Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nexstim

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Antti Siltanen

Antti Siltanen

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
30.5.
2022

Nexstim on terveysteknologiayhtiö, jonka magneettistimulaatiolaitteita käytetään vaativien aivoleikkausten suunnittelussa ja neurologisten sairauksien ja -häiriöiden hoidossa. Yhtiö on teknologisesti edistynyt niche-toimija suurilla megatrendien tukemilla markkinoilla. Nexstim on kaupallistamisessa vielä verrattain varhaisessa vaiheessa, mutta suuret tappiot ovat jäämässä historiaan. Osakkeen arvostus nojaa vahvasti tulevaisuuden odotuksiin erityisesti jatkuvan liikevaihdon kasvusta. Sijoittaja joutuukin kantamaan riskiä odotusten realisoitumisesta.

Analyysi
31.3.
2017

Päätämme Nexstimin seurannan tämän raportin yhteydessä, minkä takia emme enää anna osakkeelle tavoitehintaa tai suositusta. Yhtiöllä on mielestämme kaikki munat yhdessä korissa ja liiketoiminnan jatkamisen mahdollisuudet ovat uhattuna, jos FDA-lupaa ei irtoa käynnissä olevalla potilastutkimuksella. Tässä skenaariossa yhtiön arvo on lähellä nollaa.

Analyysi
1.3.
2017

Nexstimin H2-raportti oli odotustemme mukainen. Yhtiö arvioi nykyisten kassavarojen sekä Bracknorin ja Sitran kanssa solmitun rahoitusjärjestelyn turvaavan rahoituksen Q4’18 asti, minkä pitäisi riittää yhtiölle elintärkeään NBT-laitteiston FDA-lupaprosessiin
asti. Nexstim oli saanut pienennettyä H2:lla merkittävästi kassan polttamisvauhtia ja tilanne näyttää pitkästä aikaa pieniä vakautumisen merkkejä.

Analyysi
30.12.
2016

Laskemme Nexstimin tavoitehinnan 0,12 euroon (aik. 0,20 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Marraskuussa tehdyn päivityksemme jälkeen yhtiön osakemäärä on noin kolminkertaistunut ja FDA on antanut myönteisen vastauksen uuden rajoitetun kokoisen aivohalvaustutkimuksen tekemiseksi. Näemme osakkeessa vielä liudentumispainetta ennen kuin lopulliset tutkimustulokset ovat ulkona ja FDA:n myyntilupa Yhdysvaltoihin olisi saavutettavissa (Q4’18 aikana).

Analyysi
2.11.
2016

Toistamme vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 0,20 euroon (aik. 0,40 euroa). Kesällä varmistunut rahoitusjärjestely turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden toistaiseksi, mikä on yhtiön kannalta positiivista. Rahoitusjärjestely on kuitenkin Bracknorin kannalta niin nerokas, että jos Nexstim onnistuu aikanaan läpimurtoon kehittämänsä teknologia-alustan kanssa, tulee Bracknor keräämään hyödyt itselleen. Tilanne näyttää mielestämme muiden sijoittajien kannalta tällä hetkellä hyvin synkältä.

Analyysi
15.9.
2016

Päivitämme Nexstimin tavoitehinnan 0,40 euroon (aik. 0,80 euroa) ja tarkistamme
suosituksen vähennä-tasolle. Osake on laskenut vuoden alusta yli 90 %, mikä on
johtunut kovilla tulevaisuudenodotuksilla ladatun NBT-monikeskustutkimuksen
odottamattomasta negatiivisesta lopputulemasta. Elokuussa varmistunut
rahoitusjärjestely turvaa nyt yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden, mutta liudentaa
osakemäärää merkittävästi ja antaa Bracknor Investmentille hyvän takaportin
Nexstimin valtaamiseen. Pidämme tilannetta nykyisten omistajien kannalta

Analyysi
7.6.
2016

Nexstimin sijoittajatarina ja pörssilistautuminen perustuivat vahvasti yhtiön kehittämän
aivohalvauksen kuntoutukseen tarkoitetun NBT-laitteiston FDA-luvan saamisen
ympärille. Sen jälkeen, kun yhtiö helmikuussa tiedotti, ettei sen NBT-laitteisto tulekaan
saavuttamaan Vaiheen III- monikeskus-tutkimuksen ensisijaista tavoitetta, on yhtiössä
näkemämme potentiaali pienentynyt selvästi. Laskemme tavoitehinnan 0,80 euroon
(aik. 1,30) ja toistamme myy-suosituksen. Perustelemme näkemystämme seuraavasti:

Analyysi
1.4.
2016

Nostamme tavoitehinnan 1,3 euroon (aik. 1,0) ja toistamme myy-suosituksemme. Eilinen
lisätieto NBT-tutkimuksen etenemiseen liittyen antoi yhtiölle vielä pientä toivonkipinää,
mutta se ei poista ongelmaa erittäin kireän rahoitustilanteen ympäriltä tai siitä, ettei
yhtiölle kriittisestä monikeskustutkimuksesta saada odotettuja tuloksia irti.

Analyysi
1.3.
2016

Nexstimin H2-raportti jäi ennusteidemme alapuolelle sekä liikevaihdon että tuloksen
osalta. Raportoidut luvut jäivät kuitenkin sivurooliin, kun sunnuntaina tiedotettu uutinen
monikeskustutkimuksen lopettamiskriteerien täyttymisestä käänsi sijoittajatarinan
päälaelleen. Tilanteessa on nyt kyse enemmänkin selviytymistaistelusta, kun vielä
viikko sitten kyse oli potentiaalisen läpimurtotuote NBT:n kaupallistamisesta.
Laskemme tavoitehinnan 1,0 euroon (aik. 3,0 euroa) ja toistamme myy-suosituksen.

Analyysi
29.2.
2016

Nexstim tiedotti eilen sunnuntaina yhtiön potentiaalin kannalta kriittisen NBT-laitteiston
vaiheen III-monikeskustutkimukseen lopettamiskriteerien täyttyvän. Laskemme
suosituksemme ennen päivän tulosjulkistusta myy-tasolle (aik. osta) ja tarkistamme
tavoitehintamme 3,0 euroon (aik. 7,7). Suosituksen lasku heijastaa yhtiön selvästi
kasvanutta riskiprofiilia, uudelleenrahoitusriskiä ja akuuttia tarvetta
strategiapäivitykseen. Nexstimin arvo perustuu nyt yhtiön kehittämään ja patentoimaan

Nexstim

ipo 

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas