Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Telia company

Viimeisimmät raportit

Analyytikko

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Viimeisin video

Sisäpiirin kaupat

Nettovaikuttavuus

Inderes analyysi
22.7.
2021

Telian operatiivinen suorittaminen oli isossa kuvassa linjassa odotuksiin Q2:lla. Positiivista oli yhtiön paluu kasvu-uralle, joka vankistaa tuloskasvupohjaa. Arvioimme yhtiön uuden strategian toimenpiteiden mahdollistavan maltillisen tuloskasvun lähivuosille liikevaihdon kasvun ja kannattavuusparannuksen myötä. Osakkeen tuotto-odotus (noin 10 %) tukee positiivista näkemystä osakkeesta. Selkein riski osakkeessa on strategian toteutuksen venyminen ja uusien haasteiden ilmeneminen. 

Inderes analyysi
26.4.
2021

Telian operatiivinen suorittaminen oli linjassa odotuksiin, mutta poistot olivat odotuksia suuremmat. Arvioimme koronan aiheuttaman vastatuulen helpottavan Q2:sta alkaen ja tehostamistoimien purevan, mikä tukee tuloskasvua loppuvuonna. Arvioimme yhtiön uuden strategian toimenpiteiden mahdollistavan maltillisen tuloskasvun lähivuosille liikevaihdon kasvun ja kannattavuus-parannuksen myötä. Osakkeen arvostuskuva (2021 P/E 19x) on edelleen maltillinen. Selkein riski osakkeessa on strategian toteutuksen venyminen ja uusien haasteiden ilmeneminen.

Inderes analyysi
1.2.
2021

Telian Q4-raportti oli isossa kuvassa linjassa odotuksiin. Keskiössä oli kuitenkin Telian strategia ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet ovat realistiset ja yhtiön tiekartta avaa hyvin miten niitä tavoitellaan. Arvioimme yhtiön uuden strategian toimenpiteiden mahdollistavan maltillisen tuloskasvun lähivuosille liikevaihdon kasvun ja kannattavuusparannuksen myötä. Osakkeen arvostuskuva (2021 P/E 18x) on edelleen maltillinen. Selkein riski osakkeessa on strategian toteutuksen venyminen ja uusien haasteiden ilmeneminen.

Inderes analyysi
27.1.
2021

Telia Company julkistaa Q4-raportin perjantaiaamuna. Huomion keskiössä on Q4-tuloksen, ohjeistuksen ja osingon sijaan julkistettava uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet. Odotamme yhtiön avaavan lähivuosien kasvuajureita, asiakaskokemuksen parannuskeinoja, säästöohjelman kokoluokkaa ja investointien tasoa. Vuoden 2020 osinko on jo tiedossa ja markkinat odottavat vertailukauden tasoa indikoivaa tulosohjeistusta vuodelle 2021. Tuotto-odotus, joka muodostuu maltillisesta tuloskasvusta ja hyvästä osinkotuotosta, puoltaa edelleen positiivista näkemystä. 

Inderes analyysi
22.10.
2020

Telian Q3-tulos oli markkinaodotuksia parempi ja yhtiö tarkensi ylös ohjeistuksiaan. Telia on jo pidemmän aikaa edennyt strategiassaan ja uuden toimitusjohtajan myötä strategian toteutuksen vauhti on kiihtynyt ja fokus edelleen parantunut. Nostimme jatkuvien liiketoimintojen ennusteita, mutta Carrier-myynnin myötä ennusteemme laski. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on neutraali, kun orgaaninen tuloskasvu on kiven takana ja vahvasti tehostamistoimien varassa.

Inderes analyysi
19.7.
2020

Telian operatiivinen tulos oli odotuksia parempi tehostamistoimien tukemana Q2:lla ja kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla koronasta huolimatta. Yhtiön johdolla on ei-strategisten omistusten divestointien myötä nyt parempi fokus strategian toteutukseen. Arvioimme yhtiön tehostamistoimien mahdollistavan yhtiölle selvän tuloskasvun lähivuosina ja potentiaalia on vielä ennusteita parempaan liikevaihdon kasvuun sekä kannattavuuteen. Nykyinen arvostus (2020 P/E 20) tarjoaa vielä lievää nousuvaraa ja lisäksi hyvä 6 %:n osinkotuotto antaa selkänojaa. 

Inderes analyysi
23.4.
2020

Telian Q1-raportti oli kaksijakoinen, kun tulostaso jäi hieman odotuksista Q1:llä, mutta toisaalta näkyvyys parani yhtiön antaessa jälleen ohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Koronapandemia vaikuttaa tällä hetkellä negatiivisesti TV & Media -liiketoimintaan, kun perinteinen operaattoriliiketoiminta jatkaa lähes entiseen malliin. Näkemyksemme mukaan osaketta on painettu koronakriisissä huomattavasti liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia enemmän, minkä myötä arvostus on houkutteleva ja puoltaa jatkamaan ajallisesti hajautettuja ostoja.

Inderes analyysi
27.3.
2020

Koronapandemia iskee odotettua voimakkaammin Telian mainostuloihin ja yhtiö veti takaisin ohjeistuksensa vuodelle 2020 sekä leikkasi osinkoehdotustaan. Näkemyksemme mukaan osaketta on painettu koronakriisissä liiketoiminnan vaikutuksia huomattavasti enemmän, minkä myötä arvostus on houkutteleva ja puoltaa jatkamaan ajallisesti hajautettuja ostoja.

Inderes analyysi
19.3.
2020

Koronan vaikutusten pitäisi näillä näkymin olla suhteellisen rajallisia Telialle. Pidämme nykyistä absoluuttista (2020e P/E 14x) ja suhteellista arvostusta houkuttelevana. Lisäksi tasoltaan suhteellisen varma ja houkutteleva osinkotuotto luo näkemyksemme mukaan pohjatasoa osakkeelle.

Inderes analyysi
30.1.
2020

Telian Q4-raportti kallistui hieman pehmeyden puolelle odotettua heikomman kassavirtaohjeistuksen myötä, vaikka vuoden 2019 kassavirta ylitti ohjeistuksen ja osinko markkinaodotukset. Pidämme Teliaa edelleen mielenkiintoisena sijoitustarinana etenkin tulospotentiaalin ja suhteellisen arvostuseron myötä. Lyhyellä tähtäimellä jatkuvat pienet pettymykset ja Ruotsin heikkous pitävät kuitenkin riskitason koholla ja estävät tulospotentiaalin realisoitumisen.

Telia company