Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nokian Renkaat

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
9.2.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.2.2021 klo 15.50

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2021-2023, jatkona aiemmille vuonna 2019 ja 2020 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021 ("PSP 2021") päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021 ("RSP 2021") täydentävänä palkkiojärjestelmänä.

InderesTV
9.2.
2021

Nokian Renkaiden tulos oli odotuksia heikompi, mutta ohjeistus sitä mitä pitikin. Uuteen vuoteen on ladattu lupaus selvästi paranevasta vauhdista. Analyytikko Joonas Korkiakoski käy tuloksen läpi.

Tiedotteet
9.2.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.2.2021 klo 14.30

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja että siinä noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (677/2020) nojalla. Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 9.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä.

Tiedotteet
9.2.
2021

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2020, 9.2.2021 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tilinpäätöstiedotteesta 2020. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Analyytikon kommentti
5.2.
2021

AEB:n mukaan Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski tammikuussa 4 % 95 tuhanteen autoon. Venäjän automarkkinalla tammikuu on kauppamäärältään lähes aina vuoden hiljaisin jakso paikallisten juhlapyhien ajoittumisen takia. AEB:n kommenttien mukaan tammikuun kehityksessä ei ollut mitään odotuksista poikennutta ja seuraavilta kuukausilta odotetaankin edelleen vertailukautta vahvempia myyntilukuja.

Tiedotteet
4.2.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.2.2021 klo 8.35

Nokian Renkaat on vastaanottanut 3.2.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 2.2.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 2 169 250 osakkeeseen, mikä vastaa 1,56 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

Analyytikon kommentti
4.2.
2021

Odotamme vielä tavanomaista korkeampana pysytelleen epävarmuuden sekä kunnolla vasta aivan loppuvuodesta käynnistyneen talvirengassesongin painaneen yhtiön liikevaihdon vertailukautta pienemmäksi. Myös liikevoiton odotamme jääneen edellisvuoden taakse arviomme mukaan voimissaan pysyneistä kulu- ja kassavirtaohjauksista huolimatta.

Analyytikon kommentti
20.1.
2021

Euroopan talousalueen uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski joulukuussa 4 % noin 1,21 miljoonaan autoon. Joulukuussa Euroopan uusien autojen menekki oli paikallisesti hyvin polarisoitunutta, sillä esimerkiksi isoista markkina-alueista Saksan (+10 %) ja Ranskan (-15 %) kehityssuunnat olivat liki peilikuvia keskenään.

Tiedotteet
15.1.
2021

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.1.2021 klo 14.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeiden kokonaismäärästä laski alle 5 %:n rajan 14.1.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Analyytikon kommentti
15.1.
2021

AEB:n mukaan Venäjän uusien autojen vertailukelpoinen myynti laski joulukuussa 2 % 167 tuhanteen autoon. AEB:n edustajan mukaan joulukuun myyntiluvut olivat pienoinen pettymys, eikä pitkin syksyä heikentyneen ruplan, sulkutoimista patoutuneiksi jääneiden ostohalujen sekä valmistajien hinnannostoja ennakoineen kysynnän muodostama piristysruiske ollut toivotun tehokas.

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat lyhyesti

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka tarjoaa mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Tietotaitomme kumpuaa pohjoismaisista juurista ja arvomaailmasta. Henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin kehittämiemme renkaiden tavoitteena on kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.