Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PunaMusta Media

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

02.02.2021 - 11:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
23.8.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. 

Inderes analyysi
23.4.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. 

Inderes analyysi
1.3.
2021

Yhtiön perjantaina julkaisema Q4-tulos jäi lievästi odotuksistamme, mutta lähivuosien ennustemuutokset olivat maltillisia. Merkittävien tehostustoimien ja yritysjärjestelyjen myötä ennustamme PunaMusta Medialle lähivuosille liikevaihdon kasvua ja merkittävää kannattavuusparannusta. Painotoimialan epävarman markkinatilanteen ja osakkeen hyvin haastavan arvostustason takia emme kuitenkaan pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana nykykurssilla. 

Inderes analyysi
25.10.
2020

Yhtiön perjantaina julkaisemat Q3-luvut olivat odotuksiamme paremmat, mikä heijastui positiivisesti lähivuosien ennusteisiimme. Merkittävien tehostustoimien ja yritysjärjestelyjen myötä ennustamme PunaMusta Medialle lähivuosille yhä merkittävää kannattavuusparannusta, mutta painotoimialan epävarman markkinatilanteen ja osakkeen hyvin haastavan arvostustason takia emme pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana.

Inderes analyysi
13.9.
2020

Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, mihin PunaMusta Media on vastannut ottamalla aktiivisen roolin painotoimialan yritysjärjestelyissä ja palveluportfolionsa laajentamisessa. Näiden investointien hyötyjen ulosmittaamista hidastaa koronapandemian vaikutus, joka on siirtänyt ennustamaamme kannattavuuskäännettä tulevaisuuteen. Kannattavuuskäänne on kuitenkin mielestämme jo hinnoiteltu osakkeeseen, joten sijoittajan tuotto-odotus on osinkojen varassa.

Inderes analyysi
24.8.
2020

Yhtiön perjantaina julkaisemat Q2-luvut jäivät odotuksistamme, mikä painoi koko vuoden ennusteita alaspäin. Teimme myös vuosien 2021-2022 ennusteisiimme negatiivisia ennustetarkistuksia. Näemme epävarmuuden ja heikon tulostason vallitessa osakkeen arvostustasossa selvää laskuvaraa, ennen kuin tuotto/riski-suhde nousisi sijoittajan näkökulmasta houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
6.8.
2020

Yhtiö antoi eilen (5.8.) tulosvaroituksen, kun liiketoiminnot ovat kärsineet kevään ja kesän aikana rajusti koronasta, eikä yritysostot, viime vuosina toteutetut tehostustoimet ja väliaikaiset kustannussopeutukset ole riittäneet kompensoimaan heikkoutta. Heikentyneen tuloskehityksen ja poikkeuksellisen epävarmojen näkymien valossa pidämme osakkeen arvostustasoa edelleen haastavana.     

Inderes analyysi
28.4.
2020

Yhtiö kasvaa odotetusti yritysostojen vedolla, mutta koronaviruksen aiheuttama taantuma heikentää merkittävästi tuloskäänteen voimakkuutta, kun painopalveluiden ja mediamainonnan kysyntä heikkenee rajusti. Näemme epävarmuuden ja heikon tulostason vallitessa osakkeen arvostustasossa selvää laskuvaraa, ennen kuin tuotto/riski-suhde nousisi sijoittajan näkökulmasta houkuttelevaksi.

Inderes analyysi
2.4.
2020

Koronaviruksen aiheuttama taantuma heikentää merkittävästi PunaMusta Medialle ennakoidun tuloskäänteen voimakkuutta, kun painopalveluiden ja mediamainonnan kysyntä heikkenee entistä rajummin. Vaikka yhtiö toteutti viime vuonna merkittäviä kustannussäästötoimia ja lomautuksilla saadaan lyhytaikaista joustoa kustannusrakenteeseen, uhkaa yhtiön tulostaso jäädä kuluvanakin vuonna hyvin vaatimattomaksi. Näemme heikon näkyvyyden ja tulostason vallitessa osakkeen arvostustasossa edelleen selvää laskuvaraa ennen kuin tuotto/riski-suhde nousisi riittävän houkuttelevaksi.  

Inderes analyysi
2.3.
2020

PunMusta Media kasvoi vuonna 2019 voimakkaasti yritysostojen vedolla, mutta kannattavuuskäänne jäi edelleen piippuun vaisussa markkinaympäristössä. Merkittävien tehostustoimien ja yritysjärjestelyjen myötä ennustamme PunaMusta Medialle lähivuosille yhä merkittävää kannattavuusparannusta, mutta painotoimialan epävarman markkinatilanteen ja osakkeen hyvin haastavan arvostustason takia emme pidä osakkeen tuotto/riskiprofiilia vieläkään houkuttelevana. 

PunaMusta Media

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas