Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Rapala VMC

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
26.5.
2020

Näkyvyys yhtiön tilanteeseen koronapandemian keskellä on edelleen heikko ja puolivuosittaisesta raportoinnista johtuen tarkkoja vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan joudutaan odottamaan vielä heinäkuulle asti. Koronan aiheuttama pahin myynnin kuoppa vaikuttaa olevan väistymässä ja Rapalalle tärkeä kesäsesonki on vielä osin pelastettavissa. 2020e tulos jää kuitenkin erittäin heikoksi, ja myös osakkeen keskeisen ajurin eli Rapalan strategian toteuttamisen eteneminen on vaarassa hidastua kriisin keskellä, eikä edullisilta näyttäviin 2021-kertoimiin voi siten vielä nojata.

Inderes analyysi
18.3.
2020

Koronaviruksen leviämisen heikentämä talousnäkymä sekä asiakasliikkeiden sulut vaikuttavat negatiivisesti Rapalan ennusteisiimme. Rapalan kärsimät vauriot riippuvat voimakkaasti kriisin kestosta, johon tällä hetkellä on huono näkyvyys. Rapalan vahvojen brändien sisällään pitämä tulospotentiaali uhkaa jälleen karata horisonttiin ja poikkeuksellisen epävarmuuden vallitessa tuotto/riski suhde on painunut mielestämme lievästi epäedulliseksi.

Inderes analyysi
13.2.
2020

Rapalan H2 sujui myynnin puolesta yli odotustemme ja vertailukelpoinen liikevoitto parani linjassa odotustemme kanssa. Rapalan laskevaa liikevoittoa ennakoiva 2020-ohjeistus oli kuitenkin raportin selkeä pettymys ja laskimme sen myötä ennusteitamme. Välivuosi tulosparannuksesta pitää tuotto-odotuksen matalana, mutta uuden toimitusjohtajan valinta nostaa luottamustamme, että vahvojen brändien hinnoitteluvoima saadaan lopulta tuotua esiin yhtiön strategian edetessä monella rintamalla.  

Inderes analyysi
27.1.
2020

Yhtiölle povaamaamme tulosvaroitusta ei ole kuulunut ja tammikuu on jo pitkällä, mikä pienentää selvästi sen todennäköisyyttä. Olemme nostaneet tulosennusteitamme nykyisen ohjeistuksen tasolle ja vuositason tuloskasvun jatkumisen myötä luottamuksemme on vahvistunut Rapalan käänteen etenemiseen erittäin heikon H1:n jälkeen. Yhtiön nykyinen arvostus (2019 P/E 13x) ei ole kallis, eikä markkina odota yhtiön käynnissä olevilta keskeisiltä projekteilta liikoja.

Inderes analyysi
9.1.
2020

Rapalan muutosprosessin eteneminen on edelleen osakkeen tärkein ajuri, mutta näkyvyytemme loppuvuoden aikana käynnissä olleiden keskeisten projektien edistymiseen on matala. Heikon alkuvuoden jälkeen tulosvaroituksen riski leijuu ilmassa pitäen näkemyksemme varovaisena. Kokonaisuutena nykyinen arvostus on riskit huomioiden lähellä neutraalia.

Inderes analyysi
22.7.
2019

Rapalan H1-raportti oli meille pettymys tärkeimpien parametrien jäätyä odotuksistamme. Loivensimme ennustamamme tuloskasvun kulmakerrointa jälleen. Positiivista kuitenkin on, että yhtiön strategian loputkin askelmerkit alkavat vapa- ja kelayritysoston myötä olla koossa. Yhtiön brändeissä piilevän potentiaalin esiin tuominen vie arviomme mukaan hyvässä skenaariossakin vielä kuitenkin runsaasti aikaa. Mielestämme 12 kk-periodilla osake ei tarjoa positiivista tuotto-odotusta ja näemme loppuvuodelle myös negatiivisen tulosvaroituksen riskin.

Inderes analyysi
23.4.
2019

Rapala tiedotti torstaina lunastavansa takaisin 25 MEUR hybridilainansa yhtiön saatua neuvoteltua pankkien kanssa uudet rahoituspaketit. Rahoittajien kohentunut luottamus antaa lievän positiivisen signaalin liiketoiminnan kehittymisestä myös alkuvuodesta oikeaan suuntaan ja nostaa luottamustamme tulosparannuksen etenemiseen. Myös kurssilaskun seurauksena osakkeen tuottoriskisuhde on aiempaa houkuttelevampi. 

Inderes analyysi
18.2.
2019

Rapalan H2-raportti oli meille myynnin selvästä kasvusta huolimatta pettymys, sillä yhtiön kannattavuus sekä ohjeistus jäivät odotuksistamme. Yhtiö tekee strategiassaan edelleen oikeita asioita, mutta edistyminen on hidasta.  Loivensimme ennustamamme tuloskasvun kulmakerrointa ja mielestämme nykyennusteilla osake on neutraalisti hinnoiteltu. Syyskuussa Rapalasta tekemämme laaja raportti on luettavissa täältä.

Inderes analyysi
14.1.
2019

Laskimme lievästi ennusteitamme johtuen globaalin talouskasvudatan heikentymisestä. Odotamme yhtiöltä edelleen tuloskasvua strategian toteuttamisen edetessä, mutta koska näkyvyytemme toimien edistymiseen on rajallinen ennusteemme ovat konservatiiviset. Yhtiön onnistuessa osake on halpa. Yhtiöstä tekemämme laaja raportti on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä.

Inderes analyysi
10.9.
2018

Strategia ohjaa Rapalaa oikeaan suuntaan ja yhtiön 2018 vuoden alkupuoliskolla nähty tuloskehitys oli rohkaisevaa. Yhtiön strategiakauden tulosparannuksen kulmakertoimeen liittyy edelleen epävarmuutta ja olemme pitäneet ennusteemme varovaisina suhteessa yhtiön täyteen potentiaaliin. Yhtiön arvostus on myös konservatiivisilla ennusteillamme kohtuullisen matala.

Rapala VMC

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas