Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Stockmann

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
11.1.
2021

STOCKMANN Oyj Abp, Tulosjulkistamisajankohdat 11.1.2021 klo 11.00 EET

Stockmannin tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkistetaan 5.3.2021. Yhtiön tilinpäätös ja vuosiraportin sähköinen versio julkistetaan viikolla 11.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 7.4.2021.

Vuoden 2021 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.2021
- tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 23.7.2021
- tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2021

Tiedotteet
15.12.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 15.12.2020 klo 16.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen jätti 14.12.2020 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen.

Asiaan osallisilla on 15.1.2021 mennessä tilaisuus antaa käräjäoikeudelle kirjallinen lausuma saneerausohjelmaehdotuksesta.

Tiedotteet
14.12.
2020

Yhtiön liiketoiminta tervehdytettävissä keskittymällä ydinliiketoimintaan ja sen vahvaan kehittämiseen

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 14.12.2020 klo 8.45 EET
Stockmann Oyj Abp:n ("yhtiö") yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen on jättänyt 14.12.2020 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan yhtiön liiketoiminta on saneerausohjelmassa kuvatuilla toimenpiteillä tervehdytettävissä ja edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen olemassa.

Tiedotteet
11.12.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 11.12.2020 klo 19.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotuksen jättämisen määräaikaa on jatkettu. Uusi määräpäivä on 14.12.2020.

Yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen, tulee jättämään saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeudelle 14.12.2020, jonka jälkeen Stockmann julkaisee saneerausohjelmaehdotusta koskevan pörssitiedotteen.

Lisätietoja:
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080

Tiedotteet
30.10.
2020

Stockmann-konsernin liiketulos parani kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti Lindexin vahvan tuloksen ansiosta

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.10.2020 klo 8.00 EET

Tiedotteet
15.10.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot 15.10.2020 klo 14.00 EET
Stockmann Oyj Abp julkaisee tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa suppeampana johdon osavuotisena selvityksenä.

Tiedotteet
3.9.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 3.9.2020 klo 10.00 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 1.9.2020 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2021.

Tiedotteet
25.8.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Lehdistötiedote 25.8.2020, klo 8.00 EET

Vallitsevan koronavirustilanteen aiheuttamien negatiivisten taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi Lindex on sopeuttanut toimintansa nopeilla ja tehokkailla toimenpiteillä. Tästä huolimatta Lindexin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laski noin 18 % toisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka myynnin kehitys kääntyikin kasvuun toisen vuosineljänneksen loppupuolella, koko vuoden tulos ei tule saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita.

Tiedotteet
17.8.
2020

Stockmann Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 17.8.2020 klo 16.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen on tänään 17.8.2020 antanut yhtiön yrityssaneerausmenettelyn asianosaisille yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen perusselvityksen. Selvitys käsittää Stockmann Oyj Abp:n taloudellisen tilanteen 8.4.2020 sekä taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavat seikat.

Tiedotteet
4.8.
2020

STOCKMANN Oyj Abp, Johtohenkilöiden liiketoimet 4.8.2020 klo 16.00 EET

Stockmann Oyj Abp on saanut tiedon seuraavista yhtiön johtohenkilöiden liiketoimista:

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ratia Lauri

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskija: Stockmann Oyj Abp

LEI: 743700IFQI6W89M1IY95

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700IFQI6W89M1IY95_20200804114245_3

____________________________________________

Stockmann

Stockmann

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Osakkeenomistajia on noin 43 000 ja henkilöstön määrä on noin 7 000. Konsernin
liikevaihto vuonna 2019 oli 960,4 miljoonaa euroa.
Stockmann-konsernin toiminta jakautuu kahteen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Stockmann ja Lindex.