Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tietoevry

Analyst

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Read more

Yhtiön vuosikertomukset

Latest insider trading

Net impact profile

inderesTV
4.8.
2022

Tietoevrys omsättning ökade med 5% under andra kvartalet 2022, medan resultatet ej nådde upp till förväntningarna, bland annat på grund av  löneinflationen. I samband med kvartalsrapporten offentliggjorde bolaget en nyhet om att man inleder en översyn av affärsenheten Tietoevry Banking och utreder en eventuell särlistning av segmentet. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar rapporten och nyheten.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:31 Q2'22 i korthet: omsättningstillväxt 5%, löneinflationen inverkar på resultatet
02:00 Höjd guidance för 2022

inderesTV
31.5.
2022

IT- konsultsektorn i Finland går som tåget. Den organiska omsättningstillväxten under årets första kvartal var fortsättningsvis stark, i medeltal 9%. Även lönsamheten var god, liksom kundernas efterfrågan. Nytänkande åtgärder har vidtagits för att minska personalomsättningen i branschen. Utsikterna för resterande delen av 2022 ter sig lika lovande som starten på året och värderingsmässigt ser sektorn lovande ut. Analytiker Joni Grönqvist sammanfattar.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:13 God tillväxt, bra nivå på lönsamhet i Q1'22

inderesTV
Tietoevrys analytiker Joni Grönqvist
10.5.
2022

Tietoevrys organiska omsättningstillväxt på 5% bådar gott för framtiden. Den justerade lönsamheten var något sämre än förväntningarna, men orsaken låg främst i engångskostnader som uppstått i anknytning till Ukraina. Bolagets nya strategi med självständiga affärsverksamhetsområden verkar ha positiva effekter. Analytiker Joni Grönqvist kommenterar Tietoevrys kvartalsrapport för januari-mars 2022.

inderesTV
6.4.
2022

Tietoevry är en stor IT-generalist med ett brett tjänsteutbud och betydande marknadsandelar. Direktavkastningen är hög, men bolagets organiska tillväxt är långsam. Samtidigt är efterfrågan på bolagets tjänster både kontinuerlig och ofrånkomlig. I denna video sammanfattar analytiker Joni Grönqvist verksamhet, värdering, drivkrafter och risker. Han ger även tummen upp för bolagets nya strategi.

Videoinnehåll:

inderesTV
14.3.
2022

Inderes analytiker Joni Grönqvist en inblick i den finländska marknadens särdrag, där konsolidering och skenande lönekostnader är ständigt återkommande teman. Även bolagens senaste kvartalsrapporter och sektorns allmänna värderingsnivå kommenteras.

Tiedotteet
25.11.
2019

Detta är den fjärde upplagan av Cloud Maturity Index, en nordisk undersökning som genomförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto. Rapporten visar att gapet mellan toppen och botten ökar, där de mogna blir bättre och de omogna faller efter. En av tio (13 procent) av organisationerna har inte alls påbörjat sin molnresa och kan betraktas som "omogna", medan de flesta (42 procent) är på en grundläggande nivå och 27 procent anses vara "skickliga". 18 procent når den högst klassificeringen "mogen". 

inderesTV
26.11.
2018

Live webcast on November 29 at 13.00 EET

We are delighted to invite you to watch Tieto's Capital Market Day. Our programme will start at 13 EET and last until around 18 EET.

Tietoevry

Svenska translation unavailable for Tietoevry.

Earned badges

Inderes portfolio