Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rapala VMC

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
17.5.
2022

Muutosten tuulet ympäröivät Rapalaa. Kalastusbuumin taittuminen lisää painetta yhtiön oman tekemisen parantamiseen. Analyytikko Olli Vilppo kommentoi.

Tiedotteet
10.5.
2022


 

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
10.5.2022 klo 21.00  


RAPALA VMC OYJ: MUUTOKSIA GLOBAALISSA JOHTORYHMÄSSÄ 

Tiedotteet
4.5.
2022


 

Rapala VMC Oyj
Johdon liiketoimet
4.5.2022 klo 18.30

 

TIEDOTE JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRINSÄ LIIKETOIMISTA

Analyytikon kommentti
2.5.
2022

Rapala laski näkymiään viime viikolla. Olemme laskeneet etenkin 2022 ennusteitamme, sillä kalastuskauden avaus on viivästynyt Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa, mikä on samalla hyydyttänyt myös kalastusbuumia odotuksiamme nopeammin.

Analyysi
30.4.
2022

Olemme laskeneet etenkin 2022 ennusteitamme, sillä kalastuskauden avaus on viivästynyt Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa, mikä on samalla hyydyttänyt myös kalastusbuumia odotuksiamme nopeammin. Muutosten myötä kuluvan vuoden tulos laskee selvästi, mutta ensi vuodesta alkaen tuloskasvulla on kaikki edellytykset jälleen jatkua, sillä matka Rapala-brändin ja vapa- ja kelakategorian täyteen potentiaaliin on vielä alussa.

Analyytikon kommentti
29.4.
2022

Rapala päivitti eilen pörssin sulkeutumisen jälkeen vuoden 2022 näkymiään. Konserni odottaa nyt vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton jäävän alle edellisvuoden tason (32,7 MEUR), kun aiempi ohjeistus oli samalla tasolla.

Tiedotteet
28.4.
2022

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
28.4.2022 klo 18.30

RAPALA VMC OYJ ANTAA NEGATIIVISEN TULOSVAROITUKSEN: KOKO VUODEN VERTAILUKELPOISEN LIIKEVOITON ODOTETAAN JÄÄVÄN ALLE EDELLISVUODEN TASON

Rapala VMC Oyj päivittää vuoden 2022 näkymiään. Konserni odottaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoimattomia markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jäävän alle edellisvuoden tason.  

inderesTV
12.4.
2022

Rapalan kilpailuedut rakentuvat vahvojen brändien, tuotekehityksen, oman tuotannon ja jakelun ympärille. Yhtiö on päässyt pois kompleksisesta rakenteestaan ja fokus kääntyykin seuraavaksi kasvuun ja sisäisiin synergioihin. Analyytikko Olli Vilppo kommentoi.

Analyytikon kommentti
12.4.
2022

Rapalan tuloskasvulla on kaikki edellytykset jatkua lähivuosina huolimatta kalastusbuumin hidastumisesta, sillä matka Rapala-brändin ja vapa- ja kelakategorian täyteen potentiaaliin on vielä alussa

Analyysi
11.4.
2022

Rapalan tuloskasvulla on kaikki edellytykset jatkua lähivuosina huolimatta kalastusbuumin hidastumisesta, sillä matka Rapala-brändin ja vapa- ja kelakategorian täyteen potentiaaliin on vielä alussa. Olemme laskeneet hieman ennusteitamme leikattuamme niitä selvästi Venäjän markkinan osalta, jonka merkitys Rapalalle on viime vuosina ollut verrattain rajallinen. Muutosten myötä kuluvan vuoden tuloskasvu hidastuu, mutta etenkin pidemmän ajan tuotto-odotus säilyy houkutteleva (20 %/v) suhteessa maltilliseen riskiprofiilin. Myös yritysosto-optio antaa Rapalan arvostukselle tukea.

Rapala VMC

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas