q3-raportti oli operatiivisen tuloksen osalta odotuksia parempi, kun vahva kannattavuus tuki tulosrivejä liikevaihdon odotuksiamme hitaammasta kasvusta huolimatta. Nostimme vahvan raportin jälkeen Kemiran lyhyen tähtäimen kannattavuusennusteitamme, mutta osakkeen arvostus on kokonaisuutena mielestämme ennustemuutoksien jälkeen neutraali.

Kemira

ipo 

Inderes kategoriat

Survived Roast