Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Merus Power

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

04.01.2022 - 12:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
4.1.
2022

Merus Powerin ensimmäinen sähkönlaaturatkaisutoimitus Yhdysvaltoihin oli positiivinen uutinen, sillä se vähensi alkavan vuoden ennusteisiimme liittyvää epävarmuutta sekä tarjoaa yhtiölle tärkeän referenssin uudella markkinalla. Analyytikko Pauli Lohi kommentoi.

Analyytikon kommentti
4.1.
2022

Merus Powerin ensimmäinen sähkönlaaturatkaisutoimitus Yhdysvaltoihin oli positiivinen uutinen, sillä se vähensi alkavan vuoden ennusteisiimme liittyvää epävarmuutta sekä tarjoaa yhtiölle tärkeän referenssin uudella markkinalla.

Inderes analyysi
3.1.
2022

Merus Powerin ensimmäinen sähkönlaaturatkaisutoimitus Yhdysvaltoihin oli positiivinen uutinen, sillä se vähensi alkavan vuoden ennusteisiimme liittyvää epävarmuutta sekä tarjoaa yhtiölle tärkeän referenssin uudella markkinalla. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 ilmoitettu tilauskertymä on karkeasti odotustemme mukainen, joskin korkeampi sähkönlaaturatkaisujen osuus tukee alkavan vuoden kannattavuutta. Merus Powerin kasvustrategian painopiste sähkövarastot on kuitenkin toistaiseksi kehittynyt odotettua vaisummin ja viimeaikaisen kurssinousun myötä tuotto-odotus on heikentynyt.

Analyytikon kommentti
3.1.
2022

Merus Power tiedotti tänään merkittävästä sähkönlaaturatkaisutoimituksesta Yhdysvaltoihin. Toimitus sisältää kaksi 16MVar staattista synkronikompensaattoria (Merus STATCOM) metalliteollisuuden toimijalle ja se ajoittuu loppusyksyyn 2022.

Tiedotteet
3.1.
2022

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 3.1.2021 klo 8:00

Analyytikon kommentti
27.12.
2021

Merus Power tiedotti tänään myyneensä sähkönlaatua parantavan kompensaattorin laajennuksen kierrätysterästä valmistavaan tehtaaseen.

Tiedotteet
27.12.
2021

Merus Power Oyj, Lehdistötiedote 27.12.2021 klo 8.30

Merus Power on neuvotellut merkittävän laajennussopimuksen vuonna 2015 toimittamaansa sähkönlaatua parantavaan staattiseen kompensaattoriinsa (Merus[™]  STATCOM). Toimitus ajoittuu vuoden 2022 huhti-toukokuuhun. Kompensaattorin laajennus mahdollistaa kierrätysteräksen valmistamiseen erikoistuneen Adelcan Ecuadorissa sijaitsevan terästehtaan sähkönlaadun ja energiatehokkuuden parantamisen sekä verkkovaatimusten täyttämisen.

Analyytikon kommentti
21.12.
2021

Merus Power tiedotti tänään kahdesta kookkaasta sähkön laatua parantavien järjestelmien tilauksesta Kiinaan ja Meksikoon.

Tiedotteet
21.12.
2021

Merus Power Oyj, Lehdistötiedote 21.12.2021 klo 8.00

Tiedotteet
9.12.
2021

Merus Power Oyj, Yhtiötiedote, 9.12.2021 klo 12.00

Mikko Marttala on nimetty projektikehitys- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 14.2.2022 alkaen. Mikko tulee kehittämään myyntiä sähkövarastomarkkinoille. Hänellä on 15 vuoden kokemus projektikehityksen ja rahoituksen parista, joista 10 viimeistä vuotta uusiutuvan energian puolelta. Aikaisemmin Mikko on vastannut projektikehitysliiketoiminnasta ja asiakasrahoituksesta, toiminut varatoimitusjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä KPA Unicon Oy:ssä.

Merus Power

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas