Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Herantis Pharma

Analyytikko

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
4.9.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 4.9.2020 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö") tiedotti tänään nimittäneensä Julie Silberin ja Gabriella Urquillan JG Investor Relations AB:stä ("JG-IR") uudeksi sijoittajasuhdetiimikseen 1.9.2020 alkaen.

Tiedotteet
27.8.
2020

· Kokeellisissa tehoa mittaavissa päätemuuttujissa edelleen rohkaisevia biologisia vasteita osalla potilaista

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 27.8.2020 kello 9:00

Tiedotteet
25.8.
2020

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 25.8.2020 kello 9:00

Tiedotteet
6.7.
2020

Herantis Pharma Plc
Lehdistötiedote 6.7.2020 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj ("Herantis") on julkaissut touko-kesäkuun 2020 uutiskirjeensä, joka on tämän lehdistötiedotteen liitteenä. Herantiksen osakkeenomistajille suunnattu uutiskirje julkaistaan joka toinen kuukausi yhtiön verkkosivustolla (https://herantis.com/fi/news-events/#uutiskirje). Uutiskirjeen voi myös tilata (https://herantis.com/fi/subscribe/) lähetettäväksi sähköpostitse.

Lisätietoja:

Tiedotteet
18.6.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 18.6.2020 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Huttunen, Henri

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Herantis Pharma Oyj

LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W4CQVYAT3WKK38_20200617141026_6

 ____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

Tiedotteet
18.6.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 18.6.2020 kello 10:00

Herantis Pharma Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pekka Simula

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Herantis Pharma Oyj

LEI: 743700W4CQVYAT3WKK38

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W4CQVYAT3WKK38_20200617140726_5

 ____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-06-18

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

Tiedotteet
18.6.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 18.6.2020 kello 9:30

Herantis Pharma Oyj:n ("Herantis") optio-ohjelmien 2010, 2014 ja 2016 I optioilla on merkitty yhteensä 39.600 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on tänään rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä, arviolta 19.6.2020.

Tiedotteet
27.5.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, 27.5.2020 kello 17:00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Tiedotteet
27.5.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 27.5.2020 kello 9:00

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Tiedotteet
26.5.
2020

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 26.5.2020 kello 18:30

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVAISTAISTA.

Herantis Pharma

Herantis Pharma

Miljoonat ihmiset kärsivät sairauksista joihin ei tunneta hoitoa. Samaan aikaan tuhannet tutkijat ympäri maailmaa työskentelevät varhaisen kehitysvaiheen tutkimusprojekteissa, joiden tuloksien pohjalta saatetaan kehittää uusia lääkevalmisteita ja hoitomuotoja niitä tarvitseville potilaille. Herantis Pharma Oyj on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimuslöydöksiä kliinisiin lääketutkimuksiin, pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Keskitymme erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta lääkehoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvä lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North –listalla.