Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Apetit

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
13.1.
2022

Apetitin tuloskäänne pysähtyi vuonna 2021 mm. viljakaupan haasteista johtuen, mutta isossa kuvassa odotamme tuloksen jatkavan nousutrendillä seuraavina vuosina. Yhtiö on tehnyt mielestämme oikeita toimenpiteitä panostaessaan kasvuun korkeamman lisäarvon tuotteissa ja luopuessaan Baltian viljakauppatoiminnoista. Tulosparannus näkyy kuitenkin jo osakkeen hinnassa, eikä arvostus tarjoa mielestämme riittävästi nousuvaraa, kun huomioidaan yhtiön maltilliset kasvunäkymät ja kannattavuusprofiili.

Inderes analyysi
28.12.
2021

Apetit tiedotti tiistaina sopineensa Baltian viljakaupan toimintojen myynnistä. Yhtiön mukaan järjestely ei aiheuta merkittävää välitöntä tulosvaikutusta, mutta tervehdyttää Viljakaupan liiketoimintaa jatkossa toiminnan keskittyessä pääosin Suomeen. Olettaen että kauppa saa kilpailuviranomaisten hyväksynnän, odotamme Apetitin tulostasoon pientä positiivista vaikutusta kaupasta. Viljakaupan tuloskunto on ollut viime vuosina hyvin ailahtelevaa ja useina vuosina viljakaupan tappiot ovat vesittäneet konsernin muiden liiketoimintojen hyvät suoritukset.

Inderes analyysi
30.10.
2021

Apetitin Q3-raportti ei sisältänyt numeroiden osalta yllätyksiä, sillä yhtiö julkisti ennakkotiedot jo 22.10. annetun ohjeistuksen laskun yhteydessä. Emme tehneet raportin jälkeen ennusteisiimme suuria muutoksia, joten toistamme tavoitehintamme. Laskeneen osakekurssin takia päivitämme suositustamme.

Inderes analyysi
23.10.
2021

Apetit laski perjantaina vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt, että jatkuvien toimintojen liikevoitto jää vertailuvuodesta (2020: 3,9 MEUR), kun aiemmin sen odotettiin paranevan. Viime vuonna nähty positiivinen tuloskäänne jäi lyhytaikaiseksi ja luottamus Apetitin kestävästi parantuneeseen tuloskuntoon otti jälleen askeleen taaksepäin.

Inderes analyysi
22.8.
2021

Apetitin Q2-tulos laski vertailukaudesta ja kannattavuus oli iso pettymys. Öljykasvituotteet ja Ruokaratkaisut etenevät hyvään suuntaan ja molempien segmenttien tulos parani vertailukaudesta. Viljakauppa vesitti jälleen koko konsernin muuten hyvän suorituksen eikä segmentti näytä pääsevän ikävistä yllätyksistä eroon. Laskimme Q2-raportin jälkeen sekä kuluvan vuoden että lähivuosien tulosennusteitamme.

Inderes analyysi
10.5.
2021

Apetitin Q1-liikevaihto ja käyttökate olivat pitkälti odotustemme mukaiset. Öljykasvituotteet ja Ruokaratkaisut ylittivät odotuksemme, mutta vaikeasta markkinatilanteesta kärsinyt Viljakauppa alitti ennusteemme ja segmentin näkymä lähikvartaaleille vaikuttaa synkältä. Konsernitasolla liiketoiminta etenee oikeaan suuntaan ja Q1-raportti toi yhtiön jälleen lähemmäs strategiakauden 2020-2022 tavoitteita. Vaikka ennustemuutokset olivat Ruokaratkaisujen ja Öljykasvituotteiden osalta positiivisia, jäivät konsernitasolla ennustemuutokset pieniksi heikon Viljakaupan takia

Inderes analyysi
21.2.
2021

Apetitin Q4-tulos jäi ennusteistamme, mutta kannattavuus etenee oikeaan suuntaan ja vuoteen 2021 lähdetään hyvistä lähtöasetelmista. Yhtiön näytöt vuodelta 2020 olivat vakuuttavia ja Apetit sai aikaan kauan odotetun tuloskäänteen. Vuoden 2021 ohjeistus lupaili tuloskasvun jatkuvan ja luottamuksemme strategiakauden 2020-2022 tavoitteiden saavuttamista kohtaan kasvaa. Teimme ennusteisiimme pieniä positiivisia muutoksia raportin jälkeen, mutta näiltä arvostustasoilta osakkeen riski/tuotto -suhde ei ole mielestämme riittävän houkutteleva

Inderes analyysi
30.1.
2021

Apetitin käänne eteni viime vuonna hyvin uuden johdon alla ja liiketoiminnassa nähtiin askeleita oikeaan suuntaan. Yhtiön osakekurssi pyrähti pari viikkoa sitten yli 14 euroon rypsiproteiini-ingredientistämediassa liikkuneiden suurten hehkutusten takia, mikä nosti osakkeen arvostuksen mielestämme turhan korkealle. Viime viikkojen kurssilaskun jälkeen arvostus on palannut realistisemmaksi, joten nostamme suositustamme. Emme tehneet muutoksia ennusteisiimme, joten toistamme tavoitehintamme.

Inderes analyysi
12.1.
2021

Laskemme rajun kurssinousun takia suositustamme. Emme tehneet muutoksia ennusteisiimme, joten toistamme tavoitehintamme. Apetit tarjoili vuonna 2020 uuden strategian, uudet taloudelliset tavoitteet ja hyvän tuloskäänteen vaikeiden vuosien jälkeen. Osake on näiden johdosta lähes kaksinkertaistunut 12kk aikana, mikä heijastaa sijoittajien kasvanutta luottamusta kestävään kannattavuuskäänteeseen. Rajun kurssinousun takia osakkeen arvostus on jo noussut niin korkealle, että lähivuosien tuotto-odotus jää mielestämme turhan heikoksi positiivisen suosituksen antamiselle

Inderes analyysi
5.11.
2020

Apetitin Q3-tulos ylitti vertailukauden ja ennusteemme. Vuoden aikana nähty positiivinen tulostrendi on nostanut luottamustamme yhtiön kannattavuuskäännettä kohtaan ja strategiakauden 2020-2022 tavoitteiden saavuttaminen ei näytä enää niin kaukaiselta. 

Apetit

ipo 

Yhtiöllä seuraavat leimat

Survived Roast

Inderes Yhtiöasiakas