Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PunaMusta Media

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Analyysi
1.5.
2022

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q1-luvut ylittivät ennusteemme odotuksiamme paremmin kehittyneiden Näkyvyyspalveluiden ansiosta. Arvioimme Näkyvyyspalveluiden kasvunäkymän vahvistuvan tapahtumien lisääntyessä.

Analyysi
27.2.
2022

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q4-luvut olivat kokonaisuutena hyvin linjassa odotuksiemme kanssa.

Analyysi
1.11.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q3-luvut jäivät ennusteistamme etenkin painamisen liikevaihdon laskun jatkumisen seurauksena. Teimme loppuvuodelle absoluuttisesti pieniä ennusteiden tarkistuksia ja myös lähivuosien ennusteiden tarkistukset jäivät lieviksi.

Analyysi
17.10.
2021

PunaMusta Media päivitti strategiansa alkuvuonna 2021 vastauksena markkinoiden edelleen kiihtyneeseen murrokseen, joka nakertaa perinteisten paino- ja medialiiketoimintojen tulovirtoja. Arviomme mukaan liiketoiminnan strategisen muutoshankkeen pohjatyöt ovat hyvällä mallilla ja muutoksen mahdollistamaa tulospotentiaalia päästään ulosmittaamaan keskipitkällä aikavälillä, jolloin odotamme yhtiöltä tuntuvaa tulostason nousua. Tähän suhteutettuna osakkeen arvostus ei mielestämme ole edullinen, minkä ansiosta lähivuosien tuotto-odotus nojaa etenkin osinkotuottoon. 

Analyysi
23.8.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q2-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Laskimme raportin jälkeen loppuvuoden ennusteitamme, sillä pandemia varjostaa edelleen loppuvuoden kysyntänäkymää. Lähivuosien ennusteet kuitenkin nousivat, kun huomioimme tuoreimman yrityskaupan ennusteissamme. Kysynnän elpymistä, sopeutustoimia ja epäorgaanista kasvua peilaten odotamme tulokseen selkeää tasokorjausta lähivuosina. 

Analyysi
23.4.
2021

PunaMusta Median perjantain julkaisemat Q1-luvut jäivät operatiivisen tuloksen osalta ennusteistamme. Tuloksellisesti alkuvuoden pelasti kuitenkin huomattavat rahoitustuotot. Lyhyellä tähtäimellä yhtiö kärsii edelleen pandemian vaikutuksista, mutta odotamme yhtiön tuloskunnon elpyvän H2:sta alkaen. Emme tehneet olennaisia ennustemuutoksia lähivuosille, joilta odotamme tuntuvaa tuloskasvua. Osakkeen arvostus mielestämme kuitenkin hinnoittelee jo näitä odotuksia. 

Analyysi
1.3.
2021

Yhtiön perjantaina julkaisema Q4-tulos jäi lievästi odotuksistamme, mutta lähivuosien ennustemuutokset olivat maltillisia. Merkittävien tehostustoimien ja yritysjärjestelyjen myötä ennustamme PunaMusta Medialle lähivuosille liikevaihdon kasvua ja merkittävää kannattavuusparannusta. Painotoimialan epävarman markkinatilanteen ja osakkeen hyvin haastavan arvostustason takia emme kuitenkaan pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana nykykurssilla. 

Analyysi
25.10.
2020

Yhtiön perjantaina julkaisemat Q3-luvut olivat odotuksiamme paremmat, mikä heijastui positiivisesti lähivuosien ennusteisiimme. Merkittävien tehostustoimien ja yritysjärjestelyjen myötä ennustamme PunaMusta Medialle lähivuosille yhä merkittävää kannattavuusparannusta, mutta painotoimialan epävarman markkinatilanteen ja osakkeen hyvin haastavan arvostustason takia emme pidä osakkeen tuotto/riski-suhdetta houkuttelevana.

Analyysi
13.9.
2020

Yhtiön liiketoimintaa on painanut pitkään media- ja painotoimialaa ravisteleva digimurros, mihin PunaMusta Media on vastannut ottamalla aktiivisen roolin painotoimialan yritysjärjestelyissä ja palveluportfolionsa laajentamisessa. Näiden investointien hyötyjen ulosmittaamista hidastaa koronapandemian vaikutus, joka on siirtänyt ennustamaamme kannattavuuskäännettä tulevaisuuteen. Kannattavuuskäänne on kuitenkin mielestämme jo hinnoiteltu osakkeeseen, joten sijoittajan tuotto-odotus on osinkojen varassa.

Analyysi
24.8.
2020

Yhtiön perjantaina julkaisemat Q2-luvut jäivät odotuksistamme, mikä painoi koko vuoden ennusteita alaspäin. Teimme myös vuosien 2021-2022 ennusteisiimme negatiivisia ennustetarkistuksia. Näemme epävarmuuden ja heikon tulostason vallitessa osakkeen arvostustasossa selvää laskuvaraa, ennen kuin tuotto/riski-suhde nousisi sijoittajan näkökulmasta houkuttelevaksi.

PunaMusta Media

Inderes kategoriat

Inderes Yhtiöasiakas