Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Teleste

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
5.11.
2021

Telesten Q3:lla nähty saatujen tilausten vahva kasvu ja ennätyksellinen tilauskanta vahvistivat, että vuosia odotettu hajautetun arkkitehtuurin teknologiasykli on nyt lähdössä käyntiin. Samaan aikaan globaalisti pahentunut komponenttipula on harmillisesti tullut varjostamaan syklin taitetta ja sitä kautta lähivuosien tuloskasvunäkymää. Koholla oleviin riskeihin nähden osakkeen arvostus näyttää melko neutraalilta ja jäämme seuraamaan, miten Teleste onnistuu ratkomaan komponenttipulan aiheuttamia toimitushaasteita tulevina neljänneksinä. 

Inderes analyysi
21.9.
2021

Telesten tilaajaverkkotuotteiden markkinoita jo vuosia ravistellut teknologiamurros on vihdoin saavuttamassa pisteen, jossa hajautetun arkkitehtuurin käyttöönottoprojektit käynnistyvät volyymeissa. Telesten tulevien vuosien tuloskasvuvauhti on pitkälti kiinni yhtiön onnistumisesta tässä teknologiasyklissä. Näkyvyys tähän on yhä rajallinen ja samalla globaali komponenttipula varjostaa lyhyen aikavälin tuloskehitystä. Riskit näkyvät myös Telesten osakkeen arvostuksessa ja mielestämme tuotto/riski-suhde puoltaa jälleen syklin taitteen ennakointia. 

Inderes analyysi
13.8.
2021

Telesten Q2-raportista oli löydettävissä sekä hyviä että huonoja asioita. Yhtiön tulos jäi alle ennusteemme, mutta samaan aikaan saatujen tilausten vahvan kasvun myötä loppuvuoteen lähdetään ennätystilauskannalla. Samalla kauan odotettu hajautetun arkkitehtuurin teknologiasykli on vihdoin odotustemme mukaisesti käynnistymässä, mutta vastapainona globaali komponenttipula luo loppuvuodelle haasteita toimituksiin.

Inderes analyysi
7.5.
2021

Telesten Q1-tulos oli odotustemme mukainen ja yhtiön näkymät ennakoivat edelleen paranevaa kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkään odotettu tilaajaverkkotuotteiden teknologiasykli on käynnistymässä vuoden lopussa ja Telesten kommenttien perusteella merkit käänteestä ovat vahvistuneet alkuvuoden aikana. Koronatilanne ja globaali komponenttipula luovat kuitenkin lyhyellä aikavälillä epävarmuutta näkymien ylle.

Inderes analyysi
12.2.
2021

Telesten näkymät ennakoivat vaikean koronavuoden jälkeen odotetusti paluuta tuloskasvuun, kun sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa näkymä on piristymään päin. Lisäksi Saksan divestoinnin jälkeen Telesten kannattavuusprofiili on parantunut selvästi ja jäljelle jäänyt palveluliiketoiminta tekee nyt hyvää kannattavuutta. Pitkään odotettu tilaajaverkkotuotteiden teknologiasykli näyttäisi vihdoin käynnistyvän vuoden lopussa, minkä valossa Telesten osakkeen arvostus on edelleen maltillinen. 

Inderes analyysi
30.10.
2020

Telesten Q3-tulos ylitti matalalle asetetut odotuksemme ja vahvisti luottamusta yhtiön kyvystä selvitä koronapandemiasta korjattavissa olevilla vaurioilla. Hajautetun arkkitehtuurin teknologiasykli näyttäisi viivästyneen aavistuksen Q3:n aikana, mutta investointien odotetaan edelleen käynnistyvän ensi vuoden aikana. Syklin käänteen valossa osakkeen arvostus näyttää maltilliselta, vaikka käänteen ajoitukseen ja Telesten onnistumiseen uudessa teknologiasyklissä liittyy yhä riskejä.

Inderes analyysi
14.8.
2020

Korona iski hieman odotuksiamme voimakkaammin Telesten Q2-tulokseen, mutta isossa kuvassa yhtiö näyttäisi selviävän pandemiasta korjattavissa olevilla vaurioilla. Hajautetun arkkitehtuurin investoinnit näyttäisivät edelleen käynnistyvän ensi vuoden aikana, mikä päättäisi pitkään jatkuneen suvantovaiheen Telesten tilaajaverkkotuotteiden markkinoilla. Syklin käänteen valossa osakkeen arvostus näyttää maltilliselta. Vielä on kuitenkin epävarmaa, miten hyvän aseman Teleste saa uudessa teknologiassa, mutta syklin käännettä ennakoiva sijoittaja rohkenee jatkaa varovaisia ostoja.

Inderes analyysi
18.5.
2020

Telesten Q1-tulos jäi odotuksista ja tulevina neljänneksinä koronavirus moukaroi yhtiön liiketoimintoja, mistä arvioimme yhtiön kuitenkin selviävän suoristettavissa olevilla lommoilla vahvan tilauskannan turvin. Telesten päätös irtaantua Saksan tappiollisesta palveluliiketoiminnasta poistaa yhden epävarmuustekijän lähivuosien tuloskehityksen suhteen ja terävöittää yhtiön profiilia teknologiayhtiönä.

Inderes analyysi
30.3.
2020

Teleste perui perjantaina ohjeistuksensa, sillä koronaviruspandemia heikentää yhtiön näkymiä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pahimman koronatilanteen hellittäessä kaapelioperaattoreiden tarve investoida niiden verkon kapasiteettiin todennäköisesti kasvaa merkittävästi, joten tilanne voi avata myös mahdollisuuksia Telestelle pitkällä aikavälillä. Osakkeen arvostus näyttää ensi vuoteen katsottaessa neutraalilta, mikä ei nykyisessä epävarmassa markkinaympäristössä houkuta riskinottoon.

Inderes analyysi
10.3.
2020

Telesten tulostaso näyttäisi jäävän tänä vuonna vielä yhtiön historialliseen tasoon nähden vaatimattomaksi palveluliiketoiminnan jatkuvan heikkouden ja tilaajaverkkolaitteissa hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen pitäessä tuloskasvunäkymän sumuisena. Arviomme mukaan Teleste on kuitenkin yhtiönä palveluliiketoimintaa lukuun ottamatta hyvässä kunnossa ja tilaajaverkkotuotteiden markkinoilta tarvittaisiin nyt pitkään odotettua vetoapua, jotta osakkeen arvostus alkaisi houkuttaa riskinottoon. 

Teleste

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas