Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

EAB Group

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
4.12.
2019

EAB on edennyt syksyn aikana uusien tuotteiden ylösajossa ja kustannussäästöohjelmassa hieman odotuksiamme nopeammin. Kohonneista ennusteista huolimatta osake on edelleen kaikilla mittareilla kallis ja näemme riski-/tuottosuhteen yhä epätyydyttävänä.

Inderes analyysi
28.8.
2019

Yhtiön tulosparannus siirtyy jatkuvasti kauemmas ja osakkeen riskitaso pysyy korkealla. Nykyisillä tulosennusteillamme osakkeen arvostustasoa on vaikea perustella ja näemmekin osakkeessa edelleen selkeää laskuvaraa.

Inderes analyysi
14.8.
2019

Olemme leikanneet rajusti lähivuosien tulosennusteitamme eilisen tulosvaroituksen seurauksena. Päivitetyillä ennusteillamme osake on kallis ja sille on vaikea löytää järkeviä tukitasoja.Tulosvaroitus nostaa myös osakkeen riskitasoa selvästi ja kokonaisuutena osakkeen tuotto-/riskisuhde on heikentynyt oleellisesti.

Inderes analyysi
7.4.
2019

Yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset yltää selvään tulosparannukseen lähivuosina, mutta tämä tulosparannus on jo pitkälti osakkeen hinnassa. Yhtiön vaisun track-recordin johdosta pitkän aikavälin tuloskasvuennusteille ei voida antaa oleellista painoa ja näemmekin lyhyen aikavälin riski-/tuottosuhteen epätyydyttävänä. Jäämme odottamaan konkreettisia merkkejä tulosparannuksen realisoitumisesta ja riskiprofiilin laskusta.

Inderes analyysi
28.2.
2019

Tarkistamme EAB Groupin tavoitehintamme 2,7 euroon (aik. 3,0 euroa) ja laskemme suosituksemme myy-tasolle (aik. vähennä). H2-raportti oli odotetun heikko, mutta kuluvan vuoden näkymä oli hieman odotuksiamme varovaisempi. Odotamme yhtiöltä edelleen tulosparannusta kuluvalta vuodelta, mutta huomautamme että tämä tulosparannus on ehdollinen markkinatilanteen säilymiselle nykyisellään. Tuloskasvuennusteista huolimatta osake on yliarvostettu suhteellisesti sekä absoluuttisesti emmekä näe perusteita yhtiön preemiohinnoittelulle suhteessa verrokkiryhmään.

Inderes analyysi
19.12.
2018

EAB Groupin eilinen tulosvaroitus oli meille selkeä pettymys ja olemme leikanneet ennusteitamme selvästi. Finanssisektorin markkinatilanne on jatkanut heikentymistään ja tämä kasvattaa epävarmuutta tuloskehitykseen liittyen. Nykyisellä tulostasolla osake ei edelleenkään ole houkuttelevasti hinnoiteltu ja suosittelemme sijoittajia seuraamaan kehitystä edelleen sivusta.

Inderes analyysi
27.8.
2018

EAB Groupin (Elite Alfred Berg) H1-tulos oli pettymys. Liikevaihto jäi odotuksistamme ja Alfred Berg-integraatio venyi suunnitellusta aikataulusta aiheuttaen 0,5 MEUR:n lisäkustannukset. Yhtiö tarkisti 2018 käyttökateohjeistuksensa aiemman 5-6 MEUR:n haarukan alalaitaan, ja odottaa nyt käyttökatteen olevan 5 MEUR:n tuntumassa. Olemme laskeneet lähivuosien tulosennusteitamme merkittävästi lähinnä nousseiden poistojen ja verojen takia. Osakkeen arvostus on mielestämme kohtuullinen (2019e P/E ~11x), mutta emme näe siinä nousuvaraa suhteessa sektorin yleisesti laskeneeseen arvostustasoon. 

Inderes analyysi
28.3.
2018

Nostamme Elite Varainhoidon suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) osakekurssin laskettua alkuvuonna peräti 23 %. Suurin osa laskusta ei mielestämme ole perusteltua, ja osittain siihen vaikuttaa osakkeen todella heikko likviditeetti. Arvostustaso on laskenut jo houkuttelevaksi, mutta nousuvara nojaa edelleen Alfred Berg -yritysoston synergioihin ja tulosparannukseen. Toistamme tavoitehintamme 4,00 euroa. 

Inderes analyysi
1.3.
2018

Elite Varainhoidon eilen julkaisema H2-raportti oli lievä pettymys tuloksen jäätyä odotuksistamme. Ohjeistus oli ennallaan, eli yhtiö odottaa edelleen vuoden 2018 käyttökatteen olevan 5-6 MEUR. Hallinnoitavan varallisuuden (AUM) kehitys jäi H2:lla odotettua vaisummaksi. Olemme kuitenkin tarkistaneet lähivuosien ennusteita selvästi alaspäin johtuen osittain rakenteellisista muutoksista. Samalla olemme laskeneet tavoitehintamme 4,0 euroon (aik. 4,2 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme.

Inderes analyysi
20.2.
2018

Laskemme Elite Varainhoidon suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää), mutta tarkistamme samalla tavoitehintamme 4,2 euroon (aik. 4,0 euroa). Arvostustaso on noussut osakekurssin mukana ja se nojaa voimakkaasti Alfred Berg-yritysoston synergioihin ja tulosparannukseen, mihin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Näkyvyys tuloskehitykseen tulee kuitenkin parantumaan tilinpäätöksen yhteydessä, ja toistaiseksi kehitys on ilmeisesti ollut ainakin suurin piirtein odotuksien mukaista. 

EAB Group

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas