Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Apetit

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

25.03.2022 - 11:00

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
22.6.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote 22.6.2022 klo 9.30

Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä

Apetit Oyj:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Väisänen jatkaa Apetitin palveluksessa 31.8.2022 saakka.

"Haluan omasta ja yhtiön puolesta lämpimästi kiittää Sannaa hänen erinomaisesta panoksestaan Apetitin viestinnän ja vastuullisuuden kehittämiseksi. Toivotan Sannalle menestystä jatkoon", sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Tiedotteet
31.5.
2022

Apetit Oyj, lehdistötiedote 31.5.2022 klo 11.15

Apetit Oyj: Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Bernerille toteutunut

Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle on toteutunut 31.5.2022. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Apetit Oyj tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan myymisestä Berner Oy:lle. Kaupan toteutuminen edellytti kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Apetit tiedotti kilpailuviranomaisen hyväksynnästä 10.5.2022.  

Apetit Oyj

Tiedotteet
10.5.
2022

Apetit Oyj, sisäpiiritieto 10.5.2022 klo 11.20

Kilpailuviranomainen on hyväksynyt Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynnin Bernerille

Kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysjärjestelyn, jossa Apetit myy Viljakauppa-liiketoiminnan Berner Oy:lle. Osapuolet tavoittelevat kaupan toteutumista 31.5.2022 mennessä.

Apetit tiedotti 23.3.2022 sopineensa Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Tiedotteet
6.5.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote, 6.5.2022 klo 08.30

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 5.5.2022 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Tiedotteet
5.5.
2022

Apetit Oyj, pörssitiedote 5.5.2022 klo 13.45

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 5.5.2022 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Tiedotteet
26.4.
2022

Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.4.2022 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tiedotteet
21.4.
2022

Apetit Oyj, sisäpiiritieto 21.4.2022 klo 8.15

Apetit päivittää tulosohjeistuksensa vastaamaan nykyisiä jatkuvia toimintoja

Apetit Oyj päivittää tulosohjeistuksensa vuodelle 2022 vastaamaan nykyisiä jatkuvia toimintoja.

Päivitetty tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

17.2.2022 julkaistu aiempi tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2021: 2,8 miljoonaa euroa).

Tiedotteet
20.4.
2022

Apetit Oyj, lehdistötiedote 20.4.2022 klo 9.00

Apetit Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 liiketoimintakatsauksen julkistaminen

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkaistaan tiistaina 26.4.2022 klo 8.30. Liiketoimintakatsaukseen liittyen ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta.
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Tiedotteet
6.4.
2022

Apetit Oyj, lehdistötiedote 6.4.2022 klo 10.30

Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan - uusi energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä 80 prosenttia

Apetitin Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisu uudistetaan kokonaan. Uusi energiaratkaisu nostaa tehtaalla käytettävän uusiutuvan energian osuuden noin 70 prosenttiin sekä parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Aiemmin Säkylän energiaratkaisu on perustunut fossiilisiin energialähteisiin.

Tiedotteet
1.4.
2022

Apetit Oyj, lehdistötiedote 1.4.2022 klo 10.20

Apetit Oyj: Liettuan liiketoiminnan myynti Scandagralle toteutunut

Apetit tiedotti 28.12.2021, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan.

Apetit tiedotti 11.3.2022, että Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot ovat täyttyneet ja kauppa on toteutunut 10.3.2022.

Liettuan yhtiötä koskeneen kaupan ehdot ovat täyttyneet ja kauppa on toteutunut 31.3.2022.

Apetit

ipo