Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Apetit

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisimmät videot

18.08.2022 - 10:00
25.03.2022 - 11:00
17.02.2022 - 10:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

inderesTV
29.7.
2022

Seuraa Apetitin Q2'22-infoa torstaina 18.8. kello 10:00 alkaen inderesTV:stä.

Analyytikon kommentti
12.7.
2022

Maanviljelystuotteiden kuten viljan ja öljykasvien hinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkeilla tasoilla, mikä tuo kannattavuushaasteita elintarvikkeiden jalostajille.

Tiedotteet
4.7.
2022

Apetit Oyj, Pörssitiedote 4.7.2022 klo 8.30

Tiedotteet
22.6.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote 22.6.2022 klo 9.30

Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä

Apetit Oyj:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Väisänen jatkaa Apetitin palveluksessa 31.8.2022 saakka.

"Haluan omasta ja yhtiön puolesta lämpimästi kiittää Sannaa hänen erinomaisesta panoksestaan Apetitin viestinnän ja vastuullisuuden kehittämiseksi. Toivotan Sannalle menestystä jatkoon", sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Tiedotteet
31.5.
2022

Apetit Oyj, lehdistötiedote 31.5.2022 klo 11.15

Apetit Oyj: Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Bernerille toteutunut

Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle on toteutunut 31.5.2022. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Apetit Oyj tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan myymisestä Berner Oy:lle. Kaupan toteutuminen edellytti kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Apetit tiedotti kilpailuviranomaisen hyväksynnästä 10.5.2022.  

Apetit Oyj

Tiedotteet
10.5.
2022

Apetit Oyj, sisäpiiritieto 10.5.2022 klo 11.20

Kilpailuviranomainen on hyväksynyt Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynnin Bernerille

Kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysjärjestelyn, jossa Apetit myy Viljakauppa-liiketoiminnan Berner Oy:lle. Osapuolet tavoittelevat kaupan toteutumista 31.5.2022 mennessä.

Apetit tiedotti 23.3.2022 sopineensa Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Tiedotteet
6.5.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote, 6.5.2022 klo 08.30

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 5.5.2022 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Tiedotteet
5.5.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote 5.5.2022 klo 13.45

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 5.5.2022 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Analyytikon kommentti
27.4.
2022

Apetitin Q1-tulos oli kannattavuuden osalta odotettuakin heikompi, eikä varmaa tietä tulostason normalisoitumiselle ole vielä näköpiirissä.

Analyysi
26.4.
2022

Apetitin Q1-tulos oli kannattavuuden osalta odotettuakin heikompi, eikä varmaa tietä tulostason normalisoitumiselle ole vielä näköpiirissä. Olemme ennusteissamme olettaneet tulostason toipuvan syksyllä hinnankorotusten ja uuden sadon myötä, mutta tähänkin liittyy vielä epävarmuutta. 

Apetit

ipo