Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PunaMusta Media

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
19.10.
2021

PunaMusta Media pyrkii uusitulla strategiallaan vastaamaan edelleen kiihtyneeseen perinteisen paino- ja media-alan murrokseen. Strategian potentiaali ulosmitataan lähivuosina. Analyytikko Petri Gostowski kommentoi.

Uusi laaja raportti PunaMusta Mediasta: https://www.inderes.fi/fi/muutosprosessin-pohjatyot-hyvalla-mallilla

Lisää PunaMusta Mediasta sijoituskohteena: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/punamusta-media

Analyytikon kommentti
18.10.
2021

PunaMusta Media päivitti strategiansa alkuvuonna 2021 vastauksena markkinoiden edelleen kiihtyneeseen murrokseen, joka nakertaa perinteisten paino- ja medialiiketoimintojen tulovirtoja.

Inderes analyysi
17.10.
2021

PunaMusta Media päivitti strategiansa alkuvuonna 2021 vastauksena markkinoiden edelleen kiihtyneeseen murrokseen, joka nakertaa perinteisten paino- ja medialiiketoimintojen tulovirtoja. Arviomme mukaan liiketoiminnan strategisen muutoshankkeen pohjatyöt ovat hyvällä mallilla ja muutoksen mahdollistamaa tulospotentiaalia päästään ulosmittaamaan keskipitkällä aikavälillä, jolloin odotamme yhtiöltä tuntuvaa tulostason nousua. Tähän suhteutettuna osakkeen arvostus ei mielestämme ole edullinen, minkä ansiosta lähivuosien tuotto-odotus nojaa etenkin osinkotuottoon. 

Analyytikon kommentti
1.10.
2021

PunaMusta Media tiedotti torstaina ostaneensa digitaaliseen aineiston- ja brändinhallintaan erikoistuneen Gredin koko osakekannan. Yritysoston nettovelaton kauppahinta (EV) on 4 MEUR.

Tiedotteet
30.9.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.9.2021 KLO 10.00 

PunaMusta Media Oyj on ostanut 30.9.2021 päivätyllä kauppakirjalla digitaaliseen aineiston- ja brändinhallintaan erikoistuneen Gredi Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 4,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta on rahoitettu vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella ja maksettu kokonaisuudessaan kaupantekohetkellä. 

Analyytikon kommentti
22.9.
2021

Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla elokuussa. Mainosinvestointien arvo nousi elokuussa 10 % vertailukaudesta ja myös kumulatiivisesti tammi-elokuu on noussut selvästi vertailukauden yläpuolelle (+ 14 %).

Analyytikon kommentti
30.8.
2021

Kantar TNS:n julkaisemien tietojen perusteella Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla heinäkuussa. Mainosinvestointien arvo nousi heinäkuussa reilut 15 % vertailukaudesta, mutta oli edelleen noin 7 % alle vuoden 2019 heinäkuun tason.

Inderes analyysi
23.8.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. 

Tiedotteet
20.8.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ         PUOLIVUOSIKATSAUS 20.8.2021 KLO 13.30

LIIKEVAIHDOSSA POSITIIVISTA KEHITYSTÄ Q2:LLA

HUHTI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

- Konsernin liikevaihto kasvoi 16,4 % ja oli 26,5 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa).

- Käyttökate oli 1,8 (1,2) miljoonaa euroa

- Liiketulos oli -0,4 (-1,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,9 (-0,3) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,0 (1,5) miljoonaa euroa.

- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

PunaMusta Media

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas