Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

NoHo Partners

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.12.
2021

Nopeasti heikentyneen koronatilanteen myötä NoHon lyhyen aikavälin näkymä on synkistynyt ja paluu normaaliin lykkääntyy jälleen. Vaikka NoHo lähteekin omikron-aaltoon kohtuullisen hyvistä asemista ja osake on kiistämättä halpa suhteessa tulospotentiaaliinsa, ei selvästi kasvanut epävarmuus puolla lisäriskinottoa lyhyellä aikavälillä.

Inderes analyysi
25.11.
2021

Olemme laskeneet ennusteitamme heikentyneestä koronatilanteesta johtuen. NoHon tilanne on kuitenkin selvästi aiempia tartunta-aaltoja parempi ja yhtiön riskitaso ei oleellisesti muutu, kunhan koronapassin vaatiminen vapauttaa sen rajoituksista. Näemme osakkeen tarjoavan kärsivälliselle sijoittajalle yhä hyvän riski/tuotto-suhteen.

Inderes analyysi
9.11.
2021

Q3-tulos oli hyvin linjassa annettujen ennakkotietojen kanssa ja yhtiön näkymät ovat loppuvuodelle odotustemme mukaisesti positiiviset. Näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen riittävänä, sillä tulosennusteidemme realisoituessa arvostustaso (2023e P/E 13x) ei ole korkea.

Inderes analyysi
17.8.
2021

Odotamme NoHon palaavan takaisin vahvalle kasvu-uralle 2022 alkaen ja mielestämme yhtiön lähivuosien strategiset valinnat ovat pääosin oikeita. Liiketoiminnan asteittain elpyessä yhtiön riskitaso laskee, kun kassavirta vahvistuu ja taseen velkataakka jatkaa pienentymistään. Osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme edelleen riittävän houkutteleva, sillä tulosennusteidemme realisoituessa arvostustaso ei ole korkea. Strategian onnistuessa myös pidemmän aikavälin tuottopotentiaali on huomattava. 

Inderes analyysi
10.8.
2021

Emme ole tehneet oleellisia ennustemuutoksia positiivisen Q2-raportin jäljiltä ja odotamme yhtiöltä edelleen merkittävää tulosparannusta kunhan koronakriisi vihdoin hellittää. Taseeseen liittyvät riskit ovat laskeneet merkittävästi kassavirran kääntymisen ja likviditeettiaseman vahvistumisen myötä ja tämä parantaa osakkeen tuotto-/riskisuhdetta. Koronan yli katsovilla tulosennusteilla osake ei ole kallis ja ennustamamme tulosparannuksen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on vahva.

Inderes analyysi
11.6.
2021

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin strategiapäivän jälkeen ja yhtiö vaikuttaa olevan koronan jäljiltä selvästi odotuksiamme paremmassa iskussa. Kassavirran kääntymisen myötä laskeneen riskitason sekä kohonneiden tulosennusteiden myötä tuotto/riski-suhde nousee riittävälle tasolle.

Inderes analyysi
11.5.
2021

Ennusteemme ovat pysyneet ennallaan ja luottamuksemme niiden realisoitumista kohtaan on kohonnut parantuneen koronatilanteen myötä. Odotamme yhtiön tuloksen elpyvän nopeasti markkinan vihdoin avautuessa ja samalla taseen riskitaso laskee velkataakan sulaessa nopeasti. Yhtiön nykyinen arvostustaso kuitenkin huomioi jo täysimääräisesti parantuneet näkymät ja osakkeen riski-/tuottosuhde on mielestämme neutraali.

Inderes analyysi
8.4.
2021

Alkuvuosi tulee olemaan NoHolle todella raskas, mutta odotamme yhtiön selviävän siitä ilman pysyviä vaurioita. Yhtiön kurssi on oikeutetusti tehnyt tasokorjauksen koronakriisin maaliviivan lähestyessä ja riskitason laskiessa. Kohonneen kurssitason myötä osake alkaa kuitenkin olla täyteen hinnoiteltu ja meidän on vaikea nähdä nykyisessä arvostuksessa enää nousuvaraa.

Inderes analyysi
19.2.
2021

Q4 oli yhtiölle vaikea, mutta kriittinen rahoituspaketti antaa yhtiölle tarvittavan tuen pääsemään kriisin yli. Alkuvuosi tulee olemaan vaikea, mutta loppuvuonna pitäisi vihdoin helpottaa. Odotamme yhtiöltä edelleen varsin nopeaa paluuta hyvälle tulostasolle koronakriisin väistyessä rokotteiden myötä takavasemmalle H2 aikana. Suhteessa yhtiön tulospotentiaaliin osake ei ole kallis, mutta lyhyen aikavälin korkeat riskit ja heikko näkyvyys pitävät meidät varovaisina.

Inderes analyysi
11.1.
2021

NoHon Q4:stä on tulossa odotetusti hyvin heikko, mutta katseet ovat jo rahoitusneuvotteluissa ja toimintaympäristön asteittaisessa normalisoitumisessa. Näkemyksemme mukaan tuloksen voimakas elpyminen on viimeisimmän kurssinousun myötä pitkälti hinnoiteltu jo sisään osakkeeseen, eikä nykyinen tuotto/riski-suhde puolla enää lisäostojen jatkamista. 

NoHo Partners

ipo