Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
29.10.
2021

Yhtiön tuloskäänne on edennyt vauhdilla viimeisen vuoden aikana erittäin hyvän markkinatilanteen tukemana ja lähivuosien tulosnäkymä on kirkastunut uusien rahastolanseerausten myötä. Kovien tuloskasvuennusteiden realisoituessa osake ei ole kallis, mutta mielestämme nykyinen arvostustaso ei tarjoa riittävää nousuvaraa kompensoidakseen tulosparannukseen liittyvää epävarmuutta. Osake onkin mielestämme oikein hinnoiteltu ja näemme riski-/tuottosuhteen neutraalina

Inderes analyysi
6.8.
2021

H1-raportti oli positiivisen tulosvaroituksen jälkeen hyvin linjassa odotuksiemme kanssa ja emme ole tehneet ennusteisiimme muutoksia. Pelin henki on yhtiöllä harvinaisen selvä, ennustamme yhtiöltä merkittävää tulosparannusta 2021-2022 ja myös nykyinen arvostustaso vaatii taakseen tämän realisoitumista. Vaikka yhtiö eteneekin nyt vauhdilla oikeaan suuntaan, ei nykyinen arvostustaso edelleenkään tarjoa riittävään houkuttelevaa tuotto-/riskisuhdetta.

Inderes analyysi
28.6.
2021

Yhtiön tulosvaroitus ei aiheuttanut oleellisia muutoksia ennusteisiimme, mutta se pienentää riskiä tulosparannuksen realisoitumiseen liittyen. Vaikka yhtiö eteneekin nyt vauhdilla oikeaan suuntaan, ei nykyinen arvostustaso tarjoa riittävään houkuttelevaa tuotto-/riskisuhdetta ja jäämme odottamaan parempia ostopaikkoja.

Inderes analyysi
14.2.
2021

Yhtiön H2 sujui odotetun hyvin ja yhtiö lähtee vuoteen 2021 pitkästä aikaa hyvistä asetelmista. Yhtiöllä on hyvät edellytykset vahvaan tulosparannukseen ja voimakkaasti kohonnut osakekurssi ei jätä tilaa pienimmällekään harha-askeleelle. Vaikka luottamuksemme tulosparannusta kohtaan on jatkanut kohentumistaan, painaa kiristynyt arvostustaso osakkeen tuotto/riski-suhteen epätyydyttäväksi.

Inderes analyysi
14.12.
2020

EAB:n eilisen ohjeistuksen palautuksen perusteella tuloskäänne vaikuttaa etenevän vielä odotuksiammekin vauhdikkaammin ja olemme tarkistaneet ennusteitamme laajalla rintamalla ylöspäin. Voimakkaan tuloskäänteen seurauksena yhtiöllä alkaa myös ensi kertaa pitkään aikaan olla kovaa maata jalkojensa alla, mikä tulosparannuksen realisoitumisen kanssa pienentää osakkeen riskitasoa. Laskeneesta riskitasosta ja kohonneista ennusteita huolimatta osake ei nykyhinnalla tarjoa kuitenkaan riittävän houkuttelevaa riski-/tuottosuhdetta.

Inderes analyysi
23.9.
2020

EAB:n osake on noussut voimakkaasti toissa viikolla tapahtuneen omistusjärjestelyn seurauksena. Pidämme kurssirallia pitkälti perusteettomana ja sen myötä osakkeen arvostus on karannut kohtuuttoman korkealle. Nykyinen kurssitaso hinnoittelee yhtiöltä jo täydellistä onnistumista tulevilta vuosilta ja ilman tätä täydellistä onnistumista osakkeen tuotto-odotus painuu väistämättä miinukselle. Kurssinousun seurauksena osakkeen riski/tuotto-suhde onkin heikentynyt merkittävästi ja suosittelemme sijoittajia hyödyntämään nykyisen myyntitilaisuuden.

Inderes analyysi
30.8.
2020

Vaikka EAB:n H1-raportissa oli useita positiivisia elementtejä, jäi alkuvuoden tulos ennusteistamme. Teimme ennusteisiimme vain pieniä tarkennuksia ja odotamme yhtiöltä edelleen merkittävää tulosparannusta ensi vuonna. Osakkeen avostus ei ole kuitenkaan mielestämme 12kk:n tähtäimellä edellenkään houkutteleva, kun huomioidaan tuloskäänteeseen yhä liittyvät korkeat riskit.

Inderes analyysi
25.6.
2020

EAB:n uusmyynti on sujunut alkuvuonna selvästi odotuksiamme vahvemmin, minkä lisäksi yhtiö on saanut sektorin muiden yhtiöiden tapaan merkittävää vetoapua pääomamarkkinoiden voimakkaasta elpymisestä. Näkemyksemme mukaan nykyinen kurssitaso hinnoittelee kuitenkin jo sisäänsä täysimääräisesti yhtiölle ennustamamme voimakkaan tulosparannuksen ja näin ollen jäämme edelleen odottamaan tuotto/riski-suhteen parantumista.

Inderes analyysi
23.5.
2020

EAB on käynnistänyt mittavat toimet kestävän tuloskäänteen aikaansaamiseksi ja näkemyksemme mukaan toteutetut toimenpiteet vievät yhtiötä oikeaan suuntaan. Osakkeen yliarvostus on alkuvuoden yli 30 %:n kurssilaskun myötä purkaantunut, mutta arvostus ei ole kuitenkaan mielestämme 12kk:n tähtäimellä edellenkään houkutteleva, kun huomioidaan tuloskäänteeseen liittyvät korkeat riskit.

Inderes analyysi
20.3.
2020

Olemme tarkistaneet ennusteitamme selvästi alaspäin ja yhtiön tulospotentiaalin realisoituminen siirtyy jälleen eteenpäin. Ohuet vakavaraisuuspuskurit ja liiketoiminnan heikko tulos nostavat osakkeen riskitasoa selvästi mikä heikentää osakkeen riski-/tuottosuhdetta.

EAB Group

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas