Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raisio

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiön vuosikertomukset

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
2.3.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote 2.3.2021

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raisio Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.4.2021 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Raisionkaari 55, 21200 Raisio.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä.

Tiedotteet
2.3.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote 2.3.2021 kello 8.30

VUOSIKATSAUS, YRITYSVASTUURAPORTTI, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI JULKAISTU

Tiedotteet
11.2.
2021

Raisio Oyj Pörssitiedote 11.2.2021

Ehdotukset Raisio Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 hallituksen jäsenistä ja palkkioista

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2021. Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään  arviolta 2.3.2021 julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Tiedotteet
10.2.
2021

Raisio Oyj pörssitiedote 10.2.2021                   

Hallituksen ehdotukset Raisio Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

 

Tiedotteet
10.2.
2021

Raisio Oyj:n tilinpäätöstiedote 10.2.2021 klo 8.30
Kuljettajan paikalla markkinoiden vuoristoradalla

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tiedotteet
8.2.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote 8.2.2021

Raisio-konserni kertoi 17.12.2020 julkaisemassaan pörssitiedotteessa saamastaan myönteisestä välitystuomiosta liittyen vuoden 2018 Raisioaquan liiketoiminnan osittaiseen keskeytymiseen. Saamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi Raisio ei kirjannut korvattavaksi määrättyä summaa kokonaan tai osittain tuloslaskelmaansa. Raisio on tehnyt sopimuksen saamisen myynnistä ja kirjaa vuoden 2021 liiketoiminnan muihin tuottoihin 2,8 miljoonaa euroa.

RAISIO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Toni Rannikko, talousjohtaja
puh. 0400 788 812

Tiedotteet
21.1.
2021

Raisio Oyj, pörssitiedote, 21.1.2021

MUUTOS RAISION VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2021 SUUNNITELLUSSA PÄIVÄSSÄ JA PAIKASSA

Raisio on 26.8.2020 julkistanut tiedon yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusta päivämäärästä ja paikasta sekä taloudellisten raporttien aikataulun vuodelle 2021.

Covid-19 -pandemiatilanteesta johtuen Raisio Oyj:n hallitus on 21.1.2021 päättänyt muuttaa  varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltua päivämäärää ja paikkaa.

Tiedotteet
15.1.
2021

KORJAUS: Raisio Oyj    Johtohenkilöiden liiketoimet 15.1.2021

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

Korjaus 15.1.2021 klo 08.41 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamista. Ilmoituksesta puuttui instrumentin ISIN-koodi. Alla korjattu ilmoitus kokonaisuudessaan.

 

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Himberg Timo Kristian
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Raisio Oyj
LEI: 74370083282NHIP4QD02

Tiedotteet
15.1.
2021

Raisio Oyj    Johtohenkilöiden liiketoimet 15.1.2021

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Himberg Timo Kristian
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Raisio Oyj
LEI: 74370083282NHIP4QD02

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370083282NHIP4QD02_20210115072705_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-25
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Tiedotteet
17.12.
2020

Raisio Oyj, pörssitiedote 17.12.2020

Raisio kärsi vuonna 2018 merkittävän tulonmenetyksen johtuen Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnan liiketoimintaedellytysten keskeytymisestä. Venäjä asetti vientikiellon Raisioaquan kalanrehuliiketoiminnalle elokuusta 2018 joulukuuhun 2018 asti. Kielto johtui Raision tavarantoimittajan toimittamasta raaka-aineesta, joka sisälsi muuntogeenistä (GMO) ainesta.

Raisio

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas

Raisio

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.