Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PunaMusta Media

Viimeisimmät raportit

Laaja raportti

Analyytikko

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

02.02.2021 - 11:15

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Tiedotteet
20.8.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ         PUOLIVUOSIKATSAUS 20.8.2021 KLO 13.30

LIIKEVAIHDOSSA POSITIIVISTA KEHITYSTÄ Q2:LLA

HUHTI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

- Konsernin liikevaihto kasvoi 16,4 % ja oli 26,5 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa).

- Käyttökate oli 1,8 (1,2) miljoonaa euroa

- Liiketulos oli -0,4 (-1,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,9 (-0,3) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,0 (1,5) miljoonaa euroa.

- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

Tiedotteet
8.6.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 8.6.2021 KLO 14.00

PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvissa PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä 8.4.2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen piirissä oli PunaMusta Oy:n ja Forssan Kirjapaino Oy:n koko henkilöstö lukuun ottamatta sisältö- ja suunnittelupalveluiden henkilöstöä.

Tiedotteet
30.4.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.4.2021 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj on ostanut 30.4.2021 päivätyllä kauppakirjalla 70 % Profilight Oy:n osakekannasta. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on noin 1,6 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtavat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahinta maksetaan käteisellä ja alustavasta kauppahinnasta osa on maksettu kaupantekohetkellä. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 1,0 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2022-2023 saavutetaan.

Tiedotteet
23.4.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2021 KLO 13.30

PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS, TAMMI-MAALISKUU 2021

RAHOITUSTUOTOT NOSTIVAT TULOKSEN SELKEÄSTI POSITIIVISEKSI Q1:LLA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-MAALISKUU 2021 LYHYESTI

- Konsernin liikevaihto laski 11,1 % ja oli 24,3 miljoonaa euroa (27,3 miljoonaa euroa).

- Käyttökate oli 1,1 (1,6) miljoonaa euroa

Tiedotteet
8.4.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ   SISÄPIIRITIETO    8.4.2021 KLO 12.00

Konsernin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, kilpailukyvyn parantamiseen ja toimintojen tehostamiseen liittyen PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yt-neuvottelut koskevat konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöitä PunaMusta Oy:tä ja Forssan Kirjapaino Oy:tä. Neuvottelut eivät koske näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muita yhtiöitä eikä PunaMusta Oy:n sisältö- ja suunnittelupalveluita.

Tiedotteet
26.3.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ   PÖRSSITIEDOTE    26.3.2021 KLO 10.00

Konsernin edellisen strategiajakson 2019-2021 aikana yhtiön toimintaympäristö muuttui nopeasti, mikä sai PunaMusta Median päivittämään strategiansa ja visionsa. Konsernin visiona on tuottaa kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin tehden sen loppukäyttäjälle helpoksi.

Tiedotteet
25.3.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2021 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ilman osakkeenomistajien läsnäoloa Joensuussa 25.3.2021. Osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Tiedotteet
22.3.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ                    PÖRSSITIEDOTE             22.3.2021 KLO 12.00

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/vuosikertomukset/

Tiedotteet
26.2.
2021

PunaMusta Media Oyj                          Pörssitiedote 26.2.2021  klo 17.00

PunaMusta Media Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Tiedotteet
26.2.
2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ                                          PÖRSSITIEDOTE 26.2.2021 KLO 16.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.3.2021 klo 10.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu.

PunaMusta Media

Yhtiöllä seuraavat leimat

Inderes Yhtiöasiakas