Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nightingale

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

InderesTV
23.2.
2021

Bioteknologiayhtiö Nightingale suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin. Toimitusjohtaja Teemu Suna kertoo yhtiöstä ja listautumissuunnitelmista Verneri Pulkkisen haastattelusssa.

InderesTV
22.2.
2021

Seuraa yhtiön esittelyä livenä inderesTV:stä!

Nightingale

Nightingale

Nightingalen liiketoiminta käynnistyi vuonna 2013. Yhtiön terveystietoalusta on luotu yhdistämällä kaksi vahvasti tieteellisesti todennettua kilpailuvalttia: Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologia ja kyky tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä. Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR -mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota. NMR-mittaus muodostaa spektridataa, joka muunnetaan edelleen biomarkkereiden pitoisuuksiksi (esimerkiksi millimoolia per litra) käyttäen tekoälyä, koneoppimisalgoritmeja ja huipputason ohjelmistoja. Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologia tuottaa kattavan määrän erittäin tarkkoja ja toistettavia biomarkkerituloksia nopeasti, alhaisin kustannuksin ja laajamittaisesti.

Yhtiön kyky tunnistaa kokonaisvaltaisesti sairastumisriskejä ja ennaltaehkäiseviä terveystarpeita on luotu yhdistämällä Yhtiön kehittämällä laaja-alaisella verianalyysiteknologialla tuotetut biomarkkeritiedot kattaviin terveystietoaineistoihin.

Yhtiön missiona on tuoda sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville. Yhtiö toteuttaa missiotaan tukemalla terveydenhuollon palveluntarjoajia siinä, että ne voivat palvella paremmin asiakkaidensa ennaltaehkäisevissä tarpeissa. Yhtiön terveystietoalusta yhdistää terveydenhuollon tarjoajien palvelut auttaakseen kuluttajia parantamaan henkilökohtaista terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi Yhtiö odottaa hyötyvänsä vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa kuluttajat haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Yhtiö odottaa, että sen terveystietoalusta vastaa tähän kysyntään ja tarjoaa henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantamisesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisen työkalun huolehtia terveydestään.

Viimeisen viiden vuoden aikana Yhtiö on validoinut analyyttisesti kehittämänsä laaja-alaisen verianalyysiteknologian sekä validoinut lääketieteellisesti sen terveystietoalustan kyvyn tunnistaa sairauksia. Yhtiö on analysoinut yhteensä yli miljoona näytettä ja perustanut kaksi laboratoriota Suomeen ja yhden laboratorion Japaniin sekä kaksi yhteistyölaboratoriota Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhden Yhdysvaltoihin. Yhtiö on tehnyt tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yli 120 akateemisen instituution kanssa yli 20 maassa, ja sen teknologiaa on käytetty yli 300 lääketieteellisessä julkaisussa. Yhtiö on parhaillaan aloittamassa maailmanlaajuista kaupallistamisvaihetta saatuaan tutkimus- ja kehitystyön päävaiheen päätökseen.