Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

NoHo Partners

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
17.8.
2021

Odotamme NoHon palaavan takaisin vahvalle kasvu-uralle 2022 alkaen ja mielestämme yhtiön lähivuosien strategiset valinnat ovat pääosin oikeita. Liiketoiminnan asteittain elpyessä yhtiön riskitaso laskee, kun kassavirta vahvistuu ja taseen velkataakka jatkaa pienentymistään. Osakkeen tuotto-/riskisuhde on mielestämme edelleen riittävän houkutteleva, sillä tulosennusteidemme realisoituessa arvostustaso ei ole korkea. Strategian onnistuessa myös pidemmän aikavälin tuottopotentiaali on huomattava. 

Inderes analyysi
10.8.
2021

Emme ole tehneet oleellisia ennustemuutoksia positiivisen Q2-raportin jäljiltä ja odotamme yhtiöltä edelleen merkittävää tulosparannusta kunhan koronakriisi vihdoin hellittää. Taseeseen liittyvät riskit ovat laskeneet merkittävästi kassavirran kääntymisen ja likviditeettiaseman vahvistumisen myötä ja tämä parantaa osakkeen tuotto-/riskisuhdetta. Koronan yli katsovilla tulosennusteilla osake ei ole kallis ja ennustamamme tulosparannuksen realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on vahva.

Inderes analyysi
11.6.
2021

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin strategiapäivän jälkeen ja yhtiö vaikuttaa olevan koronan jäljiltä selvästi odotuksiamme paremmassa iskussa. Kassavirran kääntymisen myötä laskeneen riskitason sekä kohonneiden tulosennusteiden myötä tuotto/riski-suhde nousee riittävälle tasolle.

Inderes analyysi
11.5.
2021

Ennusteemme ovat pysyneet ennallaan ja luottamuksemme niiden realisoitumista kohtaan on kohonnut parantuneen koronatilanteen myötä. Odotamme yhtiön tuloksen elpyvän nopeasti markkinan vihdoin avautuessa ja samalla taseen riskitaso laskee velkataakan sulaessa nopeasti. Yhtiön nykyinen arvostustaso kuitenkin huomioi jo täysimääräisesti parantuneet näkymät ja osakkeen riski-/tuottosuhde on mielestämme neutraali.

Inderes analyysi
8.4.
2021

Alkuvuosi tulee olemaan NoHolle todella raskas, mutta odotamme yhtiön selviävän siitä ilman pysyviä vaurioita. Yhtiön kurssi on oikeutetusti tehnyt tasokorjauksen koronakriisin maaliviivan lähestyessä ja riskitason laskiessa. Kohonneen kurssitason myötä osake alkaa kuitenkin olla täyteen hinnoiteltu ja meidän on vaikea nähdä nykyisessä arvostuksessa enää nousuvaraa.

Inderes analyysi
19.2.
2021

Q4 oli yhtiölle vaikea, mutta kriittinen rahoituspaketti antaa yhtiölle tarvittavan tuen pääsemään kriisin yli. Alkuvuosi tulee olemaan vaikea, mutta loppuvuonna pitäisi vihdoin helpottaa. Odotamme yhtiöltä edelleen varsin nopeaa paluuta hyvälle tulostasolle koronakriisin väistyessä rokotteiden myötä takavasemmalle H2 aikana. Suhteessa yhtiön tulospotentiaaliin osake ei ole kallis, mutta lyhyen aikavälin korkeat riskit ja heikko näkyvyys pitävät meidät varovaisina.

Inderes analyysi
11.1.
2021

NoHon Q4:stä on tulossa odotetusti hyvin heikko, mutta katseet ovat jo rahoitusneuvotteluissa ja toimintaympäristön asteittaisessa normalisoitumisessa. Näkemyksemme mukaan tuloksen voimakas elpyminen on viimeisimmän kurssinousun myötä pitkälti hinnoiteltu jo sisään osakkeeseen, eikä nykyinen tuotto/riski-suhde puolla enää lisäostojen jatkamista. 

Inderes analyysi
11.11.
2020

Koronarokotteen myötä osakkeen riskitaso on laskenut selvästi ja samalla näkyvyyden parantuessa sijoittajien on helpompi nojata tulevaisuuden potentiaaliin. Lyhyen aikavälin näkymä on heikko, mutta pitkän aikavälin näkyvissä oleva potentiaali painaa meillä vaakakupissa enemmän ja näemme osakkeen tarjoavan edelleen riittävän riski-/tuottosuhteen.

Inderes analyysi
5.10.
2020

Koronapandemian toinen aalto kasaa tummia pilviä yhtiön lyhyen aikavälin näkymien päälle ja pitkän aikavälin näkymä on hyvin riippuvainen koronarokotteen myötä tapahtuvasta markkinan normalisoitumisesta. Perusskenaariomme realisoituessa osakkeen tuotto-odotus on korkea ja mielestämme se on jo riittävä kompensoimaan poikkeuksellista riskitasoa. Näin ollen olemme valmiit kääntämään suosituksemme jo varovaisen positiiviseksi, mutta haluamme samalla korostaa sijoittajille NoHon poikkeuksellisen korkeaa lyhyen aikavälin riskitasoa.

Inderes analyysi
12.8.
2020

Vaikka yhtiön oma riskitaso jatkaakin laskuaan, heittää koronan mahdollinen toinen aalto huomattavan epävarmuuden lyhyen aikavälin näkymien ylle. Suhteessa pidemmän aikavälin näkymiin osake on edelleen hyvin edullinen (2022e P/E 10x), mutta yhtiön ulkopuolisten tekijöiden nostama riskitaso estää edelleen tähän potentiaaliin nojaamisen.

NoHo Partners